Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
10 Nisan 2020

Yargı'dan Abdi İpekçi Parkı'na ticari yapılanma öngören plana iptal kararı

Mimarlar: Abdi İpekçi Parkı'nın ihtiyacı olan şey, bakımdır, sınırlarla kuşatılmış Sıhhiye Meydanı ile kucaklaştırılması ve Kurtuluş Parkı'na uzanan sürekliliğinin sağlanmasıdır"

Ankara 17. İdare Mahkemesi , Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açtığı davada, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Abdi İpekçi Parkı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarihli Abdi İpekçi Parkı 1. Derece Doğal Sit ve Etkileşim Geçiş Sahası Koruma Amaçlı İmar Planı ve plan hükümlerini iptal etti.

Mahkeme, gerekçesinde söz konusu plan ve plan hükümlerinin kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına, mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Konuyla İlgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Ankara yeşil kuşak aksı üzerinden önemli bir nirengi noktası olan aslında 1. Derece sit alan karakterinde olan Abdi İpekçi Parkı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Valiliği ilgili kurumları tarafından yapılmış olan Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve plan hükümlerinin son derece tehlikeli ve yapılaşma tehdidi altında bulunduğu ve Abdi İpekçi Parkı üzerinde farklı tasarrufların olduğu yönünde açık bir müdahale olması üzerine açmış olduğumuz davada, yargı bir kez daha haklı buldu ve planı iptal etti" dedi.

Candan, şunları kaydetti:

"Plan hükümleri 5. Maddesi ile tanımlı uygulama hükümleri başlığı altında açık bir tehdit olduğunu, 1. Derece sit alan özelliği bulunan Abdi İpekçi Parkı'nın ' özgün hali' ile korunacağını iddia eden ve h max: 4,50 m olacak hali ile lokanta, büfe, kafeterya, güvenlik, muhtarlık ve taksi durağı ve benzeri yapılar yapılabileceği şeklinde hazırlanmış plan hükümleri ironik bir o kadar da trajiktir. Her ne kadar takılabilir-sökülebilir yapılar yapılacağı, taban alanı 0.03'ü geçemeyeceği yönünde bir plan notu konulmasına rağmen, yükseklik ve yoğunlukları, alanın 1. Derece sit alan olması dikkate alındığında, anılan plan notları ile yapılaşma getirildiği gerçeğini değiştirmediği, davalı tarafından söz konusu yapılar için Ankara Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonundan izin alınması gerekliliği belirtilmekte ise de; bu durumun söz konusu kamusallığın azaltıldığı ve yapılaşma getirildiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yargı bu durumu görmüş ve müdahale etmiş, plan hükümsüzdür demiştir".

Plan elde etme yöntemi yeterli değildir

Candan şöyle devam etti:

Abdi İpekçi I. Derece Doğal Sit Alanı için ilk kez bir koruma planı hazırlanması beklenmektedir. Ancak yargı tarafından iptal edilen koruma planı; Kültür ve Turizm Bakanlığı "Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi";aşamaları ve hükümleri incelendiğinde, yeterli ve yetkin bir çalışma yapılmadığı, gözlemlerle elde edilen sonuçlarla bir sınır belirlemesi yapıldığı çok açıktır ve Ankara 1/ 25.000 ölçekli Nazım İmar Planına da uygun değildir diyen Candan plan elde etme yönteminin yeterli olmadığını ve katılımcı olmadığını da belirtti.

Ankara yeşil kuşak aksı içerisinde önemli bir yeri olan Abdi İpekçi Parkı yapılaşmaya açılamaz

Candan, Abdi İpekçi Parkı'nın önemini ise şöyle anlattı:

''Başkent Ankara'nın geleceğe taşınması yönünde yapılan tüm planlamalarda yeşil kuşak planları için gerçekleştirilmiş olan uzun uğraşlar ve analizler sonucunda ortaya çıkan bu planlamalarda, özellikle kentsel makroform içindeki büyüklüğü, maliyet, makro ölçek, yoğunluk ve mekân standartları arasındaki dengeyi kurma anlamında önemlidir. İptal edilen planda yer alan etkileşim geçiş bölge sınırlarının da yetersiz olduğu yönünde yapmış olduğumuz itirazımızın kabul görmüş olması sevindiricidir. Abdi İpekçi Parkı'nın ihtiyacı olan şey, bakımdır, sınırlarla kuşatılmış Sıhhiye Meydanı ile kucaklaştırılması ve Kurtuluş Parkı'na uzanan sürekliliğinin sağlanmasıdır."

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1314
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:39:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları