Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
08 Haziran 2023

Yargı,  Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus’ta Roma Hamamı arkeolojik sit alanına komşu olan ve Roma döneminden kalma yerleşmelerin olabileceği alanda 16 katlı ticaret planını öngören Altındağ İlçesi Sebzebahçesi Mahallesi Uluslararası Ticaret Merkezi KDGP Alanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka aykırı olduğunu belirterek, söz konusu plan değişikliğine ilişkin dava konusu işlemleri iptal etti.

 

Yapılaşma başlamadan iptal kararının gelmesi kamu yararı adına sevindiricidir

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin değerini ve potansiyelini yok sayan, bütüncül olmayan bütün planlara açtığımız davalarda, yargı iptal kararı verdi.  Her defasında yargı planları iptal ederken, yapılaşmada ısrar eden planlar durdurak bilmiyor. Ulus’ta Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmamışken, Ulus’un altında ve üstünde katman katman tarih bulunurken, tarihi Roma Hamamı’na komşu alanda yüksek katlı yapılaşma öneren plan değişikliği yapmak ise akıl almaz bir durumdur. Bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık ve Ankara 5. İdare Mahkemesi de plan değişikliğinin hukuka aykırılığına dikkat çekerek plan değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti. Alanda henüz yapılaşma başlamadan iptal kararın gelmesi kamu yararı adına sevindiricidir. Ulus’un tarihi ve simgesel potansiyelinin korunması için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bilimsel altılığı olmayan parçacıl tüm plan değişikliklerinin karşısında olmayı sürdüreceğiz

Candan,  mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan “Uyuşmazlığın çözümü yerinde inceleme yapılmasını ve hukuk dışında, özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden Mahkememizin 05.10.2022 tarihli ara kararıyla dava konusu imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla 21.12.2022 tarihinde mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ve Mahkememiz kaydına 08.03.2023 tarihinde giren bilirkişi raporunda özetle; “Altındağ İlçesi Sebzebahçesi Mahallesi Ulusararası Ticaret Merkezi KDGP Alanına ait ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği'nin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin dava dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Üst Ölçekli Planların iptali neticesinde uygunluk tespiti yapılamasa dahi, 1/25.000 Ölçekli Nazım Planda iptal gerekçesinden bağımsız, belirlenen mekânsal kullanım türü açısından uygunluk içerdiği, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun bulunduğu ancak; Bölgenin derhal rehabilite edilerek kente geri kazandırılmasına yönelik KDGPA bütünde yapılacak imar planı revizyonunun, komşuluk ilişkileri düşünülerek, yapılaşma koşulları bakımından benzer yoğunluklu, tüm katılımcı bileşenlerin oluşacak kentsel ranttan beklentisinin minimize edildiği, kamu yararı odaklı, yaya dolaşımının da düşünüldüğü, yoğun trafik hacmine çözüm önerileri getirilen, kentsel ve sosyal altyapı alanlarının iyileştirildiği, yeşil alan sistemlerinin kurgulandığı, yeni bir kentsel tasarım projesinin tüm bunları göz önünde bulundurarak yapılması, kısacası il için her anlamda örnek bir alan yaratma fırsatı varken; ulaşım yolları çıkarıldığında kalan alanın %82'sinin ortalama 3.30 Emsal ve 16 Kat Ticaret amaçlı yapılaşmanın haricinde bir vizyonun katılması gerekliliği; Var olan Kentsel ve Teknik Altyapı Değerleme Raporunun yetersiz olduğu nedenleriyle; Dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin imar mevzuatı ve şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığı, görüş ve kanaatine varılmıştır" şeklinde görüş bildirilmiştir. Bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilmiş, davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müdahil tarafından bilirkişi raporuna itiraz edilmiş ise de; itiraz yerinde görülmeyerek, raporun teknik kısımlarının hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlikte olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre; yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile dosyada mevcut bilgi ve belgeler ve bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesinden; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2022 tarih ve 522 sayılı kararı ile onaylanan “Altındağ İlçesi Sebzebahçesi Mahallesi Uluslararası Ticaret Merkezi KDGP Alanına ait ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği kararında şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine işaret etti.

Candan, “Bilimsel altlığı olmayan parçacıl tüm plan değişikliklerinin karşısında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 620
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları