Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
21 Nisan 2022

Birlik Parkı’nda mücadele devam ediyor, bir plan değişikliği daha iptal edildi

Ankara 8. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Birlik Parkı’nda park alanını daraltan, yoğunluk artışına neden olan plan değişikliğini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Birlik Parkı, Çankaya bölgesinde yer alan yaklaşık 40 bin metre karelik yeşil alana sahip nefes alanıdır. Gökçek dönemi Büyükşehir Belediyesi, Birlik Parkı’nı 2011 yılından bu yana yok etmek amacıyla plan değişiklikleri yaptı. O dönemde bölge halkı ile birlikte mücadele edildi, davalar açıldı ve kazandık. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından Birlik Parkı’nda, yeniden park alanını daraltan artıran plan değişikliği yapıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık. Yargı da söz konusu Ankara ili Çankaya İlçesi, Karasunlar Mahallesi, 7490 ve 7492 sayılı kadastral parsellerde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.08.2020 tarihli ve 759 sayılı kararını iptal etti. Tüm dünyada pandemi ile birlikte yeşil alanların önemi ortaya koyulmuşken, Türkiye’de nefes alanlarımız yok ediliyor. Yeşil alanlarımızdan elinizi çekin” diye konuştu.

Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına ve hukuka aykırı

Candan, “Mahkemenin iptal gerekçesinde parselin ilk halinin park alanı olduğuna ve kullanım türlerinin nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı olduğuna dikkat çekerek, söz konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme bu ifadelerle park alanındaki rant hırsının devam ettiğini de gözler önüne sermiştir” dedi.

Candan mahkeme gerekçesinde yer alan “Parselin ilk halinin park alanı olduğu, yeni bir donatı alanı olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla alana getirilen ilave nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde sosyal donatı ayrılmadığı, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu plan değişikliklerinin mahkememizin 2018/405 E. ve 2018/1664 E. sayılı dava dosyalarında verilen yürütmeyi durdurma kararları üzerine tesis edildiği, (akabinde iptal kararı verilmiştir) bu kapsamda yapılan keşif neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda; mahkeme kararında yer verilen iptal gerekçelerinden sadece Birlik Parkı’nın içinden geçen 12 metrelik taşıt yolunun kaldırıldığı, başka bir değişiklik yapılmadığının ortaya konulduğu, mahkememizde verilen iptal kararlarının gerekçesine uygun olarak plan değişikliklerinin yapılmadığının anlaşıldığı, dava konusu plan değişikliklerinin planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu, değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan plan raporu hazırlanmadığı, kamu yararı amacı taşımadığı, plan değişikliğinin, araştırma, etüt ve eşik analizi çalışmalarının değerlendirilmesinden elde edilen senteze dayalı olarak hazırlanmadığı, imar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esas olduğu halde, yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılmadığı, dava konusu plan değişikliğinin yeşil alanı konut + hizmet alanına ve ticaret alanına dönüştürmesi ve bu kullanım türlerinin nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımasından dolayı, dava konusu plan değişikliği işleminde ilgili mevzuatın öngördüğü ‘kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması gerekirken, söz konusu raporun hazırlanmadığı, İlgili mevzuatta öngörüldüğü şekliyle dava konusu plan değişikliklerine ilişkin bir jeolojik-jeoteknik etüdün yaptırılmamış olduğu, 15260 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki yapı yüksekliğinin ilgili mevzuata aykırı olarak belirlendiği, yukarıda sıralanan konular ile parsel bazında plan değişikliğine gidilmesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-8 inci maddesine aykırı olduğu, plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin gösterim tekniklerini düzenleyen 10. maddesine aykırı olduğu, 80053 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde düzenlenen ‘ticaret alanı’ kullanımının konumu nedeniyle uygun değildir” ifadelerine  de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1042
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları