Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
21 Nisan 2023

Analiz yapmadan, bilim ve teknikten uzak planlara  yargı engeli

Hukuka aykırı Mamak Karakusunlar  plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’te tüm plan değişikliklerini titizlikle takip ediyor. Doğal açık yeşil alanların korunması, kentte hava koridorunun yok olmaması, depreme dayanıklı yer seçimleri yapılması için kamu yararını savunmaya devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hukuka aykırı, Ankara İli Mamak İlçesi Karakusunlar civarında 1/10000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülmesi ve tavsiye kararına bağlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğine yönelik tesis edilen belediye meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.

Ankara 18. Mahkemesi, telafisi imkansız zararlar doğacağı gerekçesiyle söz konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.12.2021 tarih ve 2605 sayılı kararının yürütmesini durdurdu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara’da ki tüm semtlerde yapılan plan değişiklikleri kent izleme merkezimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Kentteki bölge bölge meclis kararları, bakanlık kararları takip hukuksuz olan ve kamu yararına olmayan her işlemi, üstümüze düşen sorumluluğun gereği olarak yargıya taşıyoruz. Mamak’ta yapılaşmamış alanda sağlıklı bir planlama yapılmadan, parçacıl kamu yararına aykırı plan değişiklikleri yapılmak isteniyor yargı bu bilim ve teknikten araştırma ve analizden yoksun planlamaların telafisi mümkün zararlar vereceğinden yürütmesini durdurarak yöneticilere açık bir mesaj vermiştir ” diye konuştu.

 

Uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkar

Candan, mahkeme  gerekçesinde, “Dava konusu plan değişikliklerinin yeterli araştırma, inceleme ve analiz verilerine dayanmadan yapıldığı, aynı planlama alanı için daha önce açılan davalarda verilen yargı kararı gereklerine tam olarak uyulmadığı, planlamaya konu bölgede yeterli miktarda sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, yapılan değişikliğin plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gibi üst ölçekli planlar ile de uyumlu olmadığı anlaşıldığından,  dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2021 tarih ve 2605 sayılı kararıyla onaylanan 1/10000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülmesi ve tavsiye kararına bağlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin planlamaya ilişkin olması nedeniyle imar mevzuatı uyarınca tesis edilecek tüm ruhsat, izin ve yapılaşma gibi işlem ve uygulamalara dayanak oluşturacağından, davanın bu durumu ve uyuşmazlığın niteliğine göre dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı açıktır” denilerek haklılığımız bir kez daha tescil edilmiştir.

Katılımcı bir süreç işletmeyen bilime kulak tıkayan kent yöneticileri bu yargı kararlarını titizliklikle okumalı

Candan, bilirkişi raporunda, “Ankara ili, Mamak ilçesi, Kusunlar Mahallesi “1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğinin üst kademe planlara ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı, kamu yararının gerektirdiği bir zorunluluk hali kapsamında değerlendirilemeyeceği ve imar mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına aykırı olduğu" tespit ve görüşlerine yer verildiğini bildirdi.

Candan, “Katılımcı bir süreç işletmeyen bilime kulak tıkayan kent yöneticilerine, bu yargı kararlarını titizlilikle okumasını ve aynı hataları ısrarla yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Deprem sonrası yaşadığımız acıları ise hiç unutmamalıyız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Okunma Sayisi : 562
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları