Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
27 Eylül 2017

TMMOB’tan hukuk dışı kararlara direniş çağrısı

“Diz çökmeyeceğiz, direneceğiz”

“Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun yanındayız”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bağlı odaları, mahkeme kararıyla yönetim kurulu görevden alınan Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında ve dayanışma içinde olduklarını bildirerek, hukuk dışı kararlara karşı direniş çağrısı yaptı. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “TMMOB 1954’ten beri siyasi iktidarların pek çok saldırısına sahne olmuş, pek çok darbe dönemleri geçirmiştir ancak ne darbecilere, ne rantçılara ne de baskıcı rejimlere boyun eğmemiş, diz çökmemiştir. Bugün de diz çökmeyecektir. Darbe hukukuna, anayasa ihlaline ve hukuk dışı kararlara direneceğiz” dedi. 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bağlı odaları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar,  siyasi partiler, mahkeme kararıyla yönetim kurulu görevden alınan Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında ve dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nda düzenlenen basın açıklamasına TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Milletvekilleri Şenal Sarıhan ve Necati Yılmaz, HDP Milletvekili Mithat Sancar, DİSK, KESK, TTB, ATO, EMEP, ÖDP, Halkevleri temsilcileri, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri Namık Kemal Kaya, TMMOB’a bağlı tüm odaların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, demokratik kitle örgütü, STK temsilcileri ve çok sayıda TMMOB üyesi katıldı.

TMMOB ve bağlı 24 oda adına basın açıklaması yapan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, AKP iktidarının TMMOB’a yönelik baskılarına boyun eğmeyeceklerini, darbe hukukuna, anayasa ihlaline ve hukuk dışı kararlara direneceklerini vurgulayarak, “Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

‘TMMOB bugüne kadar diz çökmedi, bugün de diz çökmeyecektir’

Koramaz, sözlerine şöyle devam etti:

 “Kimya Mühendisleri odamızın yönetim kurulu, söz konusu hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında olduklarını ve oda yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın, TMMOB’nin ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz TMMOB’ye bağlı bütün odalar olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içindeyiz.”

AKP’nin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikaların, ülkemize hakim kıldığı baskıcı rejimin TMMOB'nin temsil ettiği tüm değerler ile çeliştiğini ifade eden Koramaz, “AKP iktidara geldiği günden bu güne TMMOB’ye karşı saldırı başlatmıştır. Kuruluş yasamız defalarca değiştirilmeye çalışılmış, mesleki yetkilerimiz elimizden alınmaya çalışılmıştır. AKP’nin bize saldırısının nedeni himayesine girmememiz, halkın çıkarlarını savunmamız, AKP'nin hedeflediği rant imparatorluğuna karşı bir örgüt olmamızdandır. TMMOB 1954’ten beri siyasi iktidarların pek çok saldırısına sahne olmuş, pek çok darbe dönemleri geçirmiştir ancak ne darbecilere, ne rantçılara ne de baskıcı rejimlere boyun eğmemiş, diz çökmemiştir. Bugün de diz çökmeyecektir” diye konuştu.

İktidar 12 Eylül’ü aratmıyor

Yaşanan sürece ilişkin bilgi veren Koramaz şunları söyledi:

“Önceki gün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun görevden alınması istemi üzerine açtığı davada Odamız Yönetim kurulunun görevden alınması kararı verilmiştir. Öncelikle, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk dışı kararı protesto ediyor ve kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Kamuoyunca bilindiği üzere, Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları çerçevesinde; tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturması,  sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur demesinden ötürü uzunca bir süredir iktidarın hedefindedir. Yine kamuoyunca bilindiği üzere siyasi iktidar, Odalarımızın, Anayasal dayanağı bulunan kamusal hizmet ve kamusal denetim fonksiyonları ile özerk demokratik ve kamu tüzel kişiliği yapısını ortadan kaldırma, önemli bazı yetkilerini yok etme ve TMMOB Yasası’nı değiştirme çabası içerisindedir.  TMMOB ve bağlı odalarını ‘nasıl etkisizleştiririz’ diye düşünen iktidar, 2011 yılındaki KHK düzenlemelerinin ardından, 2013 yılında, 1983’ten itibaren hiçbir iktidar tarafından işletilmeyen antidemokratik bir hükmü; 12 Eylül dönemindeki bir KHK düzenlemesini bulup işletmeye yönelmiştir. 2014 yılından itibaren bu yönde girişimlerde bulunulmuş, TMMOB ve bağlı odalarının ‘idari ve mali denetimine’ yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınarak tebliğler çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası’nı idari ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 2016 tarihinde de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır.  16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Kimya Mühendisleri Odası Genel Kurulu, Anayasa’da belirtildiği gibi bir kanun düzenlemesi olmadığı için Bakanlığa hukuka aykırı bir inceleme yaptırılmaması kararı almış; Bakanlık müfettişlerine istedikleri belgelerin web sitesinde olduğu bildirilmiştir. Ancak bakanlık, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için yargıya başvurmuştur. Diğer Odalarımızın da Kimya Mühendisleri Odası’nın kararına benzer ortak bir tutum izlediğini bu arada belirtmek isteriz. Diğer yandan, askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütleri üzerinde 12 Eylül askeri cuntası döneminin bir düzenlemesini aradan geçen 30 yıldan sonra devreye sokarak odalarımız üzerinde hiyerarşik bir vesayet ilişkisi tesis etmeye çalışması, gerçeklikte darbe hukukunu benimsediğini göstermektedir. İktidarın 12 Eylülcüleri aratmayan otoriter bir yaklaşıma sahip olduğu bu vesileyle de görülmüştür.”

Karar Anayasa’ya aykırı

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bakımından, Anayasa’da belirtilen idari ve mali denetimin hangi konularda, hangi merci tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin bir kanun ile somut ve açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Anayasa’nın bizleri ve bizim gibi meslek örgütlerini kapsayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. Maddesinde, “Bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir’ hükmüne rağmen bu yönde bir kanun düzenlemesi bulunmamaktadır” diyen Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm bulunmamasına karşın iktidar bürokrasisi, odalarımız ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır.  Anayasa’nın 135. maddesiyle verilmiş görev, yetki ve sorumlulukları içeren mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, Anayasa hükümleri gereği ilgili meslek odalarına aittir ve ortada 6235 sayılı TMMOB Yasası ile yönetmelikleri de bulunmaktadır.  Tekrar belirtmek isteriz; hem Bakanlıkların Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, hem de mahkemenin önceki gün verdiği karar, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırıdır. Mahkeme, Anayasaya aykırı bir karar almıştır. TMMOB ve bağlı odalar, 6235 sayılı TMMOB Yasası ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmalarından dolayı, iş ve işlemlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve odalarımızın tüm faaliyetleri, TMMOB Yasası, yönetmelikleri ve ayrıca bağlı odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmediğini de belirtmek isteriz. Dahası, odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz konusu hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya Mühendisleri odamızın, TMMOB’nin ve bağlı odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz TMMOB’ye bağlı bütün odalar olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü. Yaşasın haklı mücadelemiz”

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi
Okunma Sayisi : 3028
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları