Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
12 Haziran 2023

Yargı,  Saraçoğlu’nda restorasyon tadilat ve yeni yapılanma tadilat projelerini de iptal etti

 

Mimarlar: Yargı  Saraçoğlu’nda haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu, mimari katliamın sorumluları hesap vermeli

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, restorasyon adı altında inşai faaliyetlerle özgün dokusu bozulan, Saraçoğlu Mahallesi’nde yanlış atılan her adımı titizlikle takip ediyor ve yargıya taşıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır süren  hukuk  mücadelesinde, Saraçoğlu Mahallesi’nde yargıdan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucunda planlar bir bir iptal edilirken, yargı kararları uygulanmaması büyük tepki topluyor. Rantta ve talanda ısrarın sonucu alanda iki kez Koruma Amaçlı Uygulama imar planı yapılmış. Açılan davalar sonucunda  planlar iptal edilmiş, yargı kararları uygulanmamış, Saraçoğlu Mahallesi’nde yeni plan yapılmıştı.   Son olarak ta, Ankara 13. İdare Mahkemesi, Çankaya İlçesi Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uyarınca alana ilişkin olarak hazırlanan restorasyon tadilat projeleri ile yeni yapılanma mimari tadilat projesinin uygun görülmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemi iptal etti.

 

Saraçoğlu Mahallesi’ni satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar, özgünlüğünü bozdular. Saraçoğlu Mahallesi yıkılmadı bu bizim başarımız, özgün değeri bozuldu buda iktidarın ayıbı.Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı kararları acilen uygulanmalı

 

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Cumhuriyet’in ilk toplu konut örneği Saraçoğlu Mahallesi’ni koruma sorumluluğumuzla ilgili kurumları, yine ve yeniden yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. Bu kapsamda resmi yazışmalarımızı da sürdürüyoruz. Saraçoğlu Mahallesi’nde  yargı kararları acilen uygulanmalı. Yargı kararıyla Saraçoğlu’nda restorasyon tadilat projeleri ile yeni yapılanma mimari tadilat projesinin de hukuka aykırılığı ortaya konulmuş haklılığımız yargı tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Saraçoğlu Mahallesi’ni satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar, özgünlüğünü bozdular. Saraçoğlu Mahallesi yıkılmadı bu bizim başarımız, özgün değeri bozuldu buda iktidarın ayıbı ” dedi.

 

Restorasyon tadilat projeleri ile yeni yapılanma mimari tadilat projesi hukuka aykırı

 

Candan, kararda daha önceki yargı kararlarına atıfta bulunulduğuna dikkat çekerek,  sözlerine şöyle devam etti:

“Karar gerekçesinde ye alan, ‘Dava konusu alana ilişkin üst ölçekli plan olan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'na göre Güvenpark, Bakanlıklar ve Saraçoğlu Mahallesi'nin bir bütün olarak ele alınmasının gerektiği, buna karşılık dava konusu imar planlarının parçacıl bir şekilde ele alındığı, bu yönüyle üst ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'na aykırılık oluşturduğu, plan kararları ile alanda kuruluş amacının dışında turizm ve ticaret gibi kullanımların öngörüldüğü, plan kararlarında alanın tarihi ve doğal kimliğinin, kente kattığı imgenin yok olmasına neden olabilecek kararların yer aldığı, dava konusu planlara ait plan notları incelendiğinde, imar planlarında verilmesi gereken kullanım, yapılaşmalara ve müdahale biçimlerine ilişkin kararların yer almadığı ve 2.1., 2.2, 2.3 ve 2.4. nolu plan notları ile plan sonrasında koruma kurulu kararlarına bırakıldığı, bu durumun imar ve koruma mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ve koruma ilkelerine aykırılık oluşturduğu, dava konusu kullanım kararları ile bölgedeki trafik yoğunluğunun artacağı, ulaşım ve teknik altyapının bundan olumsuz etkileneceği, dava konusu plan çalışması ile alanın canlandırılması hedeflenmiş olsa da getirilen kullanım kararlarının, alanın yakın çevresi ile yaratacağı ilişkilere ilişkin analizlerin yapılmadığı, önemli bir alanla ilgili yapılan plan çalışmasında ilgili meslek odasının ve ilçe belediyesinin görüşlerine başvurulmaması veya görüşlerin dikkate alınmamasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırılık oluşturduğu, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 10.03.2022 tarih ve E:2020/420 K:2022/453 sayılı iptal kararında belirtilen gerekçelerin bir kısmı giderilmiş ise de büyük çoğunluğunun giderilmediği, tüm bu sebeplerle dava konusu imar planlarının imar ve koruma mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı...’ gerekçesiyle 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın iptaline karar verildiği görülmektedir. Bu durumda, hukuka aykırılığı Mahkememizin 11.04.2023 tarih ve E:2022/1603 K:2023/741 sayılı ile 11.04.2023 tarih ve E:2022/2320 K:742 sayılı kararlarıyla ortaya konulan Ankara İli Çankaya İlçesi Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uyarınca alana ilişkin olarak hazırlanan restorasyon tadilat projeleri ile yeni yapılanma mimari tadilat projesinin uygun görülmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ ifadeleri de defalarca yargı kararlarının arkasının dolanıldığını gözler önüne sermiştir.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 533
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.02.2024 - 10:52:20
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları