Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
09 Ekim 2019

Mimarlar ve vatandaşlar AOÇ arazilerinin konut ticaret imar planlarına ilişkin itiraz dilekçesi verdi 

AOÇ’de Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı işlem tesis etmek suçtur

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, STK’lar ve Demokratik Kitle Örgütleri ve vatandaşlar, AOÇ arazilerinin talanına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Vatandaşlar Çukurambar’da satışa çıkartılan Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin konut ticaret imar planlarına ilişkin itiraz dilekçesi verdi.  “AOÇ alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı işlem tesis etmek suçtur” diyen vatandaşlar, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Etkinliğe Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen ve Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu katıldı.

AOÇ arazileri halkındır, konut ticaret planına ve satışa konu edilemez

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Satış, tahsis ve kiralama yöntemleriyle şimdiye kadar arazisinin yaklaşık yarısını kaybeden Atatürk Orman Çiftliği'nin, Çukurambar'daki söz konusu arazisi Tıp Fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne devredilmiş, daha sonra Gazi Üniversitesi'nden TOKİ’ye aktarılmıştı. Sonra ihaleye çıkıldı, şimdi de Çukurambar’da satışa çıkartılan Atatürk Orman Çiftliği arazilerine ilişkin konut ticaret imar planı değişikliği yaptılar.  05.09.2019 ile 07.10.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 29101 ada 27-28 parseller ile 29102 ada 6-7 ve 8 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz ettik. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne iade edilmesi gereken alanda Bakanlık tarafından konut-ticaret planı yapılması AOÇ Kanununa aykırıdır. İtiraza konu plan değişiklikleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına, AOÇ’nin kuruluş amacına, AOÇ Kanununa, kamu yararına aykırıdır. Amacına uygun kullanılmayan AOÇ arazilerinin AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmesi gerekirken 'alelade taşınmazlar' gibi görülerek, Mahkeme kararları gözetilmeden idarelerce işlem tesis edilmesi hukuka aykırıdır. Ata topraklarının konut-ticaret planı ile satışa çıkarılıyor olması hem hukuku hem de kamuoyu vicdanını yerle bir etmektedir. Böylesi bir plan değişikliği işlemi ülkenin geleceği çocuklarımıza açıklanamayacak ağırlıkta bir hata olacaktır. AOÇ arazileri halkındır, konut ticaret planına ve satışa konu edilemez.  AOÇ alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı işlem tesis etmek suçtur.  AOÇ talanının tüm sürecini titizlikle takip ediyoruz. AOÇ alanları özgürleşene kadar mücadelemiz devam edecek.”

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne iade edilmesi gereken alanda Bakanlık tarafından konut-ticaret planı yapılması AOÇ Kanununa aykırıdır

İtiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel mal varlığı içinde olan AOÇ arazileri, 1937 yılında Atatürk tarafından şartlı olarak Hazine'ye bağışlanmıştır.  Bağışla ilgili pek çok resmi belgeye göre; AOÇ üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımları birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile Hazine'ye devredilmiştir. Bağış senedinde ayrıca, çiftlikte arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek-eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katıksız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur. Hazine, AOÇ'nin mülkiyetini anılan yükümlülükleri ile birlikte devralmıştır.   2823 sayılı Kanun ile Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Kanunun 1.maddesinin b bendi uyarınca Çankaya İlçesi, Balgat köyü sınırları içerisindeki 2093/3, 2095/1, 2096/30,35, 61, 83 parsel (parsel numaraları değişmiştir) sayılı toplam 396.312 metrekare arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesine, devredilmesine 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10. maddesi hükümlerine göre izin verilmiştir. Kanun ile devredilen araziler Gazi Üniversitesi tarafından hukuka aykırı olarak Toplu Konut İdaresine devredilmiştir. Sayıştay tarafından 2832 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına aykırılık tespit edilmiş ve 2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay raporu ile arazinin geri alınması gerektiği ifade edilmişken, Çevre Şehircilik Bakanlığı imar plan değişikliği kararları alınmıştır. Karakusunlar Mahallesi 29096 ada 7 parsel, 29098 ada 2 parsel, 29101 ada 24 parsel, 29101 ada 18 parsel, 29102 ada 5 parsel, 29101 ada 23 parseller) ilişkin imar planları 2014 yılında onaylanmıştır, Ankara 5.İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. İptal kararı sonrasında yeniden aynı içerikte plan değişikliği yapılmış, bu plan da dava konusu olmuş, Ankara 4.İdare Mahkemesi 2018/1859e. sayılı dosya üzerinden “5659 Sayılı AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanunun Ek 1. maddesinde; "….AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapı yapılamaz.” hükmüne aykırı olarak, AOÇ’den Gazi Üniversitesine geçen parsellerde konut ve ticaret kullanımı getirilerek söz konusu yasal düzenlemeye aykırı işlem tesis edildiği, AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken ranta yönelik bir düzenleme olduğundan, kamu yararına uygun olmadığı, AOÇ’nin kurulusuna ve Atatürk’ün mirasına uygun bir düzenleme olmadığı, yapılan düzenlemenin genel bir karar değil, noktasal bir karar olduğu, bu durumun yasa ve yönetmelikte tanımı yapılan Nazım İmar Planının çerçevelediği "genellik” kavramına aykırı olduğu, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kararlarına ve Plan Açıklama Raporunda belirtilen ilkelere uyulmadığı,  Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1.fıkrasına ve planlamanın ussallık ve nesnellik içeren esasına aykırı olduğu, yapılan plan değişikliği ile eşdeğer “Üniversite Alanı” ayrılmadan “konut +ticaret” alanı kullanımına dönüştürüldüğünden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarına aykırı olarak yapıldığı, 1/100.000 Ölçekli 2038 Yılı Ankara Çevre Düzeni Planına ve planların kademeli birliktelik ilkesine aykırı olduğu, planlama bölgesinde plan notu ile ilave 1676 kişi ek nüfus önerildiği, artan nüfus nedeniyle teknik ve sosyal donatı dengesi bozularak, 1676 kişi için ilave sosyal ve teknik altyapı alanı ve yeterli oranda yeşil alan ayrılmadığı göz önüne alındığında; dava konusu yapılan plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’na, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslara ayrıca, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı” gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.   Mahkeme kararlarını dolanan nitelik taşıyan itiraza konu plan değişikliği kararları ile aynı içerikte plan değişikliği onaylanmıştır. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne iade edilmesi gereken alanda Bakanlık tarafından konut-ticaret planı yapılması AOÇ Kanununa aykırıdır. İtiraza konu plan değişiklikleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına, AOÇ’nin kuruluş amacına, AOÇ Kanununa, kamu yararına aykırıdır. Amacına uygun kullanılmayan AOÇ arazilerinin AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmesi gerekirken “alelade taşınmazlar” gibi görülerek, Mahkeme kararları gözetilmeden idarelerce işlem tesis edilmesi hukuka aykırıdır. Ata topraklarının konut-ticaret planı ile satışa çıkarılıyor olması hem hukuku hem de kamuoyu vicdanını yerle bir etmektedir. Böylesi bir plan değişikliği işlemi ülkenin geleceği çocuklarımıza açıklanamayacak ağırlıkta bir hata olacaktır. AOÇ arazileri halkındır, konut ticaret planına ve satışa konu edilemez. “

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın BirimiOkunma Sayisi : 2591
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları