Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
08 Haziran 2022

Yargı, Cebeci Stadyumu alanına Millet Bahçesi yapılması planlarının yürütmesini durdurdu

Cumhuriyet’in bellek mekânlarından olan Cebeci İnönü Stadyumu alanına, Millet Bahçesi yapılması için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştı. Plan değişikliğini yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan , “Cebeci Stadyumu devam eden tüm hukuksal süreçlere rağmen Millet Bahçesi yapılması için geçen yıl temmuz ayında yıkıldı. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile yerine Millet Bahçesi yapılmasının yürütmesi durduruldu. Planın iptal edilmesi ve Cebeci Stadyumu’nun yeniden yapılması için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

 

“Cebeci Stadyumu’nun yıkımı sürecinde sorumluluğu olan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız”

Candan şöyle devam etti:

Cebeci Stadyumu 68mx105m boyutlarında, 37.000 kişi kapasiteli Ankara’nın en büyük Türkiye’nin ise 5. büyük stadıdır. Stadın bulunduğu alan olan eski Cebeci Çayırı eski tarihlerden beri spor ağırlıklı bir mesire yeri olarak kullanılmıştır, ilk nizami futbol sahası burada yer almıştır. 1960’lı yıllara kadar alanda ilk açık hava sinemaları yer almış, cambazhane gösterileri, Muammer Karaca Tiyatrosu, Zati Sungur gösterileri bu alanda yapılmıştır.1930'ların başında yapılmış olan 19 Mayıs Stadı yetersiz kaldığından 1967 yılında ikinci bir stat olarak Jansen Planı’nda spor yeri olarak gösterilmiş olan alanda Cebeci Stadı'nın yapımına karar verilmiştir. En son kiracıları Hacettepe Spor Kulübü ve Ankara Demirspor’dur. Yapının yakın çevresinde tren istasyonu ve semt pazaryeri bulunmaktadır. İnönü Stadyumu o bölgenin kimliğini tanımlayan bir yapıdır. Anı değeri ve bellek değeri vardır. İnönü Stadının sadece Ankaralılar için değil müsabakalara gelen kişiler için de anı değeri ve  stadın kent için değeri tartışılmazdır. Tüm çabalarımıza hukuksal süreçlerimize rağmen, Cumhuriyetin simge yapısının yıkımı sürecinde sorumluluğu olan kişi ve kurumlar hakkında  suç duyurusunda bulunacağız.

“Mahkeme hem daha önceki yargı kararlarını hatırlatmış hem ders vermiş” diyen Candan, mahkemenin verdiği karara ilişkin  şu bilgileri verdi:

“Dava konusu plan değişikliğine ilişkin bilirkişi incelemesinden sonra bilirkişiler raporlarını 5 konu üzerinden hazırlamışlardır.  Birincisi plan değişikliği ve sosyal ve teknik altyapı denge ilişkisi, ikincisi doğrudan çok fonksiyonlu Millet Bahçesi, üçüncüsü cami kullanımı, dördüncüsü üst ölçekli planlar, beşincisi ise kent belleğidir. Hazırlanan rapora bakanlık ve TOKİ itiraz etmiş ancak mahkeme itirazları yerinde bulmamıştır. Bilirkişi raporunu hükme esas alan mahkeme daha önce 2017 ve 2018 yılında alanı yapılaşmaya açan plan davalarında verilen kararları hatırlatarak yargının verdiği kararların dikkate alınmadığının da altını çizmiştir. Mahkeme Kararında; dava konusu imar planlarında, planlama alanına millet bahçesi ve cami alanı kullanım kararı getirildiği, her ne kadar davalı idarelerce yargı kararının yerine getirilmesi için planlama alanında spor faaliyetlerine yönelik fonksiyonların yapılabilmesini öngören plan notları eklenerek planlama alanında spor alanlarına yer verilebileceği ileri sürülmekte ise de, dava konusu imar planlarında, kaldırılan spor alanı yerine eşdeğer konumda ve büyüklükte spor alanına yer verilmeyerek yargı kararının yerine getirilmediği de görülmektedir. Bu durumda, dava konusu alanda spor alanı kullanımı yerine eşdeğer bir spor alanı önerilmemesi, millet bahçesinde çok fonksiyonlu kullanım ile millet bahçesi içinde 9,50 m. yükseklikte ve yapı yoğunluğu E:0,05 olan yapılaşma önerildiği, cami kullanım alanı için serbest yükseklik ve E:1,50 yapılaşma koşullarının önerildiği, buna göre alanda toplam 6.173,00 m2 inşaat yapılabileceği, planda yer verilen cami kullanımının çevredeki diğer cami kullanımları göz önüne alınmaksızın getirildiği, dava konusu alanın ‘Cebeci Çayırı’ olarak 1920'li yıllardan itibaren kentin spor alanı ve mesire yeri olarak kullanıldığı, 1957 yılında planı onaylanan ve yapımı 1972 yılında tamamlanan Cebeci Stadyumu ile kent hafızasında yer aldığı, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında "açık ve yeşil alanlar" sistemi içinde "kentsel ve bölgesel spor tesisleri" alt başlığında tanımlandığı, kent belleğinde yer aldığı şekliyle spor alanıyken cami ve millet bahçesi kullanımları getirilen dava konusu alanda millet bahçesi ve cami kullanımları ile kent belleğine aykırı olarak kapalı alan kullanımları getirildiği anlaşıldığından, imar planı işlemlerinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

 

Hukuksuz süreçlerden ve Cumhuriyet değerlerine düşmanca davranmaktan vazgeçin

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

 “Hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemlere dayanarak yapılaşmaya gidilebileceğinden, bu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar vermiştir’ diyen yargı, Cebeci Stadyumunu yıkarak yerine Millet Bahçesi adı altında yapılaşmaya açılmasına dur demiştir”

Candan, “26 milyon liraya ihalesi yapılan sözleşmesi imzalanan Millet Bahçesinin ihalesi ivedilikle iptal edilmelidir” diyerek, kurumlara hukuksuz süreçlerden ve Cumhuriyet değerlerine düşmanca davranmaktan vazgeçin çağrısında bulundu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 771
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.05.2024 - 15:40:42
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları