Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
30 Aralık 2020

GORDİON’UN DÜNYA MİRAS ALANI SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE ŞUBEMİZ GÖRÜŞLERİ

Gordion’un Dünya Miras Alanı sınırlarının belirlenmesinde hem 1. Derece (Höyük)hem de 3. Derece Arkeolojik sit alanlarının (Höyüğün batısı ve Yassıhöyük Köyü)  sınırların içinde bulunması alanın bütünlüğünün korunmasının sağlanması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığının Polatlı’da uzmanların katılımı ile düzenlenen ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Varlıkları Çalışma Komisyon üyesi Cansen Kılıççöte’nin de katıldığı Gordion (Polatlı) Yönetim Alanı Sınırı konulu  toplantı sonrası yazılı görüş bildirilmiştir.

İncelenen haritada sadece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Gordion Höyüğü ve Höyüğün batısındaki,  3. Derce Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenen bölgelerin Gordion Dünya Miras Alanı olarak belirlendiği ve halen devam eden arkeolojik kazıların genişlemesi ile ileriki yıllarda sit alanlarının derecelerinin değişeceği de göz önünde bulundurularak Gordion ile direk bağlantılı olabilecek mevcut tüm arkeolojik sit alanlarının Gordion Dünya Miras Alanı sınırları içerisinde bulundurulması gerekliliği,  

Tampon alan sınırları belirlenirken Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.06.2015 gün ve 2436 sayılı kararı esas alınması, lıdır yönünde görüşümüzü bildirmiş ve yazılı olarak ta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.

Koruma Kurulu kararı ekindeki yer alan listede bulunan 124 adet Tümülüs’ten Gordion Dünya Miras Alanı sınırları içerisine kalması önerilen 77 adedinin dışındakilerin tamamı ve Gordion dışındaki 10 adet Arkeolojik Sit Alanının tamamının yer alması,

Gordion (Yassıhöyük) Dünya Miras Alanının 1.Derece tescilli Gordion Höyüğü ile batı ve kuzeyindeki 3.Derece tescilli alanları kapsaması, Yönetim Alanı sınırlarının yakın çevredeki, yukarıda belirtilen Koruma Kurulu kararı eki listelerdeki bölgelerin tamamını içerecek şekilde revize edilmesi ile bilimsel verilere dayalı bütüncül bir harita elde edilebileceği bildirilmiştir.

Okunma Sayisi : 730
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:39:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları