Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
22 Aralık 2020

Beşevler’de  yürütmesi durdurulan alanda kazılar yapılıyor

Mimarlar belediyeye başvurarak ruhsat işlemini sordu, hukuka aykırı kazıların durdurulmasını istedi

  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ediyor. Yenimahalle ilçesindeki Beşevler ‘deki eğitim alanının plan değişikliği yapılarak eğitim tesis alanının kamu yararına ve hukuka aykırı bir şekilde ibadet alanına dönüştürülmüştü.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, söz konusu alana dair,  Yenimahalle ilçesi 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2019 tarihli ve 360 sayılı Yenimahalle ilçesi 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,

“Ankara 18. İdare Mahkemesi,  plan notlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu,  dava konusu plan değişiklikleri uyarınca yapılacak uygulamaların telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle,  dava konusu işlemin yürütülmesini durdurdu. Öte yandan semt sakinleri bölgede kazı yapıldığını bize bildirdi. Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Ankara Valiliği’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne resmi yazıyla başvurarak anılan yargı kararına konu Beşevler Mahallesi 7286 ada 7 parsele ilişkin ruhsat işlemi tesis edilip edilmediğini sorguladık. Ruhsat verildiyse, yargı kararı neticesinde ruhsatın iptal edilerek tarafımıza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini istedik. Konunu bütün aşamalarını takipteyiz” dedi.

Alanda cami alanına düzenlemesine ihtiyaç yoktur

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

 “Hukuk mücadelemizin sonuç verdiğini görmek sevindiricidir. Söz konusu alana dair mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme gerekçesinde ‘Dava konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin mevzuatta öngörülen analiz ve araştırmalar yapılmadan ve her ne kadar alanın tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin ilgili kurumların uygun görüşü alınmış olsa da, söz konusu görüşler haricinde, planın değişiklik gerekçesinin açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlanması, dava konusu alanda eğitim tesisleri alanının dini tesisleri alanına dönüştürülmesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği alanda eşdeğer bir eğitim tesisleri alanı ayrılması gerekirken, davalı idarenin bu yönde bir tasarrufta bulunmaması ve bu haliyle dava konusu alanda eğitim tesisleri yönünden sosyal donatı dengesinin bozulması, dava konusu parselin bulunduğu kesimde yer alan mevcut/planlı ve inşaat halindeki ibadet yerleri ve bunların hizmet etki alanları göz önüne alınarak dava konusu taşınmazda bir cami alanı düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaması, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin geçerli ve tutarlı bir teknik gerekçeye dayanmaması, bu yönüyle plan değişikliğini gerektiren zorunlu bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır’ ifadelerine yer verilmiştir.  Bu  karar haklılığımızın kanıtıdır”

 TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 696
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:39:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları