Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
10 Şubat 2022

Yargı, Gökçek’in  İncek’teki imar rantına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Gölbaşı İncek’te Gökçek istifa etmeden son  Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla, yönetiminde  hakim ve bürokratlarında olduğu Dam Yapı Kooperatif için imar rantı yaratmasını yargıya taşımıştı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Gölbaşı İncek’te içinde çocuk bahçesi ve yolların da bulunduğu 60 bin metrekarelik alanın imarının artırılmasına ilişkin plan değişikliğini iptal etti. 

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar rantına yol açan tüm plan değişikliklerine dava açmaya devam edeceğiz. İncek’te Gökçek’in giderayak son Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldığı son kararla plan değişikliği yapıldı.   14/02/2017 Şubat günü yapılan plan değişikliği ile 0.33 olan emsal 2'ye çıkarıldı, yükseklik serbest bırakıldı. Toplam konut sayısı 15 kat artırılarak 25'ten 390'a çıkarıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararına aykırı olan yoğunluk artışı  getiren belirli kesimlere ayrıcalıklı imar rantına yol açan plan değişikliğini yargıya taşıdık. Ankara 7. İdare Mahkemesi de,  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 241/1, 242/1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin 14.02.2017 tarihli ve 356 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemi iptal etti” diye konuştu.

 

Yapılaşma dokusunu bozar, altyapı kaldırmaz

Candan, “Mahkeme iptal gerekçesinde yer alan söz konusu plan değişikliğinin mevcut yapılaşma dokusunu bozacağını, altyapının yüksek yoğunluklu bu yapılaşmayı kaldırmayacağını ortaya koymuştur” dedi.

Candan, mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan  “ 241/1 ve 242/1 sayılı parseller yönünden dava konusu plan değişikliği ile söz konusu alanı kapsayan planlama bölgesinde yürürlükte olan üst ölçekli planların benzer kullanım alanlarına sahip olduğu, bu kapsamda plan kademelenmesi ilkesi açısından planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırılık göstermediği anlaşılmakta ise de; inşaat emsalinin değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırıldığı, 1245 kişilik nüfus artısına karşılık olarak oluşturulması gereken sosyal-teknik altyapı alanlarından sadece Sosyal Açık ve Yeşil alanlar bulunduğu, bu alanlar için ayrılan miktarın da ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen standartların altında olduğu, dava konusu plan değişikliği sebebiyle oluşan ilave nüfusun yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren etki oluşturduğu, plan değişikliğinde tanımlanan 48366 m² lik imar izninin %8,27'sine denk gelen 4000 m² lik ticaret alanının "Konut Alanı" kullanımına "Konut+Ticaret" niteliği, kazandırdığı, bununla birlikte söz konusu ticaret alanının hangi amaçla kullanılacağının açıklığa kavuşturulmadığı ve bu ticaret alanlarının bölgeye doğrudan veya dolaylı etkilerine yönelik değerlendirme ve çözüm önerilerinin ortaya konulmadığı, dava konusu taşınmazların yakın çevresinde, plan değişikliğinde öngörülene benzer bir yapılaşmadan ziyade düşük emsali, iki katlı, seyrek yoğunluklu yapılaşmanın hakim olduğu, söz konusu değişiklikle Yençok:Serbest olarak belirlenen yüksekliğin yakın çevrenin siluetini bozacağı, mevcut yapılaşma dokusunu olumsuz yönde etkileyeceği ve plan bütünlüğünü bozacağı, parsel adası ölçeğinde gerçekleştirilmesi öngörülen plan değişikliğinin emsal artısıyla birlikte bütüncül bir kentsel mekan kurgusu oluşturmaktan uzak olduğu, kentsel mekan kurgusu ile plan bütünlüğü yönünden kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelere de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 985
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları