Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
13 Haziran 2023

Yargı, ağaçlandırılacak kamu alanı EGO bölge garajının,  konut-ticarete dönüştürülmesine izin vermedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,   Başkent’te kamu varlıklarının konut ticaret planlarıyla sermayeye peşkeş çekilmesine karşı hukuksal mücadelesine devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,   Mamak’ta Ego otobüs bölge garajı ve bakım sahasında kamu yararına aykırı konut-ticaret planı değişikliği yapılmasını yargıya taşımıştı.

Ankara 20. İdare Mahkemesi, söz konusu, Ankara İli, Mamak İlçesi, İmrahor Mahallesi, 52945, 52956 ve 52947 ada/parsellere (eski 52487/1, 52488/1 ve 52489/3) ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'na, şehircilik ve planlama esaslarına ve kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka uygun olmadığını belirterek, dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

Ağaçlandırılacak alan yapılaşmaya açılamaz

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  “Bu plan değişiklikleri alanda büyük nüfus artışına neden olmakla birlikte, plan açıklama raporunda kentsel teknik altyapı raporu da bulunmamaktadır. Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçeye dayanmadan, ağaçlandırılacak alan olan Mamak’ta EGO otobüs bölge garajı ve bakım sahasında yapılan plan değişiklikleri, kamu yararına ve üst ölçekli planlara aykırıdır. Bilim ve teknikten aldığımız güçle bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık. Yargı da bu plan değişikliğine dair dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğacağını belirterek, söz konusu plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu. Alanda yapılaşma başlamadan alınan bu kararla kamu yararı gözetilmesi sevindiricidir” dedi.

Kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka aykırı

Candan, mahkeme gerekçesinde, “1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı (ÇDP) açıklama raporunda belirtilen nüfus yoğunluğuna göre konut ihtiyacının bulunmadığının belirtildiği, imar planı değişikliklerine ilişkin meclis kararında belirtilen nüfus yoğunluğu ile tadilen onaylanan karar ile hesaplanan nüfus yoğunluğu arasında çelişki bulunduğu, plan değişikliği ile ticaret kullanımına hangi gerekçelerle ihtiyaç olduğuna ilişkin nesnel bir gerekçe ortaya konmadığı, plan değişikliği ile kamusal ve ağaçlandırılacak alan olarak belirtilen bölgenin konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine rağmen başka bir kamusal alana ihtiyaç olup olmadığı yönünde bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, Mekânsal Planlar Yönetmeliği EK-2 tablosunda belirtilen standartlarda yeşil alan, eğitim alanı, sağlık alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, ibadet alanı ayrılmadığı, teknik altyapı alanı ise hiç ayrılmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu Ankara İli, Mamak İlçesi, İmrahor Mahallesi, 52945, 52956 ve 52947 ada/parsellere (eski 52487/1, 52488/1 ve 52489/3) ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'na, şehircilik ve planlama esaslarına ve kamu yararına, planların kıdemli birlikteliği ilkesi, plan yapım yetkisi, kentsel teknik altyapı değerlendirme raporu ve donatı yönünden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin imar planına ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denilerek hukuksuzluk ortaya konmuştur.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

 

 

Okunma Sayisi : 536
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları