Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
11 Ekim 2022

Yargı Kıbrıs Vadisi’ni tehdit eden plan değişikliklerini de iptal etti, vadi kesin olarak kurtuldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda,  Kıbrıs Vadisi’nin statü değişikliği ile yok edilmesine izin vermeyen Ankara 11. İdare Mahkemesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğa harikası Kıbrıs Vadisi’ne ilişkin plan değişikliklerini de iptal etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  “Ankara 11. İdare Mahkemesi daha önce açtığımız dava sonucunda, Kıbrıs Vadisi’nin  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından,  Doğal Sit Alanı Koruma Statüsü’nün, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi işlemini iptal etmişti. Sürecin peşini bırakmadık ve vadideki doğal yaşamı tehdit eden plan değişikliklerini de yargıya taşıdık.  Ankara 11. İdare Mahkemesi de açtığımız dava sonucunda Çevre Şehircilik Bakanlığı 27.08.2021 tarih ve 1618882 sayılı Olur'u ile onaylanan Ankara ili Mamak ilçesi Kıbrıs Mahallesi "Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" kapsamındaki Kıbrıs Vadisine ilişkin olarak Mamak Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarına ilişkin dava konusu işlemi iptal etti” diye konuştu.

Candan, “Yargı kamu yararını gözetmiş ve vadinin yok olmasına izin vermemiştir. Meslek odaları ve bölge halkı vadiyi korumak için büyük mücadele veriyor. Bundan sonra yapılması gereken vadinin içinde bulunduğu havza sınırlarından hareketle Mutlak Koruma Alanı ilan edilmesidir. Sınır boyunca, korunaklı bir bant oluşturulması da büyük önem taşımaktadır” dedi.

 

Plan değişiklikleri doğal yaşam için tehlike arz etmektedir

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan şu ifadelere dikkat çekti:

“Söz konusu Kıbrıs Vadisinin koruma statüsünün ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" belirlenmesi işlemi neticesinde; alanın kısmen de olsa yapılaşmaya açılabileceği, alanın özellikleri incelendiğinde Ankara'nın ender doğal alanlarından olduğu, birçok endemik bitki türünün mevcut olduğu, yaban hayatının barınabildiği sayılı alanlardan biri olarak göze çarptığı, düşük yoğunluklu da olsa yapılaşmanın bu alanın korunması için tehlike arz edebileceği, ayrıca Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenen kısımlarda madencilik faaliyetlerine izin verilebileceği dikkate alındığında bunun doğal yaşam için son derece tehlikeli bir durum arz ettiği, turizm ve rekreasyon alanlarına izin verilmesinin doğal yaşamı da tehdit edeceği anlaşıldığından, dava konusu tescil ve Olur işleminde hukuka bulunmamaktadır...’ gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların koruma alanlarında yapılabilmesi için öncelikle üst ölçekli planların yapılması ve bu alana ilişkin olarak gerekli düzenleme ve izinlerin alınmış olması gerektiği, bu kapsamda dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların dayanağının 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlık Makamının 07.12.2020 tarih ve 262445 sayılı Olur'u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescili işlemi oluşturduğu, bir başka ifadeyle, koruma alanlarına ilişkin olarak yapılacak planlamalardan önce söz konusu alanların koruma statülerinin ne şekilde olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durumda; dava konusu planların yapıldığı alanların koruma alanları olduğu, koruma alanlarına ilişkin yapılacak planlamalardan önce alınması gereken izinlerin ve bu alanların yapılaşmaya uygun olup olmadığının ya da hangi şartlar altında yapılaşma ve planlama yapılabileceğinin belirlenmesi gerektiği, dava konusu alanın bu niteliklerinin belirlenmesine ilişkin 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlık Makamının 07.12.2020 tarih ve 262445 sayılı Olur'u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescili işleminin Mahkememizce iptal edildiği, böylece koruma alanlarında yapılacak planlamalara ilişkin dayanak mahiyetinde olan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün belirlenmesi işleminin iptali ile dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının yapılmasının olanaksız hale geldiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 495
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.05.2024 - 12:23:36
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları