Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
13 Nisan 2023

Yargı, Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan yola izin vermedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü ve yeşil dokusunu parçalayan yol yapımlarına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 29.09.2021 tarih ve 1848882 sayılı Olur'u ile onaylanan Ankara İli, Etimesgut İlçesi, AOÇ( Atatürk Orman Çiftliği) Anadolu Bulvarı Alternatif Yol Güzergahlarına ilişkin 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı işleminin iptali için dava açmıştı.  Ankara 7. İdare Mahkemesi,  planların hukuka aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

AOÇ’nin yollarla bölünerek, talana açık hale getirilmesine izin vermeyeceğiz

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mahkeme bilirkişi raporunu esas alarak, Atatürk’ün vasiyetine ve şartlı bağışa aykırı plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu.  Atatürk Orman Çiftliği’nin yollarla bölünerek, yapılaşmaya ve talana açık hale getirilmesine karşı bilim ve tekniğin rehberliğinde mücadeleyi sürdüreceğiz.” dedi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Atatürk Orman Çiftliği Atatürk’ün bize emanetidir, yol geçen hanı değildir. Bu da kararın gerekçesinde ortaya bir kez daha koyulmuştur.  Mahkeme gerekçesinde ‘Dava konusu edilen ilave+revizyon imar planı ile buna ilişkin imar plan değişiklikleriyle planlanan yolun 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olan AOÇ'den geçtiği, bu durumun üst ölçekli plan olan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planındaki AOÇ'ye ilişkin yukarıda zikredilen hükme uygun olmadığı, öte yandan, plana ilişkin açıklama raporunda, Anadolu Bulvarındaki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla planda revizyon yapılması gerektiği belirtilmiş ise de, pik saatlerde yaşanan yoğunluktan bahsederken trafik sıkışıklığına ilişkin teknik verilerin kullanılmadığı, gözlemsel tespite yönelik karar alındığı, plan yapım aşamasında yapılması gerekli analiz ve sentez aşamalarının noksan veya eksik olarak hazırlandığı, bu nedenle planlanan dava konusu güzergâhı gerekli kılacak, teknik ve bilimsel olarak somut gerekçelerin ortaya konulamadığı hususları birlikte dikkate alındığında, dava konusu plan değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ ifadelerine yer verilmiştir.”

Yolun yapılmasına başlanılması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar yaşanacaktır

Candan, ayrıca kararın gerekçesinde yapılması planlanan yolun şehre olan etkisine ve kapsama alanına dikkat çekildiğini,  yol yapımına başlanılması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağına işaret edildiğini de sözlerine ekledi.

Candan, bilirkişi raporunda yer alan “AOÇ arazisi üst ölçek planlarda kentin nefes alacağı kamusal açık ve yeşil olan olarak kurgulanması tarihi misyonu ile birlikte belirtilmektedir. Plan değişikliği ile tanımlanan “Alternatif Yol Güzergahı” kullanımı ileride AOÇ arazisinin bütünlüğünü ve anlamını bozacağından (geçmiş sürecin öğretisi) böyle bir plan değişikliğinin AOÇ alanı Koruma Amaçlı İmar Planı genel hükümlerine ve ilkelerine aykırı olacaktır. Dolayısıyla, dava konusu plan değişikliği ile getirilen alternatif yol güzergahı üst ölçek plan kararlarına aykırıdır” ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 510
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları