Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
17 Haziran 2020

Mimarlar, İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde plan değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılmasını yargıya taşıdı,Yargı yürütmeyi durdurma verdi 

Yürütmesi durdurulan alanda Bakana özel saray yavrusu  ek bina yapımı devam ediyor.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası Macunköy Tesisleri’nde Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyonluk, ithal malzemelerin kullanılarak  özel konuk evi yapılan alanın imar planı değişikliğine dava açmıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı açtığı davada, Orman Çiftliği Mahallesi 43309 ada 5 sayılı parsel ile 13248 ada 18 sayılı parsel ve 13248 ada 16 ve 17 sayılı parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki itiraza konu mahkeme kararını bozdu. 

Mahkeme, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce verilen 27/03/2020 gün ve E:2019/1009 sayılı kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Macunköy tesislerinin her bir metrekaresi kamusaldır özelleştirilemez.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ”İller Bankası’nın Macunköyde  bulunan  kamuya açık  sosyal tesis alanını kamusal kullanımdan çıkartılmasını yargıya taşımıştık. Üst ölçekli planlarda kentsel çalışma alanı olan yerin özel eğitim (50121 metrekare) alanı ve konut ticaret (46323 metrekare) olarak değiştirilmesi, adrese teslim plan değişikliğini de beraberinde getirecek ve kamusal kullanım alanı özelleştirecekti. Bölge İdare Mahkemesi bilirkişi raporunu dikkate alarak başvurumuzun haklılığını ortaya koydu, telafisi mümkün olmayan zararlar verileceğinden yürütmeyi durdurma talebimizi haklı buldu. Acilen oradaki bütün uygulamalar ile  Bakana yapılan saray yavrusu inşaatı durdurulmalıdır. Sosyal tesisde ağaç kesilmesine ve katmerlenmiş beton dökümüne son verilmelidir.”dedi.

Kamu zararı yaratan ve israfın dibine vuran yöneticiler yargılanmalıdır

Candan, İller Bankası Macunköy Tesisleri’nde bugüne kadar gelen süreci ise şöyle özetledi:

“İller Bankası Macunköy tesisleri  halka açık, spor tesisleri, sosyal tesisleri ile önemli bir yerleşkedir. Ayrıca yerleşkede zemin ve su laboratuarları, belediyelere hizmet vermek için  sondaj laboratuar ve atölyeleri bulunmaktaydı. İller Bankası müsrif  bir tutum içerisinde bu laboratuarları kapattı. İller Bankası’nın Ulus’taki Seyfi Arkan tasarımı  tarihi binasının yıkımına göz yumdu. İller Bankası binasını boşaltarak personelin bir bölümünü Macunköy tesislerine taşıdılar. Yerleşkenin bir bölümünü satmak için oradaki lojmanları da  yıktılar. Yıkımla birlikte bu kez de personelin bir bölümünü aylık 400 bin TL ile Çukurambar'da kiralık bir binaya taşıdılar. Yani sürekli bir kamu zararı yapar hale geldiler.İller bankası yöneticileri müsriftir yargılanmalıdır  Şimdi de bir yandan plan değişikliği ile kamusal alanı peşkeş çekmek için plan değişikliği yapılıyor bir yandanda Macunköy tesislerinin kamuya açık bölümünün bir kısmını kapatarak, Bakana özel tesis haline getiriyorlar.Adını da ek sosyal tesis binası diye kamufle ediyorlar.Yargıya taşıdığımız plan değişikliğine verilen yürütmeyi durdurma kararı, iller bankası yöneticilerine bir ihtardır. Yanlış yoldasınız demektir. Belediyelere hizmet vermek için kurulan bir Cumhuriyet değeri olan İller bankasının içini boşaltanlar, tarihi binasının yıkımına göz yumanlar kamusal alanı özelleştirenler, kamu zararı verenler yargılanıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1260
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:39:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları