Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde ağaçlandırılacak alanda yapılaşma öngören Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi Güneybatı Planlama Alanı (İmrahor 2.Etap) imar planına yönelik uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve tavsiye 1/100.000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği kararının iptal edilmesi için dava açmıştı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi ise daha önce alana dair Ankara 9.İdare Mahkemesi’nin  iptal kararını hatırlatarak ve  söz konusu plan değişikliğinin planların kademeliğine,  şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek , dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

 

Vadideki rant ısrarı nedeniyle neredeyse aynı olan planlar küçük değişikliklerle yine karşımıza çıkıyor

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yine İmrahor Vadisi’nde ağaçlandırılacak alanda yüksek yoğunluklu nüfus öngören bir plan değişikliği ile karşı karşıyayız. Alana daha önce de plan değişikliği yapılmış, Ankara 9. İdare Mahkemesi, söz konusu meclis kararını iptal etmişti.  Vadideki rant ısrarı nedeniyle neredeyse aynı olan planlar küçük değişikliklerle yine karşımıza çıkıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak sürecin peşini bırakmadık ve mücadelemiz sonucunda  planı da yargıya taşıdık. Bu plan da iptal edildi. Daha önce de İmrahor Vadisini parsel parsel yapılaşma açan, vadiyi katleden pek çok plan  mücadelemiz sonucunda iptal edildi” diye konuştu.

Ağaçlık alanda yapılaşma yapılamaz, bu bölgeleri imara açmak felaketleri de beraberinde getirecek

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yargının hava koridorunu ve ekolojiyi alt üst edecek, yüksek nüfus yoğunluğu getirecek planları iptal etmesi kamu yararı adına sevindiricidir. Artık bu rant ısrarından vazgeçin, deprem sürecinde en yakın toplanma alanları olarak görebileceğimiz vadileri yapılaşmaya açmayın. Yargı süreçlerini yok saymaya ve hukuk tanımazlığa son verin. Bilirkişiler de mahkemeye ağaçlandırılacak alanda yapılaşma yapılamayacağını belirten bir rapor sunmuşlardır. Mahkeme de bilim insanlarının raporunu esas almıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bir kez daha uyarıyoruz. Yapılaşma yasaklı bölgeleri imara açmak felaketleri de beraberinde getirecektir”

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan  “Ankara 9.İdare Mahkemesinin 15/06/2023 tarih ve K:2023/1322 sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanarak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanan ve işbu davaya konu edilen Mamak İlçesi Güneybatı Planlama Alanı (İmrahor 2.Etap) imar planına yönelik uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve tavsiye 1/100.000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği kararıyla, ‘ağaçlandırılacak alanlar’ olarak düzenlenen alanların, “ticari rekreasyon, konut dışı kentsel çalışma alanları ve park alanları” olarak planlandığı; planlama alanı için ataması yapılacak nüfus (projeksiyon nüfus) 8.160-12.240 kişi olması gerekirken, yaklaşık 4-5 kat arttırılarak 56.008 kişinin yaşayacağı şekilde planlama yapıldığı ve planlama sahasında, açık ve yeşil alan hariç sosyal altyapı alanlarına dair yüzölçümlerin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde düzenlenen ölçümlerin altında kaldığı anlaşıldığından, planların kademeliği ve şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu anlaşılan, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi 
Okunma Sayisi : 1677
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları