Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
22 Nisan 2022

Yargı, kamu yararına ve hukuka aykırı Ballıkuyumcu plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kamu yararını savunmak için verdiği hukuk mücadelesi kazanımlar elde etmeye devam ediyor.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Ballıkuyumcu Mahallesi, Eskişehir yolu kent girişi kapı projesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2020 tarih ve 1447 sayılı kararını iptal etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Mahkeme, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi, Eskişehir yolu kent girişi kapı projesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2020 tarih ve 1447 sayılı kararında bilirkişi raporunu esas almıştır. Mahkeme,  sosyal altyapı alanlarının asgari standartlar ve alan büyüklüklerinin sağlanması ile yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekanlar oluşturmak kapsamında şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, şehrin ihtiyaçlarına ve kamu yararına uygun olmadığını belirterek, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmediğini ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca uyuşmazlık konusu imar planlarının dayanağı olan, Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Danıştay Altıncı Dairesinin 30/04/2014 günlü, E:2012/1448, K:2014/3457 sayılı kararıyla iptal edildiğine de  dikkat çekmiştir. Mahkeme  kararında  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 05.12.2016 günlü, E:2014/4957, K:2016/3267 sayılı kararıyla onandığı ve yine bu kararın düzeltilmesi isteminin de anılan Kurulun 24/12/2018 günlü, E:2017/1146, K:2018/5712 sayılı kararıyla reddedildiğini, yer verilen yargı kararı ile, Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğine de işaret etmiştir. Dava konusu imar planlarının dayanıksız kaldığına dikkat çeken mahkeme, bu yönden de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmış ve dava konusu işlem iptal etmiştir. Hukuksal mücadelemiz devam edecek. ”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1013
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları