Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan üniversitelerin “Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı” Bölümlerinden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

-         Diplomanın aslı (Diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin ASLI) 

(Asıl evraklar mutlaka yanınızda olmalıdır.)

-         Diplomanın (veya geçici mezuniyet belgesinin) okuldan ya da noterden alınmış 2 adet ıslak imzalı ASLI GİBİDİR örneği.

*E-devletten alınan mezun belgeleri kayıt işlemlerinde geçerli değildir.

-         Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

-         3 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir.)

-         Kayıt ücreti: 2024 yılı için 400 TL

-         Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (son beş yıl x 1.500.00 TL., 5 yıldan önceki borçlar ilgili yılın aidat miktarı üzerinden hesaplanır)

-         E-devletten alınan Tüm Tescil Hizmet Dökümü* (Aşağıdaki adımları izleyerek belgeyi elde edebilirsiniz. Belgesiz işlem yapılamamaktadır.)

* Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlere ait aidatlar düşülmektedir. E-Devlet SGK kayıtlarındaki verileri esas alındığından, başvuru esnasında E-Devlet şifresine sahip olunması ve tüm SGK Tescil ve Hizmet Dökümü çıktısının başvuruya eklenmesi gerekmektedir.)

E-devlet ten alınan SGK tüm tescil hizmet dökümü (Barkodlu belge) NASIL ALINIR?

  1. E-devlete girdiğinizde ''SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi'' başlığına giriyorsunuz
  2. Açılan sayfada hizmet türü bölümü var, hizmet türü uzun vade olarak seçili geliyor, ona tıklayıp “Tüm SGK Hizmet Türü”nü seçiyorsunuz.
  3. Sol üstte bulunan Barkodlu Belge Oluştur seçeneğine tıklayıp pdf dosyasını kaydediniz. Kaydettiğiniz belge kayıt esnasında çıktı olarak getirilecektir.

NOT:
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği
“Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları
Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.
Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.
Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.
Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,
b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,
c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”

2)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında; 

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       3 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3)     Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       3 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile Türkçe çevirisinin 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-      Transrkipt/Diploma Eki belgesinin aslı ile Türkçe çevirisinin 2 adet noter tasdikli örneği (alınan derslerin kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (ECTS) karşılıklarını ve içeriklerini gösterir kurumundan onaylanarak alınan belge)*
-       Bologna Süreci öncesi mezunları için eğitim sürelerini belgeleyen kurumlarından onaylanarak alınan belge**

*Avrupa Kredi Transfer Sistemi – AKTS (European Credit Transfer System ECTS); ülkelerin farklı yükseköğretim sistemlerinin uluslararası bir standart ile karşılaştırılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenen koşullar gereği lisans eğitimi süresi 4 Yıl, toplam kredisi 240 AKTS ve toplam öğrenci çalışma yükü 6000-7200 saat olarak belirlenmiştir. Buna göre Mimarlık Lisans eğitimi için toplam 240 AKTS kredisi alınması, Yüksek lisans derecesi için +120 AKTS kredisi alınması (toplamda 360 ECTS Kredisi) gerekmektedir.

**: Resmi olarak 1999 yılında başlayan Bologna Süreci yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Türkiye bu sürece 2001 yılında dahil olmuştur. Bu süreç kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı belirlenmiştir.

4)  Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

 

Okunma Sayisi : 122824
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları