Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
02 Kasım 2022

Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi planları iptal edildi

Mimarlar: Davalara rağmen açılışı yapılan AKM Millet bahçesinin hukuksuzluğu tescillenmiştir

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Atatürk Kültür Merkezi alanlarında Cumhuriyet’le mekânsal hesaplaşmanın ürünü olarak inşa edilen millet bahçesinin planları iptal edildi.

Ankara 14. İdare Mahkemesi, söz konusu AKM alanlarında millet bahçesi yapılmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Karar kamu yararı adına sevindiricidir.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal süreçlerin peşini bırakmıyoruz. AKM alanlarında millet bahçesi yapılmasına ilişkin açtığımız davada, daha önce bilirkişiler de alanın kimliğinin ortaya çıkarılmamasının planlama disiplini ile uyuşmadığını gözler önüne sermişti. Bilirkişiler, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve mevzuata uygun olmadığını belirterek,  planlama alanı içinde Cumhuriyetin ilk yıllarından birçok referans bulunduğuna ve mekânın Cumhuriyet hafızasına dikkat çekmişti. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak haklılığımızı ortaya koyan bir karar verdi ve söz konusu planları iptal etti.  Bu kararla, davalar devam ederken Cumhuriyet Bayramı’nın hemen öncesinde açılışı yapılan millet bahçesinin hukuksuzluğu ortaya konmuş, ideolojik hesaplaşmanın boyutu gözler önüne serilmiştir. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

Plan değişiklikleri şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına, kamu yararına ve mevzuata aykırı

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan şu ifadelere de dikkat çekti:

“ Milli Komite'nin AKM içerisinde yer alan tesis ve alanların yönetiminin düzenlediği 2876 sayılı Kanunun "Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak tesis ve alanların yönetimi" başlıklı 104. maddesinin 16/05/2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 22. maddesi ile yürürlükten kaldırılması ve akabinde 10 Temmuz 2016 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97'inci maddesinin 1'inci fikrasının (n) bendinde de yer alan hükme göre AKM alanı içerisinde yer alan tesis ve alanların yönetimine ilişkin olarak Bakanlığın yetkilendirilmesi sebebiyle 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesinin (n) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca Çevre Bakanlığınca re'sen onaylanan Ankara İli, Altındağ İlçesi, Atatürk Kültür Merkezi Alanı 1 Etap Millet Bahçesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının açık ve anlaşılır olmadığı,1/1000 ölçekli UİP, Plan notlarında; Milli Mücadele Tarihi, Türk Halk Kültürü ve Sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler, toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler, Anadolu Mimarlık Tarihini tanıtıcı müze, açık hava gösteri alanları (park ve bahçeler, kır kahveleri, lokanta), Millet Bahçesi, özel bahçeler (tematik bahçeler), çocuk bahçeleri ve benzeri yerler ile Milli Komite tarafından belirlenecek tesis ve alanlar, ayrıca mevcut yapı tesislerden muhafazası uygun görülen yapılar yer alacağı bu yapıların dışında yeni yapı yapılmayacağı belirtilmiş olmasına rağmen , “Atatürk Kültür Merkezi Alanı 5 bölgeden oluştuğuna göre hangilerinin yer alacağı açıklanmadığı, dava konusu Millet Bahçesinin Bakanlıkça yayınlanan Millet Bahçesi Rehberini dayanak aldığı, oradaki ilkelere göre tasarım ve planlama yapıldığı anlaşılmakla birlikte Rehberde yer alacağı belirtilen “Yeterli sayıda kapalı veya açık otopark alanları, İdari ve teknik yapılar, tuvaletler, mescit, müze, atölye ve sergi yapıları, yeme içme yerleri, büfeler, çay bahçesi, cami, sağlık danışma birimleri, millet kıraathanesinin hepsi veya bir kısmının olup olmadığının planda yazılması gerektiği, Millet Bahçeleri Rehberinde “sert zeminden” bahsedilmekle birlikte planlarda sert zemin oranına yer verildiği, otoparka plan notlarında ve plan açıklama raporunda yer verilmediği, halen yürürlükte olan 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planında “Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkente Özgü, Özel Alanlar olarak değerlendirildiği, bu alanlar için, nitelik ve potansiyellerine özgü, özel planlama ve projelendirme çalışması yapılması ve özgün müdahale biçimleri geliştirilerek, Başkentlik kimliği ve vurgusu üzerine hassasiyet gösterilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildiği halde Başkent özgü ve özel alan olması tasarımın temel vizyon olması gerekirken, dava konusu planda bu vizyonun da yer almadığı anlaşıldığından dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 809
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.04.2024 - 16:35:37
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları