Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
06 Ekim 2023

Susuz’da yargı kararlarını tanımayan plan değişiklikleri iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bilim ve tekniğin izinde kamu yararına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, daha önce Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi’nde hukuka, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olarak tarım alanlarının yüksek katlı yapılaşmaya açılmasına ilişkin plan değişikliğini yargıya taşımış ve iptal ettirmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yargı kararlarını uygulamak yerine, kamu yararına, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı plan değişikliğinde ısrar ederek yeni plan değişikliği gerçekleştirmişti.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi hukuka ve planlama ilkelerine aykırı bu plan değişikliğine de dava açtı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, adeta ders vererek daha önce iptal edilen planlarla benzer olan yeni plan değişikliği; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 05.07.2022 tarih ve 1307 sayılı kararı ile onaylanan "Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, Belören Arsa Üretim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"ni de iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mahkeme planlama ilkelerine  aykırı plan değişikliği yapan  ve daha önceki yargı kararlarını  yok sayan idareye ders verirken, haklılığımızı bir kez daha tescil etmiştir. Yargı, tarım alanlarının yapılaşmaya konu eden, yoğunluk kararları nesnellik barındırmayan, neye göre belirlendiği belirlenemeyen bir kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırı içerisinde alelade bir imar planı uygulaması yapılmak suretiyle alanın yüksek katlı yapılaşmaya açılmasına izin vermemiştir” dedi.

Mesleğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Bilim ve tekniğin izinde kamu yararını savunmaya devam edeceğiz

Candan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken tarım arazilerini yapılaşmaya açmak değildir. Kentleşme politikalarına ve bilimin gösterdiği yoldan gitmek her belediyenin yapması gerekendir. Bugün depremlerde, yoğun yağışlarda kentin alt yapısının çökmesi, binaların yıkılması canlarımızın yaşamını kaybetmesinin nedeni bilim ve tekniğin göz ardı edilerek, tarım arazilerinde,  dere yataklarında orman alanlarında ve kentleşme politikalarına aykırı yerlerde yapılaşmaya izin verildiği içindir” dedi.

Candan, yargı kararı gerekçesinde yer alan, “Uyuşmazlıkta, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının dayanağı olan 21.11.2018 tarih ve 1828 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna karşı ilgili meslek odasınca açılan davada dava konusu işlemin iptaline yönelik Ankara 11. İdare Mahkemesinin 24.09.2020 tarih ve E:2019/1999, K:2020/1522 sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 28.05.2021 tarih ve E:2020/1484, K:2021/635 sayılı kararı ile "ilgili kurum ve kuruluştan görüş alınmadan, üst ölçekli çevre düzeni planına ilişkin veri ve görüşler esas alınarak tesis edilen dava konusu revizyon imar planında hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildiği görülmektedir. Bu durumda, üst ölçekli planlama kararının yargı kararı ile iptal edilmesi karşısında dayanaksız kalan dava konusu imar planında hukuka uyarlık bulunmamıştır” ifadeleri de yargı kararlarını tanımayan idareye ders niteliğindedir.

Candan, karar gerekçesinde yer alan “İmar planları, yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla yörenin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı hallerde yasalarda öngörülen yöntem ve zamanda değiştirilebilirler” ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 2801
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları