Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
10 Kasım 2020

GÜVEN PARK FİKRİ TAKİBİNDEYİZ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GÜVEN PARK İÇİN KANİP VE UYGULAMA PLAN YAPIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 11.08.2020 tarih ve 811 sayılı kararı ile Çankaya İlçesi,  Kızılay Mahallesi 9441 ada 1 parsel ve çevresinde yer alan Güvenpark 1.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği onaylanmış ve 2863 sayılı Kanunu uyarınca,''Güvenpark I. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı" tekliflerine yönelik hazırlanan planların Kültür Barlıkları Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna sevki yapılmıştır.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 13.07.1994 tarih ve 3591 sayılı kararı ile; Güvenpark I. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde Park-Güven Anıtı da “Anıt-Heykel” olarak tescilidir. ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı Haziran ayı içerisinde  “Güven Park Kentsel Tasarım Projesi” adı altında bir proje iletilmiş ve Şubemiz Kent İzleme Merkezi Kültür Varlıkları Çalışma Grubu, kentsel tasarım projesini  değerlendirmiş ve hazırladıkları “Değerlendirme Raporu” 29 Haziran 2020 tarihinde ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı’na iletilmiştir.

 

Şubemiz Çalışma Komisyonun değerlendirme raporu iletildikten sonra, Belediye başkanlığı tarafından Güvenpark I. Derece Doğal Sit alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlandığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine  11.08.2020 tarihinde sunulduğu ve alınan 811 sayılı kararı ile de Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul/Komisyonuna sevklerinin yapılarak uygunluk görüşü alınması çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.

Güven Park ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesince 16.03.2018 gün ve 490 sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurul ve Komisyona sevki yönünde karar alınmış, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planlarının Koruma Bölge Kurulu'nun 05.04.2018 tarih ve 5401 sayılı kararı, Bölge Komisyonunun ise 26.04.2018 tarih ve 432 sayılı kararı ile uygun bulmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16.10.2018 tarih ve 184629 sayılı Olur'u ile de onaylanmıştır.

Şubemiz, 2018 yılında onaylanmış olan KANİP ile ilgili olarak 2863 sayılı kanuna aykırı bir planlama süreci işletilmesi nedeniyle dava açılmış ve Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2019/219 E.2020/129 K. İle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Güven park ile ilgili olarak yapılacak bir planlama süreci içinde fikri takipten hiç vazgeçmeyen Şubemiz; 2019 yılı dava ekinde yer alan ve koruma mevzuatında bir ders niteliği taşıyan Bilirkişi Raporu ile birlikte, Şubemiz Kent İzleme Merkezi Kültür Varlıkları Çalışma Grubu tarafından Haziran/2020 tarihinde hazırlamış olduğu Değerlendirme Raporu doğrultusunda düzenlenip /düzenlenmediği konularının fikri takibi yapılmak üzere kurul/komisyon kararlarının tarafımıza iletilmesi başvurusu yapılmıştır.

Not: Şubemiz tarafından hazırlanan Değerlendirme raporu üyelerimizle paylaşılmak üzere yayınlanmıştır.

Okunma Sayisi : 2350
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları