Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
13 Şubat 2017

Odaların Ankara Şubelerinden Hayır çağrısı

TMMOB’a bağlı odaların Ankara Şubeleri Anayasa değişikliğinde referandumunda memleketimiz, mesleğimiz ve meslek örgütlülüklerimiz için ‘Hayır’ diyeceklerini açıklayarak, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunanları, tercihlerini  ‘’Hayır’’dan yana kullanmaya çağırdı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne  (TMMOB) bağlı odaların Ankara şubeleri, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi

 TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamaya Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, İçmimarlar Odası Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi imza attı.

Bu çerçevede düzenlenen basın toplantısında şubeler eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunanları, tercihlerini  ‘’Hayır’’dan yana kullanmaya çağırdı.

Toplantıya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Recep Vadi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, İç Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Işıl Çakır, Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkan Vekili Selim Ulucan katıldı.

Birçok sorunu ve yanlışı içinde barındırıyor

Ortak açıklamayı  okuyan TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, “Halkımız evet hayır kıskacına alan, siyasal iktidar ve yandaşları dışında düşünce ve görüş beyan edenlerin ‘’vatan hainliği’ ile suçlandığı bir dönemde yapılacak referanduma sunulan anayasa değişikliği, hazırlanış usulü ve içeriği bakımından da birçok sorunu ve yanlışı içinde barınmaktadır” dedi.

Topçu, sözlerine şöyle devam etti:

“Anayasa hukukun en temel özelliği olan iktidarların yetkililerinin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksun anayasa değişikliği teklifi, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, hükümet ve iktidar partisi tarafından sonunu kadar kullanılacağı baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL sürecinde referanduma sunulacaktır.  Cumhurbaşkanı’nın parti gelen başkanı olabildiği, bakanlıklar üzerinde her türlü düzenlemeyi yapabildiği, yetki yasasına gerek olmaksızın tıpkı OHAL KHK’ları gibi ‘’Cumhurbaşkanı kararnamesi’’ adı altında kararname çıkarabildiği, Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi, ülkemizde yaşanmakta olan ‘yasa tanımazlık’ anlayışının sür-git devamını sağlamaya yönelik olarak ‘tek adam’ şahsında yasalaştırma teklifidir. Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; çoğulcu, katılımcı parlamenter rejimde demokratik bir anayasada temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde farklı inanç ve düşüncelerin farklı yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasında, içte ve dışta savaş konseptinde değil barışçıl politikalardadır.

Aydınlık, barışçıl ve özgür bir gelecek için Hayır

Bu nedenle TMMOB’a bağlı odaların Ankara Şubeleri olarak Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ dediklerini vurgulayan Topçu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL koşullarında referanduma sunulan, partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hakimiyet kurmasına hizmet edecek, parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok edecek, meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracak Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyoruz.  Bilim ve tekniği ülkemizin ve halkımızın yararı doğrultusunda kullanmayı şiar edinmiş TMMOB’ye bağlı odaların Ankara Şubeleri olarak bu referandumda, ülkemizin ve halkımızın aydınlık geleceği için eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunanları, tercihlerini, ‘Hayır’dan yana kullanmaya çağırıyoruz.”

Başkanlık sistemini Kaçak Saray’dan okuduk

Açıklamanın ardından TMMOB bağlı odaların Ankara Şube yöneticileri söz aldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Danışma Kurulu’nda sunulan taslak çerçevesinde mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

 “Mimarlık  disiplinlerinin yarattığı  potansiyel açısından biz tek elden yönetim sürecini uzun zamandır mekanın kendisinde, tekleşmesinde ve meslek alanımızda görüyoruz. Bütün planlama süreçlerinin tek elden yönetilmesini mekânsal planlama yönetmeliğiyle gördük. İmar faşizminin ne demek olduğunu bugünkü yapılı çevreden okuyabiliyoruz. Onun için bir miktar bunlara değineceğiz. Yine ideolojinin mekana yansıması olan mekan ve siyasetin birleştiğini, değişen TOKİ bloklarından, okul, adliye ve hükmet konaklarının cephe ve mimari proje tasarımlarından, Osmanlı- Selçuklu ve saltanata öykünen mekan düzenlemesinden okuduk. Bütün iktidarın tek elde toplaşması ve rejimle hesaplaşma sürecinin bir yansıması olarak Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan Kaçak Saray’dan okuduk”

Mücadeleyi yükselteceğiz

Başkanlık rejiminin Kaçak Saray’ın içini doldurulacak siyasetin üretilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Candan,  “Bugünde başkanlık rejimi o mekanın kendisini doldurulacak siyasetin üretilmesi anlamına geliyor. Onun için mahallelerde, ilçelerde ve Ankara’ya bağlı köylerde mekan üzerinden yaşanan bu politikleşme ve faşizm sürecini anlatmaya çalışacağız. İKK ile birlikte nerede mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi varsa orada hep birlikte bu süreci yönetmeye çalışacağız. İşimiz oldukça zor, Ankara sadece bir kent değil, Ankara Cumhuriyet’in başkenti. Yaptığımız kampanyaların siyasetle bizi karşı karşıya getireceğinin farkında olarak mücadeleyi yükselteceğiz ve kampanyalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Yasama ve yürütme savaşları yaşanabilir

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike  ‘Hayır oyu verenleri terör örgütleriyle bağdaştırmaya çalışan iktidara ve Cumhurbaşkanı’na bu propaganda tarzını terk etmeleri çağrısında bulurdu.

Etike, şöyle devam etti:

  “Bu söylem oyu Hayır oyu vermeyi düşünen herkesi haksız bir şekilde itham etmekte ve incitmektedir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki münakaşayı sona erdireceğini söylüyorlar getirilen sistemde, Cumhurbaşkanının partisi mecliste çoğunluğu sağlamadığı takdirde bu kez Türkiye yasama ve yürütme savaşlarına şahit olacaktır. Yürütme ve yaşamının savaşı çok daha fazla zarar verme ihtimaline sahiptir. Getirilen sistemin söylendiği gibi güçlü bir yönetim getirmediğini kırılgan ve kargaşa yaratacak bir sistem olduğunu öngörüyoruz ve Hayır diyoruz.”

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Recep Vadi de anayasa değişikliğinin yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle Hayır dediklerini belirtti.

Hayır siyasal, toplumsal ve ekonomik kırılganlıkları onaracak

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş ise, referandumun Hayırla sonuçlanması yaşadığımız siyasal, ekonomik ve toplumsal alanda kırılganlıkların onarılmasına hizmet edeceğini vurgulayarak umut ve inanç içerisinde halka ulaşma yolundaki çabaları sürdüreceklerine dikkat çekti.

İç Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Işıl Çakır da, bir vatandaş olarak ta önümüze sunulan anayasa değişikliğinin  OHAL koşullarda hazırlandığına işaret ederek, bu nedenle Hayır diyeceklerini açıkladı.

Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkan Vekili Selim Ulucan ise, “Toplum tepkisini verecek ve Hayır’da hayır vardır diyecektir” diyerek düşüncelerini paylaştı.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi 

Okunma Sayisi : 5693
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.05.2024 - 15:40:42
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları