Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
05 Nisan 2022

Yargı, Saraçoğlu Koruma Amaçlı İmar Planlarını iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, restorasyon adı altında inşai faaliyetlerle özgün dokusu bozulan, yok olma tehdidi altındaki Saraçoğlu Mahallesi için mücadeleye devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin, kamu yararına aykırı rant odaklı Koruma Amaçlı İmar Planlarını yargıya taşımıştı

Ankara 17. İdare Mahkemesi, meslek odalarının açtığı davada, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri, Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" ile bu planların dayanağında hazırlanmış imar uygulaması işleminin iptaline karar verdi.

 

Saraçoğlu Mahallesi'ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceğiz

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mahkeme kararı gerekçesinde söz konusu imar planı değişikliklerinin hukuka ve kamu yararına aykırılığı gözler önüne serilmiştir. Bilirkişi raporunda da mahkeme kararı gerekçesinde de bilim ve teknikten gücünü alan meslek odalarının haklılığı ortaya konulmuştur. Yargı kararlarının arkasını dolanarak, rant ve talan da ısrar edenlere yargı bir kez daha gereken cevabı vermiştir” dedi.

Candan, “Cumhuriyetin ilk toplu konut alanı Saraçoğlu Mahallesi her bir ağacı, binaları ve alanı ile tescilli kültür varlığıdır. Mimarlık tarihinde Paul Bonatz’ın eseri olarak literatüre geçmiş Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı süreci devam ederken varislerinden izin alınmadan restorasyon adı altında hukuksuz inşai faaliyetler yapılmış, özgün dokuya zarar verilmiştir. Özgün dokuyu bozan tüm sorumlular ve kurumlar hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Sürecin peşini bırakmayacağız. Saraçoğlu Mahallesi'ni yok edecek, özgün dokusunu ve  habitatını bozacak her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.  Saraçoğlu Mahallesi'ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı

Candan, mahkemenin iptal gerekçelerini ise şöyle sıraladı:

 “Mahkeme,  üst ölçekli plan olan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı çerçevesinde değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu ve Saraçoğlu Mahallesinin "Bakanlıklar Alanı" ile bütünleştirilerek planlanması gerekirken alanın müstakil olarak planlandığı; bu bağlamda dava konusu planların üst ölçekli planla belirlenen planlama ilkelerine (stratejilerine) aykırı olduğu, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan ve 5000 m2 ilave kamusal alan oluşturulmasını öngören plan notunun 1/5000 ölçekli nazım imar planında dayanağının bulunmadığı, bu yönüyle de plan hiyerarşisine ve planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu, plan açıklama raporlarının ölçeğinin gerektirdiği ayrıntıda bilgi ihtiva etmediği, planlama alanı bütününe ilişkin jeolojik-jeoteknik etütleri esas alan önlemli alan statüsünün eşik analizine aktarılmadığı, arazideki morfolojik yapının değerlendirilmediği, topoğrafik koşulların/eğim durumu ve hakim rüzgar bağlamında planlama alanındaki eğim, eşikler ve manzara-bakı noktalarına ilişkin analitik haritaların ve kentsel görünüm-silüet etkisinin dikkate alınmadığı, doğal/morfolojik yapıya ilişkin analitik harita verileri, afet risklerine ilişkin tedbirler ve yakın çevre arazi kullanımları sentez paftasında dikkate alınmaksızın yalnızca kültür varlıkları üzerinden değerlendirme yapıldığı, ulaşım ve altyapı ile ilgili gösterimlerin plan paftaları ve gösterimlerinde belirtilmediği, karma kullanım alanlarının ayrıştırılmadığı, bu açıdan ticaret ve turizm alanlarının alansal değerlerinin belirsiz olduğu, turizm ve ticaret alanlarının mimari projeye göre belirleneceğinin ifade edilmesinin planlama sistematiğine uygun olmadığı, avan projelerin uygulama imar planına göre hazırlanması gerektiği, yapılacağı ifade edilen otopark alanının kapasitesinin ve ilave 5000 m2 kamusal kullanım alanının işlevsel niteliğinin belirsiz olduğu, yapı yoğunluğuna ilişkin kararların plan kademesinin gerektirdiği ölçüde alansal ve çizgisel gösterimler ile ifade edilmediği gerekçeleri ile dava konusu planların şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı belirterek planları iptal etmiştir”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1022
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları