Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
09 Kasım 2023

Yargı, TRT’nin önüne cami yapılmasının yürütmesini durdurdu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, sağlıklı kentleşme politikalarına aykırı şekilde yapılan ve ortak akıldan yoksun planlama süreçlerini yargıya taşıyarak hukuk yoluyla, fikrini söylemeye devam ediyor.

Ankara Oran’da TRT binasının bahçesine cami yapılması için yapılan plan değişikliğini yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin davasına yargıdan güzel haber geldi.  Yargı telafisi mümkün olmayan zararlar verileceğinden gerekçeli şekilde, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

“İhtiyaç yok, araştırma yok , çalıştay yok, halktan istek yok, yürüme mesafesinde cami var”

Ankara 15. İdare Mahkemesi, söz konusu Ankara ili, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesinde yer alan 16128 ada 18,19,20 ve 21 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin telafisi imkansız zararlara yol açacağını belirterek yürütmesini durdurdu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Karar sağlıklı kentleşme politikaları açısından bizim ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir. Hiç ihtiyaç olmadı halde simgesel olarak yapılan camii inşasına mahkemede, ihtiyaç yok, araştırma yok, çalıştay yok, halktan istek yok, yürüme mesafesinde cami var dedi ve yürütmeyi durdurdu” diye konuştu.

Plan değişikliği yapılaşma riskini artırmaktadır, bölgede toprak kayması riski vardır

 Candan,  “Mahkeme gerekçesinde bölgede toprak kayması riskine dikkat çekilerek, ‘Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile anılan bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu plan değişikliklerinin planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olduğu, plan değişikliğinin zorunluluk arz ettiği ve bir gerekçeye dayandığı; ancak plan kararlarının noktasal ölçekte, parçacıl bir yaklaşımla yapıldığı; noktasal plan değişikliklerinin öncelikle yakın çevresine ve kent ölçeğinde parça-bütün ilişkisine, ulaşım, teknik altyapı ve sosyal donatıya etkileri yapılan bilimsel tespit ve değerlendirmelerle ortaya konulması ve plan değişikliğinin bu doğrultuda ele alınması, yapılan analizler neticesinde planlama alanında güçlü ve zayıf yön, fırsat ve tehditler doğrultusunda ihtiyaç ve öncelik ne ise o yönde plan kararı üretilmesi gerektiği; dava konusu plan değişikliğinde ise yalnızca planda ayrılan dini tesis alanına ilişkin tespit ve analizlerin yapıldığı; park, spor, sosyo kültürel tesis, eğitim (özellikle kurum çalışanları dikkate alındığında kreş ve anaokulu) gibi donatı ihtiyacına ilişkin herhangi bir analiz ve tespite yer verilmediği, 2 nolu plan notu ile emsal harici alanların mevzuata aykırı olarak sınırsız bırakıldığı, alanda yapılaşma baskısının artırıldığı, alanın hemen güneyinin vadi tabanı olması ve alüvyon topraklı bir yapıya sahip olmasından kaynaklı toprak kayması riski taşıyan bir bölgede yer almasından kaynaklı yapılaşmanın sınırlı tutulması gerektiği; 5 nolu plan notu ile cami alanı içerisinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde bulunmayan ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde ayrıştırılmış ticari bir fonksiyona izin verildiği, söz konusu plan notunun imar mevzuatına ve şehircilik ilkelerine aykırılık oluşturduğu; dava konusu plan çalışmasında bölgede dini tesis alanı talebine ilişkin herhangi bir anket çalışması, toplantı ve çalıştaya yer verilmediği, bu dava konusu plan kararı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık oluşturduğu; gerek alana yürüme mesafesinde ve alanın yakın çevresinde dini tesis alanlarının bulunması gerekse ihtiyaca ilişkin herhangi bir sayısal veriye yer verilmemesinden kaynaklı dava konusu plan kararının (öneri cami alanı) ihtiyaçtan doğmadığı; yukarıda açıklamalar ışığında dava konusu imar planı değişikliklerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır’ ifadelerine yer verilmiştir.

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan şu ifadelere de dikkat çekti:

“Dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygulanması halinde, dava konusu plana bağlı olarak bir takım işlemlerin/inşaat ruhsatların vb. tesis edileceği, planlama alanında yapılaşmaya gidilebileceği, bu durumun da ileride telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 584
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları