Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
31 Mayıs 2023

Yargı, kamu yararına aykırı Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Kayabaşı Millet Bahçesi planlarını iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamusal alanın ideolojik ve rantsal dönüşüm projelerine karşı mücadeleyi sürdürürken, yargı da verdiği kararlarla mimarların haklılığını ortaya koymaya devam ediyor.

Mimarlar,  yanlış yer seçimleri ve rant odaklı projelerle inşa edilen millet bahçelerini de yargıya taşımayı sürdürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Haymana İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 175309 ada, 1 sayılı parselde bulunan taşınmazın spor alanı fonksiyonundan çıkarılarak "Millet Bahçesi" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılmasını yargıya taşımıştı.

Yargı, iptal kararı vererek haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi

Ankara 7. İdare Mahkemesi, söz konusu imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, dava konusu planları iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kamusal alanın ideolojik ve rantsal dönüşüm projeleri karşısında olmaya edeceğiz. ‘Yeşil alan yapıyoruz’ denilerek,  doğal, kültürel, tarihi koruma alanlarının talan etmelerine izin vermeyeceğiz.  Kentin geleceğinin yağmalanmasının aracı haline getirilen millet bahçeleri projeleri için Cumhuriyetin kentsel açık alanları yok ediliyor, tarihi stadyumları yıkılıyor. Millet bahçeleri bir çok yerde de büyük ölçekli rant projelerinin arka bahçeleri olarak tasarlıyor. Şimdi de millet bahçesi inşa etmek için Kayabaşı Mahallesi’nde de spor alanı yok edilmek isteniyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kamu yararına aykırı bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık. Yargı, iptal kararı vererek haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi” diye konuştu.

Yer seçimi yanlış, plan değişikliği hukuka aykırı

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilirkişi raporunu da esas alan mahkeme karar gerekçesinde yer seçiminin yanlışlığına ‘Millet Bahçesi kullanımının bölgede yaşayacak nüfusun yaşam kalitesini artıran bir kullanım olduğu anlaşılmakla birlikte ‘Semt Spor Alanı’ kullanımının eşdeğeri olan bir kullanım türü olmadığı, bu açıdan eş değer alan ayrılması gerekirken ayrılmadığı, Millet Bahçesi kullanıcılarının otopark ihtiyacının daha fazla olacağının değerlendirildiği, yakın çevrede kültürel tesis, kreş, ortaöğretim, belediye hizmet, hastane, sosyal tesis (yurt) ve ilköğretim alanlarının bulunduğu, dolayısıyla otopark ihtiyacının daha çok belireceği fakat plan değişikliğinde bu hususa ilişkin bir çözüm ortaya konulmadığı, bunun yanında gürültü ve ulaşım yönünden alanın güneyindeki Haymana Devlet Hastanesi’ne olumsuz etkisinin olabileceği, alanın toplu taşıma, taşıt yolları, yaya ve bisiklet ulaşımı imkânının olmasının yanında otopark ihtiyacı gözetilmesi gerektiği halde dava konusu alanı çevreleyen ulaşım sistemi ve kullanımlar dikkate alındığında sorunlar yaşanabileceği buna bağlı olarak Millet Bahçesi şeklindeki bir yer seçiminin uygun bir yer seçimi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; Ankara İli, Haymana İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 175309 ada, 1 sayılı parselde bulunan taşınmazın spor alanı fonksiyonundan çıkarılarak "Millet Bahçesi" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır’  ifadeleriyle dikkat çekmiştir.”

Candan, bilirkişi raporunda yer alan  “Dava konusu plan incelendiğinde Millet Bahçesini odak kabul eden bir yaya ulaşımının olmadığı gibi bisiklet yollarının da olmadığı görülmektedir. Bu bölümde anlatılan, eski planın üzerine bir değişiklik yapıldığı için farklı ulaşım modlarının da olmadığının vurgulanmadır. Bir önceki planda spor alanıyken, farklı kullanıcı gruplarının (spor dışında) alana nasıl varacağı daha tali bir konudur. Ancak Millet Bahçesi olduğunda odak haline gelecek genç, yaşlı, kadın, erkek alana ulaşması gerekecektir. Özel bir alan olduğu için bir çekim yaratacağı kesindir. O nedenle sadece fonksiyon değiştirmek, planlamanın diğer zorunluluklarını çözmeyecektir. Her kullanımın farklı sorunlarla çözülmesi gerekmektedir. Bilirkişi raporuna davalı idarece yapılan itirazlar hakkında ayrıntılı açıklama yapılmasının istenilmesi yönünden; Bilirkişi heyeti olarak değerlendirmelerimiz rapor bütününde yer almaktadır. Bunun dışında açıklanması gereken hususlar da işbu ek raporda anlatılmıştır. Davalı idarede farkındadır ki, asıl mesele Millet Bahçesi gibi karma kullanımın her kente ve yere önermenin sakıncaları tartışma konusudur. Kaldı ki bu dosyada bir de spor alanı kalkmış ve yerine tüm diğer açık ve yeşil alanları ve hatta diğer sosyal donatı alanlar ile ticari birimlerde içeren bir kullanım gelmiştir. Raporumuzda da açıkça belirtildiği, Millet Bahçesi kullanımları içinde açık ve kapalı alanların dengesi çok net konmamaktadır. Bilirkişi Heyeti olarak temel itirazlarımız mevcut yasada ayrı ayrı olan ve her birinin özelliği kendisine göre değişen kullanımlar varken, tek bir kullanımla (millet bahçesi gibi) hepsini tek bir alanda toplamaktadır” ifadelerinin de spor alanının dönüştürülmesine yanlışlığına işaret ettiğini belirtti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 459
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.04.2024 - 16:35:37
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları