Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
24 Kasım 2022

Yargı, Atatürk Orman Çiftliği tarihi SİT alanında emniyet hizmet binası yapılmasına geçit vermiyor

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine aykırı kullanımlarla talana açılmasına karşı hukuksal mücadeleye devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ’de daha önce farklı parsel ve adada emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etmişti.

 Ankara 10. İdare Mahkemesi de, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi SİT alanında resmi kurum yapımına (emniyet hizmet alanı)  izin vermedi. Yine Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Ankara 10. İdare Mahkemesi,  21.01.2022 tarih ve 2630858 sayılı Olur’u ile onaylanan Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 8619 ada 6,7,8 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda resmi kurum alanı (emniyet hizmet alanı)  amaçlı 1/10000 koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

“Kararın gerekçesi, Kaçak Saray’ın kaçaklığının altının çizildiğinin resmidir”  

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ’yi talanda ısrar edenler, hukuka aykırı yapılan Kaçak Saray’ın korunması için, emniyet hizmet binası yapmak için farklı parsellerde plan değişikliğine gittiler. Açtığımız davalar sonucunda yargı bunları iptal etti.  Son olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi de, tarihi sit alanlarında kamu kurumu alanı yapılamayacağı gerekçesi ile telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yargının bu kararı gerekçelendirmesi ile Kaçak Saray’ın bir kez daha kaçak olduğunun da altı çizildi” diye konuştu. 

“Ankara 10. İdare Mahkemesi de ilke kararına atıfta bulundu”

Candan, yargının bu kararı da, sarayı kaçak hale düşüren 1700 sayılı ilke kararı ile gerekçelendirdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:  “Yargı kararlarının ilke kararlarına  atıfta bulunması, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yürüttüğümüz bütünlüklü hukuk süreci için büyük önem taşımaktadır. AOÇ’de Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı olarak yapı inşa edilmesinin hukuksuzluğu bir kez daha ortaya koyulmuştur” dedi.

Candan, mahkemenin gerekçesinde bu kapsamda verilen şu ifadelere dikkat çekti:

 “AOÇ koruma 2863 sayılı Kanunun 51. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca tarihi sit alanlarının korunmasına ve kullanılmasına yönelik işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek amacıyla 16/01/2014 tarihli, 271 sayılı ‘Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı alınmıştır. Söz konusu ilke kararının (a) bendinde, ‘Milli Park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı’ düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu ilke kararının ‘kamu hizmet yapıları’, ‘koruma amaçlı imar planları onaylanmadan’ ibarelerinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 6. Dairesinin 21.10.2020 tarih ve E:2020/8233, K:2020/9849 sayılı kararı ile bahse konu ibarelerin iptaline hükmedildiği, temyiz talebinin de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 11.10.2021 tarih ve E:2021/209, K:2021/1718 sayılı kararı ile reddedilerek kararın onandığı görülmektedir. Bahse konu Danıştay kararı gereğince, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca tarihi sit alanlarının korunmasına ve kullanılmasına yönelik işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek amacıyla bu kez 11/03/2021 tarih ve 1700 sayılı ‘Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’ İlke Kararı alınmıştır. Alınan bu kararda; ‘a) Milli Park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kuruluna uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları dışında bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına’ şeklinde düzenleme yer almaktadır. Tarihi sit alanlarında koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar kamu hizmet yapıları yapılabilmesine olanak sağlayan 16.01.2014 tarih ve 271 sayılı ilke kararının Danıştayca iptali üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 1700 sayılı ilke kararı ile kamu hizmet yapıları ibaresinin metinden çıkarıldığı görülmektedir” 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 692
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.05.2024 - 12:23:36
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları