Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
27 Nisan 2020

AOÇ mücadelesi sonuç verdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeki yeşil alan cami değil park olarak kalacak   

Ankara’ya ve Atatürk’ün emanetlerini korumaya  sözümüz var 

Atatürk Orman Çiftliği  mücadelesinden asla vazgeçmeyen ve her sürecini adım adım takip eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bir kazanım daha elde etti. Mücadele sonuç verdi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2020 tarihli kararı ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeki AOÇ alanı olan yeşil alan cami değil, park olarak yerini korudu.

Söz konusu AOÇ mülkiyetinde olan Emniyet Mahallesi 2098 ada 46 sayılı parselde (imar düzenlemesi sonrası 13.786 m2 yüzölçümlü 63934 ada 1 parsel), dini tesis alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında alt kira sözleşmesi ile  "1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" kapsamında park alanının cami yapılması planlanıyordu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ısrarlı hukuksal mücadelesi, fikri takibi ve resmi yazışmaları sonucunda Büyükşehir Belediye meclisinin 11.03.2020 tarihli kararı ile cami yapılması planlanan AOÇ alanı “park” olarak kentin açık-yeşil alanı oldu.

Rant ve mekânsal ideoloji mücadelesinde bir kazanım daha elde ettik

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2012 yılından bu yana fikri takibinden asla vazgeçmediğimiz ve ödün vermediğimiz Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerindeki bellek yitimine yönelik, rant ve mekânsal ideoloji mücadelesinde bir kazanım daha elde ettik’’ dedi.

 Candan şunları söyledi:

“Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önündeki Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olan yeşil alana cami yapılması kararından vazgeçildi. Belediye Meclisi’nin Mart ayı meclis kararlarında ‘park’ alanı olarak eski imar durumuna dönüşün kabul edilmesi, AOÇ mücadelesinin sürekliliğinin kamuoyunda karşılığını bulmasının başarısıdır.  Atatürk Orman Çiftliği arazisi olan Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan AOÇ alanında 1/10.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile cami yapılmasına ilişkin 16.03.2012 tarihli kararını yargıya taşımıştık. Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurarak önemli bir karara imza attı. Sonrasında gelen her türlü olumsuz karar ve davranış biçiminin karşısında ödünsüz mücadelemize devam etmiştik.  Bu davada, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği kanununa göre cami yapımı için uygun bir yer olmadığını defalarca söyledik. Bütüncül planlamadan uzak bir anlayışla, kenti ve ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyetle hesaplaşmanın zirve mekanı olarak Atatürk Orman Çiftliği alanlarını talan etmeye devam ettiği bir süreçte, bu meclis kararı AOÇ ve kent mücadelesi için önemli bir kazanımdır”

‘’Yapılan imar planı değişikliğinden sonra Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Gökçek dönemi Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında söz konusu yeşil alanın Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsisi için protokol imzalanmış ve akabinde de bu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne kiralanmıştı’’  diyen Candan şöyle devam etti:

“Rantçılar bu alana  cami inşa edilmesi girişimlerine başlamıştı. Oysa uzun süredir cami yapımı, arkasındaki otopark rantını gizlemek için bir maske işlevi görmektedir. Burada da  hem hastane içinde hem de yakın çevrede ibadet için kullanılabilecek yeterli sayıda ve kapasitede ibadethane mevcuttu. Hastane içerisinde 450 kişinin yararlanabileceği bir mescit, hemen yakında Emek Köşe Camii ve İlahiyat Fakültesi içerisinde 1500 kişilik ibadethane var. AOÇ arazilerinden Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan tahsis halk sağlığı için yapılan bir tahsistir ve hastane dışında kalan alanların hasta ve yakınlarının ve hastane çalışanlarının kullanabileceği serbest sosyal alanların ve yeşil alan olarak planlanması şehircilik ilke ve esasıdır. Zaten sınırlı olan bu ağaçlıklı alanın ortadan kaldırılması kararı kamu yararı anlayışı ile bağdaşmadığını açıktı. Atatürk’ün şartlı bağışında da yer aldığı hali ile, AOÇ arazilerinin sadece halka ait olduğu ve halkın sağlıklı bir ortamda yaşaması için açık-yeşil alan olarak kentin en önemli alanı olması gerekirken, son 20 yılda yapılan rantsal ve ideolojik saldırıda niyeti okumak hiç de zor değildir’’ 

AOÇ için yapmış oldukları tüm planlar hukuksuzdur, vasiyete ve şartlı bağışa aykırıdır

Candan, şunları kaydetti:

‘’Bir tarihsel geçmişi unutmayalım dedi. Bu alana ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı plan değişikliği davasında İdare Mahkemesi planı iptal etmiş ancak Danıştay 6. Dairesi bu kararı bozmuştur. Danıştay 6. Dairesinin karar bozma dayanağında, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında, şu an fiilen otopark olarak kullanılan alanın ‘park’ niteliğinin kaldırılmasını dayanak olarak gösterilmiştir. Ancak Ankara 5. İdare Mahkemesi 03.08.2015 günü AOÇ tarihine çok önemli bir iz düşmüş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapılmış olan ‘AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın  imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ diyerek planı iptal etmiştir. ”

AOÇ’nin arazileri ve üzerindeki varlıklarının şartlı bağıştan kaynaklı DOKUNULAMAZ olduğunu defalarca söyledik. Ona her kim el uzatırsa tarih önünde yargılanacaktır

Candan,  ‘’Hastanede yeterli kapasitede mescit olduğu bilgisi varken bahçesinde cami inşası kılıfı altında rant yapılaşmasına göz yummadık ve fikri takipten hiç vazgeçmedik. AOÇ arazileri ve üzerindeki tüm taşınmazların halka ait olduğu ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit statüsü olduğu gerçeğini, ne yaparlarsa yapsınlar asla değiştirmeyecekler, bir gün mutlaka bu halk sahip olduğu yerleri yeniden şartlı bağışa uygun kullanacaktır’’ dedi.

AOÇ halkındır

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

‘’Gazi Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğüne de seslenen Candan: Gazi Üniversitesine sadece halk sağlığı için tahsis edilmiş alanları bu amaç dışında kullanma yetkiniz olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Çukurambar’da ABD’ye hülle yolu ile satılan Atatürk Orman Çiftliği alanları takibimizde, ve tarih önünde yargılanacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) talanına karşı yürüttüğümüz mücadele kesintisiz ve ödün vermeksizin devam edecektir. Bugün Atatürk Orman Çiftliği için verdiğimiz mücadele, geleceğe umut taşıyan ve bu talana ortak olanlara hesap sormanın alt yapısını hazırlamaktadır. Alınan büyükşehir belediyesi meclis kararı, AOÇ ve kent mücadelesi için sevindiricidir.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 2158
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 27.05.2024 - 08:18:33
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları