Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 1 Haziran 2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ceza yargılanmasında bilirkişilik yapmak isteyenler şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları Şubeler aracılığıyla da başvuru yapabilmektedir.

2017 Yılında bilirkişilik yapmak isteyen, Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan kabul şartlarını sağlayan üyelerimizin başvurularını Yönetmeliğin 8. maddesinde sayılan belgeler ve başvuru dilekçeleri ile en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarına şahsen veya 20 Ekim 2016 tarihine kadar Şubemize ve Temciliklerimize şahsen iletmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin 8. Maddesi, d Bendi: Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği” Ve TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğinin 5. Maddesi “Bilirkişi listelerinde yer verileceklerde aranacak nitelikler”, g Bendi “Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almak” gereği olarak başvuracak üyelerimizin Odamızca açılan Bilirkişilik Eğitimlerine katılmış olmaları gerekmektedir.

Bilirkişilik başvurusu için Odamızdan belge almak isteyen ancak Bilirkişilik Eğitimi almamış olan üyelerimize, ‘’Şubelerimizce açılacak Bilirkişilik Eğitimine’’ katılacağına dair taahhütname vermeleri sonrasında belge düzenlenecektir.

Bilginize sunarız.

 

Ek: Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında  Yönetmelik

Okunma Sayisi : 9540
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.01.2022 - 14:22:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları