Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
10 Ekim 2023

Yargı, Polatlı’da  hukuka aykırı olarak rezerv alan ilan edilen parsele ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu

Ankara 3. İdare Mahkemesi,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin davası sonucunda Polatlı’da Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında,  rezerv alan ilan edilen Gazi Mahallesi 1686 ada 1,2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve bu işlemin dayanağı olan “Bakanlığın 01.08.2022 tarih ve 4224642 sayılı Makam Oluru ile planlama alanının Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesi’ne ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Haklılığımız yargı kararıyla tescil edilmeye devam ediyor

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Dava konusu plan değişiklikleriyle  ayrıcalıklı durum yaratılmıştır. Bu plan değişiklikleri kamu yararına aykırıdır. Plan değişikliği kararı ile kaldırılan ‘sağlık alanı’ fonksiyonu için eşdeğer alan ayrılmamış, yapı yoğunluğu irdelenmemiş, yakın çevresindeki ulaşım-dolaşım sistemine etkileri, kent bütününe etkisi ve zorunlu altyapı alanlarının dağılımına etkileri gibi zorunlu teknik çalışma ve değerlendirmeler yapılmamıştır. Plan değişikliğine konu parselin bulunduğu bölgenin mevcut trafik yüküne ilave gelecek trafik yükü de hesaplanmamıştır, altyapı  gereksinimleri için hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Dava konusu alanın rezerv yapı alanı ilanı edilmiş olması hukuka aykırıdır. Tek bir parselin neden rezerv alan olarak belirlenmiş olduğuna ilişkin  de hiçbir gerekçe yoktur. Bu nedenle bilim ve teknikten aldığımız güçle, söz konusu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ‘rezerv yapı alanı’ ilan edilen 'Polatlı ilçesi, Gazi Mahallesi 1686 ada 1,2 parsel'e ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve bu işlemin dayanağı olan “Bakanlığın 01.08.2022 tarih ve 4224642 sayılı Makam Oluru ile planlama alanının Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesi’ne ilişkin işleminin yürütmesinin durdurulması için dava açtık” diye konuştu.

Vatandaşların ihtiyaçların karşılanmasına yönelik somut ve teknik gerekçe yoktur

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mahkeme de, dava açma nedenlerimizin haklılığını karar gerekçesinde, “Dava konusu rezerv yapı alanı gerekçe raporunda, söz konusu alanın afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda yaşayan vatandaşların konut ve işyeri ihtiyacının karşılanması amacıyla rezerv yapı alanı olarak belirlendiğine yönelik somut ve teknik verilerin ortaya konulmadığı anlaşıldığından taşınmazda rezerv alanı ilanını gerekli kılan koşulların oluşmadığı sonucuna varılmakta olup 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile öngörülen koşulları aşacak nitelikte taşınmazın rezerv alanı olarak belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” diyerek ortaya koymuştur.”

Candan  karar gerekçesinde yer alan  “Benzer bir uyuşmazlıkta verilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 10.07.2023 tarih ve YD İtiraz No: 2023/228 sayılı kararı da bu yöndedir. Öte yandan, dava konusu işlemlerin rezerv yapı alanı ilanına ve imar planı değişikliklerine ilişkin olması nedeniyle bu işlemler dayanak alınarak uygulamalar yapılabileceği dikkate alındığında, uygulanmaları halinde telafisi güç zararların doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 908
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları