Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
12 Nisan 2023

Mimarlar, Saraçoğlu Mahallesi için mücadeleyi sürdürüyor

Bilirkişiler: Saraçoğlu Mahallesi üçüncü plan da kamu yararına aykırıdır

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, restorasyon adı altında inşa faaliyetlerle özgün dokusu bozulan, Saraçoğlu Mahallesi için mücadeleyi sürdürüyor. Rantta ve talanda ısrarın sonucu Saraçoğlu Mahallesinde  iki kez Koruma Amaçlı Uygulama imar planı yapıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucu planlar iptal edilmiş, yargı kararları uygulanmamış, Saraçoğlu Mahallesi’nde yeni plan yapılmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi söz konusu 20.04.2022 Onay Tarihli Ankara İli Çankaya İlçesi Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın iptali için dava açmıştı. Davada bilirkişi raporu yayınlandı. Bilirkişiler mahkemeye sundukları raporda, mahkeme kararlarına uyulmadığına dikkat çekerek, söz konusu üçüncü planın da imar ve koruma mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş sundu.

 

Saraçoğlu’na daha fazla zarar verilmeden alandaki tüm planlar iptal edilmeli, mimari katliamın sorumluları cezalandırılmalıdır

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bilirkişiler sundukları raporla, Cumhuriyet’in simge değeri Saraçoğlu Mahallesi’ni talanda ısrar edenlere en güzel yanıtı vermiştir. Bilim insanları raporda, önceki mahkeme kararlarına atıfta bulunurken, planın parçacıl olduğuna, Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün, tarihi ve doğal kimliğini yok ettiğine, meslek planda odalarının ve ilçe belediyesinin görüşlerinin alınmamasına dikkat çekerek, mücadelemizin haklılığını gözler önüne sermiştir. Üçüncü plan da iptal edilmeli, içler acısı bir halde olan Saraçoğlu Mahallesi’nde restorasyon adı altında mimari katliam yapanlar cezalandırılmalıdır” dedi.

Saraçoğlu’ndaki tahribatları hatırlatan Candan, “Restorasyon adı altında yapılan inşai çalışmalar nedeniyle de birçok anıt ağacın kökleri parçalandı bazı anıtlar ise kesildi. Biyolojik gölet' adı altında Saraçoğlu’na beton döküldü.  Yeşil doku yok edilirken, akıllara ziyan bir şekilde alana yapay çim serildi. Yapıların tescilli duvarları yıkılarak yapılar ticarethaneye dönüştürüldü. Kent merkezindeki nefes alanımız ve Cumhuriyet’in simge değeri Saraçoğlu Mahallesi’ne daha fazla zarar verilmeden alandaki parçaçıl tüm planlar iptal edilmelidir” dedi.

Bilirkişiler: Saraçoğlu bütünlük içinde korunup, gelecek nesillere aktarılmalıdır

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilirkişiler raporda, ‘Saraçoğlu Mahallesinin, II. Ulusal Mimarlık Üslubu özelliklerine sahip devlet eliyle memurlar için yapılmış ilk toplu konut projesi olduğuna, Saraçoğlu Mahallesinin, Güvenpark ve Hükümet Kartiyesi gibi önemli kent ve cumhuriyet imgelerinden biri olduğuna, barındırdığı özellikler bakımından tarihi, sosyolojik, şehircilik, mimarlık, doğal değerlere sahip olduğu ve bu özelliklerinden dolayı Kentsel Sit Alanı olarak ilan edildiğine’ dikkat çekmiştir. Bilirkişi raporunda, ‘Planların parçacıl bir şekilde ele alındığı, üst planlara ve imar planlarına aykırı aykırılık oluşturduğu, Saraçoğlu Mahallesi’nde oluşturulan bina ve mekânların; kuruluş amacı doğrultusunda yaşatılması, tarihi ruhuna uygun olarak korunması ve düzenlemeler yapılması ve nihayet zaman şartlara göre bu ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi gerektiği, ancak dava konusu plan kararları ile alanın kuruluş amacının dışında turizm ve ticaret gibi kullanımlara konu edildiği; alanın tarihi ve doğal kimliğinin, kente kattığı imgenin yok olmasına neden olabilecek kararlar içerdiği, imar planları ve koruma amaçlı imar planları tanımı ve esasları gereği yerleşimlerin (veya planlama alanlarının) ve sit alanı içerisindeki yapıların kullanım ve yapılaşma koşullarının, müdahale biçimlerinin net olarak belirlenmesi gerektiği, ancak, dava konusu planlara ait plan notları incelendiğinde; imar planlarında verilmesi gereken kullanım, yapılaşmalara ve müdahale biçimlerine ilişkin kararların yer almadığı ve 2.1., 2.2, 2.3 ve 2.4. nolu plan notları ile plan sonrasında koruma kurulu kararlarına bırakıldığı; bu durumun imar ve koruma mevzuatı ilgili hükümlerine, şehircilik ve koruma ilkelerine aykırılık oluşturduğu’ ifadelerine de yer verilmiştir.”

Meslek odalarının görüşlerinin alınmaması yönetmeliğe aykırı

Candan, bilirkişilerin raporda, planın bölgedeki trafik yoğunluğunu artıracağına, ulaşım ve teknik altyapının bundan olumsuz etkileneceğine de işaret ettiğini belirterek, raporda yer alan şu ifadelere de dikkat çekti:

“Alanın yakın çevresi ile yaratacağı ilişkilere ilişkin analizlerin yapılmadığı, dava konusu plan çalışmasının parçacıl bir yaklaşımla ele alındığı, plan çalışmasına ilişkin olarak askı sürecinde davacı oda tarafından itiraz edildiği, söz konusu itirazın reddedilerek planların kesinleştiği; ilgili ilçe belediyesinin-Çankaya Belediyesi- görüşünün de alınmadığı; ancak, böylesine önemli bir alanla ilgili yapılan plan çalışmasında ilgili meslek odasının ve ilçe belediyesinin görüşlerine başvurulmaması veya dikkate alınmaması, bu anlamda bir koordinasyonun kurulmamasının; katılımcılık ve yönetişim anlayışının güdülmemesinin Mekansal Planlar Yönetmeliği'ne aykırılık oluşturduğu, bir önceki Koruma Amaçlı İmar Planlarının Ankara 17.idare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekçelerinden; Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı açıklama raporlarının es/benzer olduğu; Eşik analizinde "Önlemli Alan" statüsünün değerlendirilmediği; Analiz eksikliği olarak Karma kullanım oranlarının belirlenmediği mimari-avan projeden referans alınamayacağı; TICKT-1 alanında otopark kapasitesinin belirsizliği, hususlarının yerine getirilmediği, söz konusu kusurlu hususların devam ettirildiği, dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planlarının anılan mahkeme kararına aykırılık oluşturduğu, tespit ve değerlendirmeleri yapılmış olup, Dava konusu 20.04.2022 Onay Tarihli "Ankara İli Çankaya İlçesi Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın imar ve koruma mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 832
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları