Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
31 Mart 2020

Adrese teslim ihaleler ve yönetmeliği iptal edilsin

TOKİ yine sermayeyi güçlendirip küçük firmaları yok ediyor. Büyük firmalar zenginleştirilip küçük firmalar taşeronlaştırılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ İdaresi’nin  mimarlık, mühendislik ve peyzaj mimarlığı hizmetlerine ilişkin olarak Danışmanlık Hizmet Alımı Yöntemi ile yaptığı ihalelerde Kamu İhale Kanunun temel düzenlemesi olan açıklık, rekabetçilik ve icra edilebilirlik ilkesine aykırı davrandığını bildirdi.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği iptal edilmelidir

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şu değerlendirmeyi yaptı:

 ‘’TOKİ’nin  Danışmanlık Hizmet Alım ihale yöntemi, Kamu İhale Kanunun Temel ilkeler başlığı altında yer alan Madde 5-“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmüne aykırı olarak uygulanmaktadır.  Sadece proje üretim hizmeti veren serbest mimarlar arasında haksız rekabet yaratmaktadır.  ‘TOKİ ,2020 / 76979 İhale esas nosu ile;Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Yerleşim Alanları Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlatılması İşi İle İlgili Mühendislik Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 20. Paket Danışmanlık Hizmet Alım İşi,2020/145872 İhale esas nosu ile;Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Kamusal Büyük Park Alanları İle İlgili Mühendislik, Peyzaj Mimarlığı Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 21. Paket Danışmanlık Hizmet Alım İşi, 2019/464872 ihale esas nosuile;Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Konut, Sosyal Donatı, Eğitim Yapıları, Yerleşim Alanları Kentsel Tasarım Projeleri ile İlgili Mühendislik Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 19 Paket Danışmanlık Hizmet Alımı İşi olarak’ tanımlı Danışmanlık Hizmet Alım yöntemi ile 3 ihale yapmıştır.’

TOKİ İhaleye katılımda tekelleşme yaratarak, adresi teslim ihalenin önünü açıyor

TOKİ ihaleye katılımda tekelleşme yaratarak ön yeterlik başvurusuna ilişkin hususlarda  ‘’3.000.000 TRY (Türk Lirası) 'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunulmasını zorunlu hale getirmiştir. Böylece serbest mimarlık hizmeti üreten ve Büro Tescil Belgeli üyelerimize ait firmaların bilgi ve deneyimleri yüksek olmasına, kurumsal bir yapı oluşturmuş olmalarına rağmen,  mali konularda belirlenen yüksek limitlere erişimlerinin önü kesilmekte, tüm mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanması ön görülmekte, böylelikle mimarlık/mühendislik mesleğinin "serbest meslek" olma özelliği ortadan kaldırılmaktadır.  Eşitsizlik yaran bu ihaleler iptal edilmelidir.  Eşitsiz bir ortama ve tekelleşmeye neden olan, sermayeyi güçlendirip, küçük firmaların taşeronlaştırılmasına son verilmeli haksız rekabete neden olan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği iptal edilmelidir.’’

Paket ihaleler, belli firmalara paketleniyor

“İhale süreçleri, haksız rekabeti, ayrımcılığı, hizmet üretiminin tekelleşmesini sağlayarak, meslek alanlarımız üzerinden, yeni bir ekonomik talan ve yolsuzluk sürecinin mesajlarını veriyor. İhale takip merkezimiz ile süreçleri yakından takip ediyoruz. İhaleler, paket olarak açılıyor ve adres teslim şekilde bir firmaya paketleniyor.İhaleye kimlerin katılabileceği ve kimlerin alabileceği ihale ilanında çok net okunabiliyor.  İhale virüsleri ile rant virüsleri her yerde, serbest mimarlık hizmeti yapmaya çalışan meslektaşlarımızın  haklarını gasp ediyor” diyen Candan, sözlerine şöyle devam etti:

‘’ Kamu İhale Kanunu’daki bu düzenlemelerle tekelleşmenin yaratılmasının kabul edilebilir olmadığı konularında birçok kez  TOKİ’ye  ve bu yönetmeliği kullanan diğer kamu kurumlarına yazığımız resmi yazılarda ifade ettik. TOKİ’ye tekrar resmi yazıyla başvurarak,  yasal olarak düzenlenmiş olan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması sürecinin ivedi olarak gündeme alınmasını talep ettik.  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki uygulamalarla işin kapasiteleri ve firma ciro değerleri yüksek tutulmakta, bu limitler karşısında üyelerimizin iş yapma hacimleri yetersiz kalmaktadır. Müşavirlik Firmalarının proje üretim sürecinde tekelleşmelerinin önü açılan bir ihale sistemi olarak hayata geçirilmiş olması ile serbest mimarlık hizmetini Büro Tescil Belgesi ile tescillemiş birçok meslektaşımızın bu koşullardan yıllardır olumsuz etkilendiği açıktır.  İhalenin niteliğine uygun birikimleri olmasına rağmen, aşağıda örneği verilen her üç ihalede olduğu gibi Başkanlığınızca uygulamaya halen devam edilmesi sebebi ile yıllardır “benzer iş” geliştiremeyen ve ciro değerlerine erişemedikleri için haksız rekabet oluşturmaktadır.Bu durum giderek büroların tasfiyesine, taşeronlaşmaya , işsizleşmeye  doğru bir süreci zorlamaktadır. İdareler, danışmanlık hizmeti almak üzere ihaleye çıkacağı işin tanımını hazırlamakta, iş tanımında verilen hizmetlerin kapsamını, işin bütçesine uygun şekilde belirlemekle, iş tanımı, hizmetin amacını, kapsamını, ulaşılmak istenen sonuçları ve ilgili çalışmalar ile temel bilgiler de dâhil olmak üzere hizmetin geçmişine ilişkin çalışmaları açıkça ve anlaşılır bir biçimde ifade etmekle yükümlüdür. Yazdığımız resmi yazıda ihale esas numaraları 2019/464872,  2020 / 76979  ve 2020/145872 ihale esas nosu olan her üç ihalenin özel teknik şartnameleri doküman içinde yer almasına rağmen her üç ihalenin belgeleri hemen hemen birbirinin aynısıdır yani üç ayrı nitelikte iş olmasına rağmen özel teknik şartnameleri bulunmamaktadır. Bu durum da KİK'e aykırıdır. Tüm bu sebepler nedeniyle  Kamu İhale kanunun temel düzenlemesi olan açıklık, rekabetçilik ve icra edilebilirlik ilkesine uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilerek, benzer iş ve benzer işe denklik diploma koşullarının aranacağı, ihale niteliğine uygun proje hizmeti üretmiş serbest mimarlık mensuplarına eşitlikçi ortamda açılmak üzere yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıllardır uygulanan bu mağduriyetin önlenmesi için Yönetmelik değişikliğini acilen yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz.’’

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1755
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.05.2024 - 12:23:36
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları