Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
22 Nisan 2022

Yargı, EGO Lojmanları alanındaki rant ısrarına izin vermiyor

Yargı, Birlik Mahallesi’nde resmi kurum alanı olan EGO Lojmanları alanının plan değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürülmesine izin vermiyor.

Daha önce de alana ilişkin rant ısrarını yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  süreci titizlilikle takip ederek ilk plan değişikliğini açtığı dava sonucu iptal ettirmişti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda alana dair ikinci plan değişikliği olan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih ve 1537 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Birlik Mahallesi, 29187 ada, 1 parsele ilişkin yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği işleminin de yürütmesini durdurdu.

 

Plan değişikliği kamu yararı taşımıyor, ayrıcalıklı yapılaşma tanımlanıyor

Karara ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Resmi kurum alanını konut ticarete açan plan değişikliği açtığımız dava sonucunda iptal edilmişti. Rantta ısrar edenler yeni plan değişikliği yaptı. Bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık. Bilim insanları da mahkemeye sundukları raporda  ‘Dava konusu plan değişikliğinin üst ölçek plan ilkelerine uygun olmadığından imar mevzuatında tanımlı planların kademeli birlikteliğinin sağlanmadığı, dava konusu plan değişikliği ile kamu mülkiyetindeki taşınmaza getirilen kullanımın kamu kullanımına ayrılacak olmasına karşın, kamu eliyle çevresinden ayrıcalıklı yapılaşma hakları tanımlandığı ve bunun alana özel planlama anlamına geleceği için kamu yararı taşımadığı, plan değişikliği gerekçesinin yargı kararının yerine getirilmesi olarak sunulmasına karşın onaylanan plan değişikliğinin imar mevzuatının plan değişikliğine esas amir hükümlerine aykırı olduğu, dava konusu imar planı değişikliğinin gerekçesi olan yargı kararı gereğinin yerine getirilmediği, plan değişikliği ile alana ek nüfus tanımlandığı ve bu ek nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı’ görüşünü sunarak haklılığımızı ortaya koydu.

Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacaktır

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan “Çankaya İlçesi, Birlik Mahallesi, 29187 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklikleri ile söz konusu alana yoğunluk artışı getirildiği, plan değişikliği ile bu alanda ek nüfus tanımlanmasına rağmen ek nüfus için gerekli sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, kamu mülkiyetindeki taşınmaza getirilen kullanımın kamu kullanımına ayrılacak olmasına karşın kamunun kendi mülkiyeti için ayrıcalıklı davranması toplum karşısında eşitlikçi olması gereken kurumsal yapıya uymadığı, bu haliyle dava konusu imar planı değişikliklerinin üst ölçekli planlarda yer alan planlama kararlarının, alt ölçekli planlara hiyerarşik olarak aktarılması ilkesi ve planların kademeli birlikteliği esasına aykırı olduğu, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçenin ortaya konulmadığı için kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkeleri ile imar planlarındaki eşitlik ve genellik ilkesine uygun olmadığı, imar planı değişikliği gerekçesinin yargı kararı gereği olmasına rağmen, yargı kararının da yerine getirilmediği anlaşıldığından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih, 1537 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliklerinde hukuka ve mevzuata uyarılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, işlemin yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 741
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.04.2024 - 16:00:21
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları