Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
30 Mayıs 2023

Bilirkişiler: Keçiören imar planı değişikliği, planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır

Mimarlar: Sürecin takipçisiyiz, Keçiören’de kentsel dönüşüm adı altında talan yapılmasına izin vermeyeceğiz

Keçiören Belediyesi, kentsel dönüşüm planı bulunmayan Kavacık, Subayevleri ve Hasköy Mahallelerini kapsayan alanda imar değişikliği yaparak, müteahhit firmalar aracılığıyla vatandaşlar mağdur edecek bir süreç başlatmıştı.  Bu kapsamda Keçiören ilçesi sınırları içerisinde herhangi bir alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilan edilmemişken, imar değişikliği yoluyla bir yıkım ve peşkeş projesi hayata geçirildi.

Keçiören’de mevcut 4 katlı yapıların yerine 16 katlı yapılar önerilerek, elde edilecek rant müteahhitlere bırakılmak isteniyor. Bu plan değişikliği ile on binlerce insan evinden edilecek. Uzun yıllar mağduriyetler yaşanacak.  Yeni bir Keçiören inşa ediyorlar. Halkın oradaki  varlığını alarak bölge halkına 1 verirken kendilerine 3 alarak yeni bir rant odağı yaratıyorlar.

 

Bu konuda kamuoyunu bilgilendirdiğimiz ve halka gerçekleri söylediğimiz için hukuksuzlukta sınır tanımayan Keçiören Belediyesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni hedef gösterdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB’a bağlı meslek odaları olarak Keçiören Kavacık, Subayevleri ve Hasköy Mahallelerini kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği iptali için dava açtık.

Açtığımız davada, bilirkişi raporu yayınlandı. Bilirkişiler,  Ankara 8. İdare Mahkemesi’ne “Dava konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, 1/1000 uygulama imar planı değişikliklerinin, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı bağlamında planlar arası kademeli birliktelik ilkesi yönünden dayanıksız kalması,  ayrıca 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile belirlenmiş olan ve geçerliliği devam eden temel stratejileri de ilga etmiş olması, yenileme alanı kapsamına girmemesi nedeniyle, Mekânsal Planlar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesinin gerekmesi, jeolojik-jeoteknik etüdünün bulunmaması, sentez ve eşik analizine dayanmadan hazırlanması, plana esas kurum ve kuruluş görüşlerinin önemli ve büyük kısmının alınmaması, alınan görüşlere de (ASKİ ve Başkent Doğalgaz) riayet edilmemiş olması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları asgari standartlarını içeren standartlar sağlanmadığı gibi, yapı yoğunluğunun mevzuatta ve planlama esaslarında karşılığı olmayan konfor artışı olarak yüzde 30 artırılması ve KOP hisselerinin bedelsiz terki durumunda yüzde 20’ye varan ek inşaat hakkı tanınması nedeniyle gizli ilave nüfus artışı ile ticaret kullanımlı alanlardan kaynaklanan yaya ve araç sirkülasyonun beraberinde getireceği ulaşım ve kentsel, sosyal, teknik, altyapı sorunlarının çözümünün daha da güç hale gelmesi, artan nüfus ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının ilçe sınırlarındaki başka KOP alanlarından karşılanabilmesine olanak tanıyan plan notuyla, kentsel yaşam standardını yükseltmeyi hedefleyen yönetmelik hükmünün fiilen ortadan kaldırılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planında bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarının belirlenmemesi nedenleriyle Keçiören, Kavacık Subayevleri ve Hasköy Mahallelerini kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi bağlamında dayanaksız kaldığı, imar mevzuatına, planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı” yönünde görüş sundu.

Bilirkişiler de raporda,  planın hukuksuzluğunu ve kamu yararına aykırılığını ortaya koymuştur

Bilimsel ve teknik bilgisini halkın yararına kullanan meslek odaları olarak, halka yalan söyleyenlerin karşısında olduk ve olacağız.  Keçiören’de kentsel dönüşüm adı altında talan yapılmasına izin vermeyeceğiz. Sürecin peşini bırakmayacağız. Alan kentsel dönüşüm alanı değildir, yargı sürecinde herhangi bir şekilde henüz karar verilmemiştir. Keçiören’de planlama ve onama süreçlerinde yetki ve sorumluluklarının gasp edilmesine ses çıkartmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi sessizliğini bozmalıdır.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi 

Okunma Sayisi : 1250
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları