Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
06 Nisan 2022

Yargı, kamu arazisinin Verimlilik Vakfı lehine planlanması kararını iptal etti

Ankara 7.İdare Mahkemesi,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Beytepe’de eğitim amaçlı parselin Türkiye Verimlilik Vakfı lehine yapılan plan değişikliğine izin vermedi.   Yargı, söz konusu Ankara ili Beytepe Mahallesi 26053 ada 13 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kent toprakları ve kamu arazileri vakıflara peşkeş çekiliyor. Kamunun en değerli alanları talan ediliyor. Plan değişikliği yapılarak Bilkent’te ODTÜ yolu sınırındaki,  35 bin 435 metrekarelik kamusal alanın Türkiye Verimlilik Vakfı kullanımına özgülenmesi kamu yararına aykırıdır. Kamunun kaynakları vakıflara peşkeş çekilemez. Söz konusu plan değişikliklerinin iptal edilmesi için Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yargıya başvurduk. Ankara 7. İdare Mahkemesi de, bilirkişi raporlarını esas alarak, hukuka ve kamu yararına aykırı plan değişikliklerini iptal etti” dedi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

 “Mahkeme iki bilirkişi raporunu da değerlendirmiş, iptal gerekçesinde bilirkişi raporlarına da atıfta bulunmuştur. Bilim insanları iki raporda da, ‘Dava konusu plan değişikliklerinin; plan hiyerarşisi ilke ve esaslarına, yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, bölgenin yapısal dokusuna yönelik unsurlara uygun olmadığı, söz konusu alanda konuları itibariyle yapılmalarını zorunlu kılan nedenlerin bulunmadığı, belirtilen tüm görüşler doğrultusunda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi 26053 ada 13 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, üst kademe planlar ve planlama kademelenmesi ilke ve esaslarına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı, planlamanın bütünlüğü ve tutarlılığı ilkelerine aykırı olduğu " şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bilirkişiler raporda, söz konusu parselde eğitim amaçlı parselin özelleştirilmesinin kamu yararına aykırılığını da gözlerine önüne sermiştir.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz.”

Plan değişikliklerinin hukuki dayanağı yok

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan “Taraflara ve müdahile ayrı ayrı tebliğ edilen her iki bilirkişi raporuna da yapılan itirazlar yerinde görülmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı (ÇDP)’nın işbu davanın açıldığı 03.02.2020 tarihinden sonra aynı yıl içerisinde Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 28/09/2020 tarih ve 2018/551 E. 2020/1610 K. sayılı kararı ile iptal edildiği ve işbu davaya konu imar planlarının da; Ankara 9. İdare Mahkemesinin belirtilen kararı ile iptaline hükmedilen 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planına dayanılmak suretiyle yapıldığı ve gelinen aşamada hukuki dayanaklarının kalmadığı ve hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu planların iptaline karar verilmiştir” ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi 

Okunma Sayisi : 905
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları