Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
21 Aralık 2020

Bilirkişiler: Tarihi Bartın Meslek lisesi korunmalıdır

Mimarlar Odası Ankara Şubesi hinterlandındaki illerde de mimari mirası koruma mücadelesine devam ediyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bartın ili Merkez İlçesi, Kemerköprü Mahallesi, 846 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan ve Bartın Meslek Lisesi olarak kullanılmakta olan yapının tescil edilerek koruma altına alınması için Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurmuştu. Kurul ise tescil talebini reddetmişti.   Mimarlar Odası Ankara Şubesi de kurul kararını yargıya taşımıştı.  Açılan davada bilirkişi raporu  taraflara tebliğ edildi.

Zonguldak İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda 1886 yılında dönemin Kastamonu Valisi olan Abdurrahman Nurettin Paşa  tarafından “Frengi Hastanesi”  olarak yapılan, uzun süre bu amaçla kullanılan,  1920’lu yıllarda memleket hastanesine dönüştürülen, günümüzde ise  Bartın Meslek Lisesi olarak kullanılan yapının, mimari miras değerine dikkat çekildi.

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bilirkişi raporu koruma kuruluna ders veren bir niteliktedir ve kamu yararı adına sevindiricidir. Raporda, yapının mimari bir miras olduğu vurgulanmıştır” dedi.

Candan, raporda yer alan  “Bartın’ın kent hafızasında üstlendiği misyon (tarihsel anı değeri) ve binanın özgün halinin (ilk inşa edildi dönem) tescile değer nitelikleri haiz olması münasebetiyle (benzer tescilli örneklerden hareketle), yıkılan dava konusu taşınmazın, korunması gerekmektedir. Bu mimari miras tarihin bir dışa vurumudur ve geçmiş ile çağdaş yaşamın arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olur ve mimari mirasta somutlaşan geçmiş, dengeli eksiksiz bir yaşam için gerekli olan ortamı sağlar. Bu miras insanoğlunun önemli bir parçası olarak özgün haliyle ve olanca çeşitliliğiyle gelecek nesillere aktarılmalıdır. Aksi halde insanoğlunun kendi devamlılığının bir parçası yok olacaktır. Bu bağlamda mimari miras, yeri doldurulamaz bir manevi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerler sermayesidir. Yıkılan dava konusu taşınmaz kültür varlığı niteliğindedir.2863 sayılı kanun ve uluslararası düzeydeki tüzük ve kararlara göre, özgün hali esas alınarak yeniden ayağa kaldırılacak yapının bir müze (örneğin kent ya da sağlık müzesi) konseptinde Bartın’a kazandırılmasının kamu yararı açısından kıymetli  daha olduğunu vurgulamakta fayda vardır” ifadelere  dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 701
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:39:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları