Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
12 Ağustos 2020Adnan Kahveci  ve Kıvırcık Ali Parkları betonlaştırılıyor

Kamusal yeşil alanlar ticarileştirilemez

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yenimahalle Kent Konseyi Kent Gönüller Meclisi, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yenimahalle Belediyesi’nin Adnan Kahveci Parkı’nda ticari yapılaşma için ihaleye çıkmasını masaya yatırdı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve semt sakinleri,  Yenimahalle’de Adnan Kahveci  ve Kıvırcık Ali parklarının betonlaştırıldığını bildirdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve semt sakinleri,  pandemi sürecinde büyük önemi  olan kamusal yeşil alanlarda ticari yapılaşmalar inşa edilmesini ve  Ankara’nın nefes alanlarının yok edilme sürecini değerlendirdi.

Yenimahalle’deki parklarda neler oluyor?

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

‘’Mimarlar Odası Ankara Şubesi pandemi sonrasında online olmayan ilk basın toplantısını Adnan Kahveci ve Kıvırcık Ali parklarındaki yeşil alan gaspı üzerine yapıyoruz.  Daha önce pandemi nedeniyle bütün toplantılarımızı online ya da basın bildirisiyle kamuoyuna ulaştırıyorduk.  Yenimahalle’de Adnan Kahveci ve Kıvırcık Ali Parkı’nda ve Yenimahalle’nin bütününü kapsayan parklarda neler oluyor? Bunları gündeme taşımak istedik. Özellikle Adnan Kahveci Parkı’nda, parkın yapılaşmaya ve ticarete açılması konusunda ihaleler yapılıyor ve bir taraftan da inşaatlar başlıyor. Bunların doğru olmadığının altını çizmek isteriz. Yenimahalle Belediyesi’ne Adnan Kahveci Parkı’ndaki ihalenin iptal edilmesine ilişkin için yazı yazdık. Yeşil alanların böylesi bir yapılaşmanın, özelleşmenin ve ticarileşmenin söz konusu olamayacağını belirterek, ihalenin iptal edilmesini istedik.’’

Kamusal yeşil alanların yap işlet devret modeliyle şirketlere verilmesi kabul edilemez

Candan,  ‘’Kamusal yeşil alanların yap işlet devret modeliyle şirketlere verilmesi kabul edilemez. Çünkü bu alanlar herkesin kullandığı kamusal alanlardır. Özel işletmelere verilmesi doğru değildir. Orada nikah salonundan tutun marketine kadar bir yapılaşma tanımlanması da planlama ölçeğinde mümkün değildir. Plan değişikliği yapılmadan, planlara aykırı bir şekilde ve ruhsatının belli olup olmadığı durumda, bu yapılaşmanın ne amaçla ve hangi plan kararlarıyla yapıldığını sorguladık. Bize de herhangi bir cevap gelmiş durumda değil ama sıkı takip ettiğimizi altını çizmek isteriz’’ dedi.

Yenimahalle Belediyesi’nin betona değil, yeşile yatırım yapmasını bekliyoruz

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

‘’Kıvırcık Ali Parkı’nda  da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Yenimahalle Belediyesi sınırlarındaki bu parkların yapılaşmaya açılması, ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi kabul edilemez. Resmi yazılara cevap geldiğinde hukuksal sürece başvuracağız. Pandemi koşullarında daha fazla yeşil alana ihtiyacımız olduğu bu günlerde, kısıtlamaların yoğunlaşacağı bir süreçte, Yenimahalle Belediyesi’nden beklentimiz betona değil yeşile yatırım yapması ve yeşil alanları çoğaltmasıdır. Yenimahalle Belediyesi’ne resmi olarak sorduğumuz tüm sorularımıza cevap bekliyoruz. Plan değişikliği olup olmadığını, bu modelin yaygın olarak kullanma sürecinde toplumcu belediyeciliğin Yenimahalle Belediyesi’nde var olup olmadığını da sorgulamak isteriz.’’

İhale ilk değilmiş, yeşil alanlar hatta deprem toplanma alanları hukuksuzca yapılaşmaya açılmış

 Yenimahalle Kent Konseyi Kent Gönüller Meclisi Başkanı Adnan Güven ise, yaşananlar hakkında detaylı olarak bilgilendirme yaptı.

Güven, şunları kaydetti:

‘’Kent konseylerinin amacı; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hukukun korunması, sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma , saydamlık hesap sorma, hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir. Kent gönüller meclisi olarak bu ilke ve amaçlar doğrultusunda mahallemize ve yeşil alanlarımıza sahip çıkıyoruz. 12 Temmuz tarihinde Batıkent Kent Koop Mahallesi 64930 ada 1 parselde bulunan 33580 metrekarelik Adnan Kahveci Parkı’nın Yenimahalle Belediyesi’nce yap işlet devret modeliyle özelleştirileceği bilgisini aldık. Akabinde kent gönülleri olarak konuyla ilgili görüşlerini almak için Adnan Kahveci Parkı’nda semt sakinleriyle toplantı düzenledik. 16 Temmuz’da Yenimahalle Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile görüşme yapıldı. Yapılan görüşmede semt sakinlerinin görüş ve önerileri iletildi ve tarafımıza bilgi aktarıldı. Katılımcı, demokratik ve halkçı belediye anlayışının ilke edinilmesi ve halkın karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini dile getirdik. Kamusal alanların ticarileştirilmesinin doğru olamadığını ifade ettik. Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yönetim kurullarıyla görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde kamusal alanın özelleştirilemeyeceği imar yasası gereği yeşil alan olarak belirtilmiş yeşil alanını ticarileşmeye açılamayacağı bilgisini edindik. 24 Temmuzda ihalenin iptal edilmesi, için Yenimahalle Belediyesi’ne hem kurumsal hem de bireysel olarak başvurduk. Yenimahalle Kent Gönüller Meclisi olarak 29 Temmuz’da parsele ait bugüne kadar yapılmış imar planlarında değişiklikleri, son imar planı ve notlarına ayrıca parselin ihale edilmesinde yap işlet devret modelinin uygulanabilirliğine ilişkin yasal dayanakları hakkında bilgi edinmek için Yenimahalle Belediyesi’ne dilekçe ile başvurduk. Yaptığımız araştırma sonucunda bu ihalenin ilk olmadığını yeşil alanların hatta deprem toplanma alanlarının parça parça yapılaşmaya ve ticarileşmeye çok daha önce açıldığını ve yasaya aykırı olarak betonlaştırıldığını gördük. Bunu bir diğer örneğini de Kıvırcık Ali Parkı’nda görmekteyiz. Yeşil alana betonarme yapılarak parkın önemli bir kısmı ticarileştirilmiştir. Yenimahalle Kent Gönüller Meclisi olarak semtimize, insanımıza ve doğamıza sahip çıkıyoruz. Çevremizde yapılacak her yanlış uygulamanın karşısındayız.’’

Kent konseyleri belediyenin yan kuruluşu değildir, bizler semtimize sahip çıkıyoruz

 Yenimahalle Kent Konseyi Kent Gönüller Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Devrim Yardımcı ise şöyle konuştu:

‘’Bunun altını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yenimahalle Kent Konseyi Kent Gönüller Meclisi olarak, semtimize, mahallemize insanımıza ve doğamıza çevremize doğadaki her canlımıza karşı yapılacak uygulamalarda taraf olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu karar noktasında hareket etmeye devam edeceğiz. Özellikle gönüller meclisi ve kent konseylerinin yapısı Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir model. Belediyenin bir yan kuruluşu değil. Hangi belediye olursa olsun yanlış uygulamalar söz konusu olduğu zaman sesimizi duyuracağız. Özellikle toplumsal ve bireysel yabancılaşmanın derinleştiği bu süreçte bireylerin kentine, semtine ve kendi mahallesine yabancılaştığını da görüyoruz. Bu durum kent, semt ve mahalle sahiplenerek aşılabilir. Mahallenin ihtiyaçları noktasında önerilerde bulunmalıyız. Kamusal sürece bireyin müdahalesiyle bu yabancılaşma ortadan kaldırılabilir. Demokrasinin yerelleşmenin böyle mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu noktada çalışmalara devam edeceğiz.’’

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1896
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları