Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
12 Ekim 2022

Atatürk Orman Çiftliği’nde yanlış karar istinaftan döndü, plan değişiklikleri iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Atatürk Orman Çiftliği alanlarının özgürleştirilmesi için hukuksal mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyor. Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki plan değişikliklerini titizlikle takip eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hukuksal süreçlerinin de peşini bırakmıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı, Gazi Mahallesi, 2098 ada 34 ve 50 sayılı parsellerin ve çevresinin kadastral sınırlara dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plana yapılan itirazın kabulü ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine plan hükmü eklenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı.

“Atatürk Orman Çiftliği için yanlış verilen kararların Fizan’da da olsa takipçisiyiz”         

Mimarlar Odası Ankara Şubesi davanın reddedilmesi üzerine istinafa başvurdu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, de söz konusu plan değişikliğine ilişkin Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen kararı kaldırarak, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  kararı değerlendirerek, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarını talan eden tüm plan değişikliklerini yargıya taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Davanın reddedilmesi kararını istinafa taşıdık. Yanlış karar istinaftan döndü. Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde haklılığımızı bir kez daha kanıtlanmıştır. Atatürk Orman Çiftliği için yanlış verilen kararların Fizan’da da olsa takipçisiyiz ” diye konuştu.

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki plan değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan, “Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı, Gazi Mahallesi, 2098 ada 34 ve 50 sayılı parsellerin ve çevresinin kadastral sınırlara dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.02.2020 tarih ve 34471 sayılı işlemiyle resen onaylandığı, söz konusu plana karşı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce itiraz edildiği, dava konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.08.2020 tarihli 171083 sayılı Olur'uyla itirazın kabulü ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine "5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu Ek Madde 2 kapsamında tahsisli ‘Spor Tesisleri Alanı’ olarak tanımlı alanda yapılaşma şartları vaziyet planı doğrultusunda belirlenecektir.’ hükmünün eklenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanmasına karar verilmesi üzerine de görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin ‘Yapı projeleri’ başlıklı 57. maddesinde mimari projenin mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanacağının hükme bağlandığı, aynı maddede mimari projenin vaziyet planından, kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosundan vs. oluşacağının düzenlendiği, dolayısıyla mimari projenin uygulama imar planına uygun olarak hazırlanmasının zorunlu olduğu ve vaziyet planı da mimari projenin bir parçası olduğundan vaziyet planının da uygulama imar planına uygun olarak hazırlanması gerektiği dava konusu plan değişikliğiyle 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine "5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu Ek Madde 2 kapsamında tahsisli ‘Spor Tesisleri Alanı’ olarak tanımlı alanda yapılaşma şartları vaziyet planı doğrultusunda belirlenecektir.’ hükmünün eklenmesine karar verildiği, eklenen bu hükümle yapılaşma şartlarının herhangi bir plan hükmüne bağlı kalmaksızın vaziyet planına bırakıldığı, bu durumun ise gerek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne gerekse de şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan itiraz üzerine itirazın kabulü ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine plan hükmü eklenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin resen onaylanmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Öte yandan, İdare Mahkemesince hükme esas alınan bilirkişi raporunun ana planlama kararına yönelik irdelemeler içerdiği, nitekim söz konusu dosyanın ana planlama kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin olduğu, bakılan dava dosyasının ise söz konusu planlama kararına eklenen bir hükmün iptali istemiyle açıldığı, bu nedenle bahse konu bilirkişi raporunun hükme esas alınmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

 

Okunma Sayisi : 467
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.05.2024 - 15:40:42
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları