Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
19 Kasım 2020

Yargı, Söğütözü’nde okul alanını yurda dönüştüren plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına ve hukuka aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ederken, yargıdan  da sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Söğütözü’nde okul alanı kullanımlı parselin trafo ve yurt inşa edilmesine yönelik kamu yararına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımıştı.

Ankara 18.  İdare Mahkemesi,  söz konusu alana ilişkin Söğütözü Mahallesi, 28383 ada,7 parselde trafo ve yurt inşa edilmek üzere E:2.20, TAKS:0,50, Yençok:10 kat yapılaşma koşulları ile Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile anılan plan değişikliğinin dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin dava konusu işlemi iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  kararı değerlendirerek “Şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı plan değişiklikleriyle yeşil alanlar katledilirken eğitim alanları da ranta kurban ediliyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararına aykırı plan değişikliklerini fikri takibe alıp, hukuki yollara başvuruyoruz. Yargıdan peş peşe sevindirici kararlar geliyor. Bu da bilimin ve tekniğin gücünü ortaya sererken, haklılığımızı tescil ediyor” dedi.

 Mahkeme kalıcı nüfus yoğunluğuna ve okul alanının yok edilmesine dikkat çekti

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“ Mahkeme dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirmiştir. Mahkeme gerekçesinde, ‘Davaya konu plan değişiklikleri ile okul alanının kaldırıldığı, kaldırılan kullanım açısından eşdeğer bir alan ayrılmadığı gibi konuya dair ilgili yatırımcı kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun görüşünün de bulunmadığı, kaldırılan okul alanı kullanımı açısından bölgede yaşanabilecek eksikliklerin nasıl ve ne şekilde bertaraf edileceğine ve mevcut planın sosyal donatı dengesi ile sürekliliğinde oluşan aksaklığın ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin sunulmadığı, okul alanı kullanımlı parselinin yurt alanına dönüştürülmesi ve ‘Emsal=2,20, yençok=10 kat’ yapılaşma hakkı verilmesine dair bilimsel, nesnel ve teknik gerekçe sunulmadığı, mevcut planın donatı dengesi ve sürekliliği üzerindeki olumsuz etkilerinin ne şekilde ortadan kaldırılacağı yönünde açıklama yapılmadığı, dava konusu plan değişikliğinde emsal’in (2,20) olarak belirlenmesine rağmen söz konusu parselde gerekli detayı içerecek şekilde jeolojik-jeoteknik etüt çalışmasının yenilendiği ve onaylandığına dair dava dosyasına herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, davaya konu işlem ile yapılaşma koşulunun E:2,20 seviyesine çıkartılarak toplamda 18821 m2 inşaat alanı elde edilmesi sonucu, kişi başı 40 m2 alan ihtiyacı hesabından bahse konu yurt kullanımında toplamda 470 öğrencinin bulunacağı, ancak bahse konu 470 kişinin gündüz ve gece nüfusu olacağı dikkate alındığında alana konut alanları nüfusu gibi 470 kişilik kalıcı ilave bir nüfus eklendiği, ilave olan nüfus için imar mevzuatı gereği ayrılması gerekli olan yeşil alan-park, kültürel tesis, spor vb. ilave donatı alanlarının göz ardı edildiği, belirtilen tüm hususlar dikkate alındığında, dava konusu plan değişikliklerinin bölge şartlarına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olduğu kanaatine varılmakla, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık görülmemiştir’ ifadeleri yer almaktadır. Mahkeme, gerekçesinde  söz konusu plan değişiklikleriyle ilave kalıcı nüfus yoğunluğuna ve okul alanının yok edilmesine  dikkat çekmiştir.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 651
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:39:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları