Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
29 Mayıs 2023

Mimarlar: Dodurga’da vadi tabanı ağaçlandırılacak alanın, insanlara mezar olmasına izin vermeyeceğiz

Mimarlar, Dodurga’da kamu yararına aykırı yüksek yoğunluklu yapılaşmayı yargıya taşıdı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentin hava koridoru vadilerin ve yeşil alanların betonlaştırılmasına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dodurga ve Alacaatlı Mahallerinde, çok seyrek konut alanı, ağaçlandırılacak alan ve kısmen vadi tabanı olan parsellerde yüksek yoğunluklu yapılaşma öngören plan değişikliğinin iptali için yargıya başvurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Uzmanlar tarafından diri fay hattının geçtiği ağaçlandırılacak alanda, 28 katlı yapılaşma öngören  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2022 gün ve 1554 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya İlçesi Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri çevre yolu içi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği” işleminin yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali için yargıya başvurduk. Çok seyrek yoğunluklu kentleşme alanı olması gereken ve kısmen de vadi tabanı olan parsellerin betonlaştırılarak insanlara mezar olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Ağaçlandırılacak alanlarda yapı yapılamaz

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kentsel açık ve yeşil alan sisteminin önemli parçaları olarak tarif edilecek ağaçlandırılacak alanlar, doğal yapısı ya da çevresi ile kurduğu ilişkileri ve/veya komşu işlevlerin zorunlu tutması halinde yapılaşma dışı tutulması beklenen alanlardır. Ağaçlandırılacak alanlarda yapı yapılamaz. Ağaçlandırılacak alanlar içinde özel mülkiyete konu parsellerde, ‘Plansız Alanlar Yönetmeliği’nde belirtilen kullanım ifraz ve yapılanma koşulları uygulanır. Her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarında, yapılaşmış alanlar da dahil olmak üzere, vadi tabanlarının tespit edilip, her türlü sel, su baskını vb. tehlike ve risklere mahal vermeyecek şekilde planlanması, yeni planlama çalışmalarında bu alanların özgünlüklerinin tespit edilerek açık ve yeşil alan sisteminin parçaları haline getirilmesi esastır.”

Toprak yüzeyi azalacak, kentteki hava sirkülasyonu olumsuz etkilenecek

“Dava konusu alanın büyük bir kısmının ‘Ağaçlandırılacak Alanlar’ lejantı altında tanımlanmış kullanımlar oluşturmaktadır. Onaylanan planlarla ‘Ağaçlandırılacak Alan’ kullanımında bulunan alanlar yüksek yoğunluklu konut kullanımına dönüştürülmektedir” diyen Candan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'nda da hükme bağlandığı üzere açık-yeşil alanlar sisteminin önemli bir parçası olan bu alanların kesinlikle yapılaşmaya açılmaması gerekmektedir. Bu plan değişikliği kamu yararına aykırıdır. ‘Ağaçlandırılacak alan’ ve ‘vadi tabanı’ kullanımında bulunan alanların mesnetsiz ve herhangi bir dayanak olmaksızın konut ve ticaret alanına dönüştürülmesi, toprak yüzeyin azalmasına sebep olacak, uzun vadede kentteki hava sirkülasyonunu olumsuz etkileyecektir. Yapılan çalışmalar sonucu ‘Ankara Kenti Ağaçlandırma Ana Planı’ oluşturulmuştur. Bu çalışma oluşturulan ve ‘Başkent Ankara 2023 Nazım Planı’ karar ve hükümlerine de ‘Ağaçlandırılacak Alanlar’ lejantı ile aktarılan kuzey ve güneybatı yönünde hava koridorları belirlenmiştir. 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'nda da hükme bağlandığı üzere açık-yeşil alanlar sisteminin önemli bir parçası olan bu alanların kesinlikle yapılaşmaya açılmaması gerekmektedir. Üst ölçekli planlar ve planın bütünleşiği olan plan notları, plan hükümleri, plan lejantı ve plan raporu kendisinden sonra hazırlanacak olan alt ölçekli planlar için yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Alt ölçekli bir plan revizyonu nedeniyle ile üst ölçekli bir planın değişikliğinin yapılması bu temel planlama prensiplerine tamamen terstir. Dava konusu üst ölçek plan bütünlüğünü bozucu nitelikte bir karardır.

Kamu kaynakları israf ediliyor

Candan, şunları kaydetti:

“Dava konusu plan değişikliği kapsamında 24 kat, 28 kat yapılaşma koşullarının neye göre belirlendiği belirtilmemiş, teknik ve nesnel açıklamaları yapılmamıştır. Yapılaşma koşulları yakın çevresinde yüksek yoğunluklu yapılaşma baskısı oluşturacaktır. Dava konusu alanda nüfus yoğunluğunun 20 ila 40 kişi/ha arasında değişmesi gerekirken bu oranın çok daha üstünde konut ve ticaret inşaat ve nüfus yoğunluğu ataması yapılmıştır. Dava konusu meclis kararında konut alanlarında E:0.50 Yençok=24 Kat (10000 m2 üzerinde E:2,00 Yençok:28 kat), Konut + Ticaret Alanlarında E:0.50 Yençok=28 Kat, ticaret alanlarında E:1.20 Yençok=10 kat belirlendiği belirtilmiştir. Alana ilişkin net bir yapılaşma durumu belirleyemeyen hükümlerle oldukça muğlak bir durum yaratılmaktadır. Her koşulda belirlenen emsal değerleriyle üst ölçekli planlarda öngörülen yapı ve nüfus yoğunluğunun üstüne çıkılacağı, bu yoğunluğun alt yapı ve üst yapı dengesinin dağılımını olumsuz etkileyeceği; uzun vadede kamu kaynaklarının israfına sebep olacağı açıktır.

Alana getirilen nüfus önerileri ile donatı dengesi bozulmaktadır plan acilen iptal edilmelidir

Candan, “Dava konusu plan değişikliğinin yapılmasını zorunlu kılacak nesnel gerekçeler belirtilmemiş olup, bölgenin parça-bütün dengesini, alana getirilen nüfus önerileri ile de donatı dengesi bozulmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2022 gün ve 1554 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya İlçesi Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri çevre yolu içi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi 

Okunma Sayisi : 2851
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları