Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
30 Temmuz 2019

TCDD Ankara Gar  yerleşkesinin ve kültürel mirasın rayiç değeri olmaz, tarihi değeri olur  

“10 yıldan fazla kiraya verilmez ibaresine rağmen Medipol’e nasıl 29 yıllık kiralama yapılmıştır?”

TCDD Ankara Gar yerleşkesinin bir bölümünün Medipol’e verilmesi üzerine tartışmalar bitmiyor. Medipol’ün ‘Milli emlak rayiç bedeli üzerinden 29 yıllığına kiraladık’ açıklamasından sonra gözler rayiç ve 29 yıl tartışmasına çevrildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi “TCDD Ankara Gar Yerleşkesi’nin ve kültürel mirasın rayiç değeri olmaz, tarihi değeri olur. Milli Emlak Genelgesi 10 yıldan fazla kiralama yapılamaz derken, 29 yıllığına kiralama nasıl yapıldı?” dedi.

“Medipol TCDD yerleşke ve tarihi eser kiralamasını ihale ile mi almıştır?”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Hazineye ait taşınmazların kiralanmasına ilişkin ilgili mevzuat, (300 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ) uyarınca ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar, kiraya verilmezler’, demektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Garı yerleşkesi içinde Medipol'e kiralanan taşınmazlar için uygun görüş vermiş midir? Bakanlık uygunluk verdiyse Kültür Bakanlığı da Medipol'e kiralama sürecinden sorumludur. Yine aynı mevzuat kira ihalelerini konu almaktadır. Maliye Hazinesi bu taşınmazlar için kiralama ihalesine çıkmış mıdır? Adrese teslim kiralama mı yapılmıştır?” dedi.

"Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz 

“TCDD Ankara Gar yerleşkesi bir bütün olarak tarihi eser değeri, simge değeri ve Cumhuriyete tanıklık değeri vardır. Böyle eserlerin rayiç değeri olamaz. Çünkü bu eserlerin eşi benzeri yoktur. Neyle kıyaslayarak rayiç biçtiniz. Rayiç biçmek çok büyük saygısızlıktır, kültürsüzlüktür. Hafızaya ve kültürel değere rayiç biçilemez, onun değeri evrenseldir ve kamusaldır, bununda parasal karşılığı yoktur” diyen Candan şöyle devam etti:

“Medipol Üniversitesi ‘Hazineden 29 yıllığına kiraladık’ diye açıklama yaptı Nasıl 29 yıllığına kiralamışlardır? 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu m.64'de  "Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin (Ek ibare: 18/4/2001 - 4646/13 md.) ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığı’ndan izin alınması şarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır. Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir’ der. 300 sayılı Milli Emlak Tebliği’nde de taşınmazların 10 yıldan uzun süreyle kiraya verilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır. Medipol, Maliye Bakanlığı, Kültür Bakanlığı kiralamaya ilişkin tüm sözleşmeleri ve kararları açıklamak zorundadır. Bu işin peşini bırakmayacağız, bize ait olan kültürel mirası alınır satılır kiralanır bir meta olarak göremezsiniz. Sözleşme ortaya çıkınca altından büyük bir hukuksuzluk çıkma ihtimali çok yüksek.”   

“TCDD Ankara Garı’nın devrine ve özel üniversite olmasına karşı davalarımıza müdahil olun gara sahip çıkalım”

Candan, Ankara Garı’na sahip çıkmak, Cumhuriyet değerlerinin satılamayacağı kiralanamayacağını göstermek için kurum ve kişileri  davalara müdahil olmaya çağırdı.   

TCDD Ankara Gar Yerleşkesi Maliye Bakanlığı TCDD ile TOKİ arasında taşınmaz devri karşılığında hizmet binaları evi ve sosyal tesislerin yapım protokolü 13.03.2018 tarihinde Maliye Bakanlığı, TOKİ ve TCDD arasında imzalandı. Bu protokole göre TCDD mülkiyetindeki Eti Mahallesinde 78 bin metrekare alan ve içerisinde  bulunan taşınmazlar hazine adına tescil edildi. Birleşik Taşımacılık Sendikası ile birlikte bu protokolün iptali için Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik taşımacılık çalışanları sendikasının birlikte açtığı dava devam ediyor. 6 Temmuz 2018 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı, devredilen taşınmaz ve alanın özel üniversite olması için plan değişikliği askıya çıkartıldı. Bu plan değişikliğine ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava devam ediyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1448
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 20.10.2021 - 13:34:54
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları