Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
20 Kasım 2020

Yargı,  Altındağ’da özgün kent dokusunu yok eden rantsal dönüşüme izin vermedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentsel dönüşüm adı altında yapılan kamu yararına aykırı, kent dokusunu bozan rantsal dönüşüm süreçlerinin peşini bırakmıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Altındağ  Örnek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan ilan edilen yaklaşık 5 hektarlık ve 10.3 hektarlık alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve bu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; 1/100000 ölçekli nazım imar planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirterek, iptaline karar verilmesi için dava açmıştı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi,  bilirkişi raporunu esas alarak kamu yararına, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kentsel dönüşüm altında özgün kent dokusunu yok eden plan değişiklikleri iptal edilmiştir.  Bölgede yaşayan insanlar yerinden edilmiş, tarihi doku ve özgün mimari yapılar çöküntü haline getirilmiştir. Yapılar yangınlarla da karşıya karşıya  kalmıştır.  İçinde oturulamayacak yapılar yüksek fiyatlarla Suriyeli mültecilere kiralanmıştır.  Yargı, kentsel dönüşüm adı altındaki rantsal dönüşüme izin vermemiştir. Hukuk mücadelemizin sonuç verdiğini görmek sevindiricidir. Mücadelemizin haklılığı yargı nezdinde bir kez daha ortaya konmuştur” dedi.

Yüksek emsallerle özgün kent dokusu bozulmuştur

Candan, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun değerlendirildiği karar gerekçesine de değindi.

Candan, yer alan “Örnek Mahallesi 9951 ada 1 ve 3 parsel ile 9953 ada 1 parselde yapılan 1/5000 ölçekli dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri, üst ölçekli planlar olan 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı ve 1/100.000 ölçekli 2038 Yılı Ankara Çevre Düzeni Planına kullanım kararı açısından uygun olduğu anlaşılmakla birlikte, üst ölçekli plana dair açıklama raporundaki planlama stratejileri ile uyuşmadığından planların kademeli birliktelik ilkesine aykırı olduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/4 maddesi'nde, kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde plan değişikliği yapılacağı belirtilmesine karşın, dava konusu plan değişiklikleri ile planlanan alanın yakın çevresindeki konut alanlarında kat yükseklikleri 4-5 kat iken, bu alana zemin+9 kat ile yani 10 kat verilmesinin yerleşik dokuya uygun olmadığı, dava konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde önerilen konut alanlarına mevcutta E:0.74'den, E:2.00'a çıkarılarak, plan notlarında kamuya ayrılan alanların emsal hesabına dahil edilmesi ile gerçek emsalin E:2.72 değerine çıkarılarak mevcut imar hakları 3,7 kat arttırılmak suretiyle yakın çevresinin yerleşik dokusununun bozulduğu, bu durumun kamu yararına aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde ve dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerinin özgün kent dokusunun bozulduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1919
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.05.2024 - 12:23:36
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları