Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
21 Nisan 2023

 Yargı, Çayyolu’nda kamu yararına aykırı plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu, Cumhurbaşkanlığı hala arazileri yapılaşmaya açıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  üst ölçekli planlara aykırı, yoğunluk artıran ayrıcalıklı imar hakkı getiren plan değişikliklerini yargıya taşıyarak,  Başkentin sağlıklı kentleşmesi için mücadeleyi sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan Ankara ili, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi eski 953 parsel ile 954 ve 955 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, söz konusu parsellere ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı işlemlerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, eşitlik ilkesine ve bölge şartlarına uygun olmadığına, bu parseller açısından söz konusu imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme davaya konu imar planlarının uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceğine belirterek, söz konusu planlara ilişkin işlemlerin yürütmesini durdurdu.

 

Candan: Cumhuriyet’in kamu bekçileri olarak kendimize değil, bulunduğumuz tüm mevkilerde kentimize çalışmaya devam edeceğiz.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan  “Yapılması gereken, betonlaşma değil, doğa ile uyumlu yaşam ve kentleşme politikalarıdır, deprem bizi buna bir kez daha acı şekilde göstermiştir. Çayyolu’nda parsel bazında kişiye özel emsal ile yüksek yoğunluk veren, ağaçlandırılacak ve askeri alanları  yapılaşmaya açan planların  uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle , 3.idare mahkemesi  planların yürütmesini durdurmuştur. Ancak görüyoruz ki İktidar giderayak Ankara’da Yenimahalle ve Çayyolu’nda yine özelleştirme üzerinden kamu arazilerini satıyor ve yapılaşmaya ya açıyor.  Onları da yargıya taşıyacağız “dedi.

Candan şöyle devam etti: “Ankara’da akıl dışı projelerle ekosistem bozuluyor, kentler betonlaşıyor, doğal yaşam alanları ve su havzaları yok oluyor. Yapılması gereken betonlaşma değil, doğa ile uyumlu yaşam ve kentleşme politikalarıdır.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Ankara’nın değerlerinin korunmasına ve potansiyelinin açığa çıkartılarak yaşanabilir bir başkent olması için bilimin  ve tekniğin izinde bir kentleşme politikası uygulanması gerekirken, yönetenler kendine çalışıyor, biz bulunduğumuz her mevkide  kendimize değil  kentimize çalışmaya” Kendine çalışan, rant organizasyonları  ile imar rantını paylaşanlara karşıda hukuk yoluyla mücadeleye devam edeceğiz.  Rant odaklı planlanan yanlış kentleşme politikalarının karşısında Cumhuriyet’in sigortaları, kamu bekçileri olarak duvar olacağız.” 

Bilirkişiler: Plan değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, eşitlik ilkesine ve bölge şartlarına aykırı                                                                          

Candan, bilirkişi raporunda yer alan , ‘3194 sayılı İmar Kanunu'nun EK Madde 8'de, ‘Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz’ denmektedir. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.....’ hükmüne rağmen ‘ağaçlandırılacak alan-askeri alan’ kullanımlı açık ve yeşil alan yapılaşmaya açılmıştır. Dolayısıyla bölgede konut ihtiyacı olmadığından alanı değişime zorlayan ihtiyaç veya hizmet gereği kaynaklı nesnel, teknik gerekçe veya zorunluluk bulunmadığından açık-yeşil alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı görülmemektedir ve yeşil alan koridorunun parçalanacaktır.  Dava konusu plan değişiklikleri, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, eşitlik ilkesine ve bölge şartlarına uygun olmadığı" şeklindeki tespitlere de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 702
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 12.07.2024 - 14:09:50
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları