Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
28 Ekim 2021

AKM’de Millet Bahçesi açılışı Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmanın bir ürünüdür

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi’nin açılışının, rejimle hesaplaşmanın mekânsal karşılığı olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi açılan millet bahçesi iktidarın Cumhuriyet’e ihanetinin ve hukuksuzluğunun bahçesidir. AKM alanlarında tescilli ve korunması gereken bölgelerin yıkılarak, millet bahçesi adı altında rant bahçesi yapımına ilişkin açtığımız davalar devam ediyor.  Atatürk Kültür Merkezi alanlarında devam eden Millet Bahçesi inşası ile Atatürk’ün tarihi tören pisti yıkılmış ve altına otopark yapılarak betona boğulmuştur. 398.5 milyon liraya ihale edilen, ihalesi de, içeriği de, yeri de tartışmalı olan millet bahçesi, halk için değil EGO hangarlarının yerine yapılan devasa Merkez Ankara adı altındaki büyük ölçekli rant projesinin satışının arttırılması için inşa edilmiştir.  Tören pistinin ve Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün korunması planda var iken yıkılması ve gelecekte Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılarak camii yapılması, plan içerisindeki gizli planı açığa çıkartmaktadır.  Cumhuriyet ideolojisini temsil eden mekanlara yönelik bir ideolojik dönüşüm içerisinde olan iktidar, adında ve mekanında Cumhuriyeti hatırlatan hangi yapı varsa yıkıyor, içini boşaltıyor, kimliksizleştiriyor. Davalarımız devam ederken talan da sürüyor. Şimdi de açtığımız davalar devam ederken, Cumhuriyet Bayramı’nın hemen öncesinde açılışının yapılması,  ideolojik hesaplaşmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Amaçlanan ‘altı beton, üstü yeşil’ aldatmacasıyla rant ve Cumhuriyet değerlerinin yıkımıdır.  Millet bahçesi adı altında, kentin en stratejik noktaları, Atatürk Kültür Merkezi alanları ranta ve iktidarın ideolojik söylemlerinin mekansal aracı haline dönüşemez.  Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilirkişiler: Alanın kimliğinin ortaya çıkarılmaması da planlama disiplini ile uyuşmamaktadır

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı, AKM de yapılan millet bahçesi planına yürütmeyi durdurma ve plan iptal talebiyle meslek odaları olarak açtığımız davada, bilirkişi raporu Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne sunuldu. Bilirkişiler raporda AKM Millet bahçesine ilişkin dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve mevzuata uygun olmadığı görüş ve kanaatine vardıklarını dile getirmişlerdir. Bilirkişiler, planlama alanı içinde Cumhuriyetin ilk yıllarından bir çok referans bulunduğunu,  mekanın Cumhuriyet hafızasına dikkat çekerek, ‘AKM alanı proje yarışması sonucu elde edilmeli ve yarışmanın vizyonu da Cumhuriyet dönemine vurgu yapan kent odağı olarak belirlenmelidir. Dava konusu  planlarda planlama alanının kimliğinin ortaya çıkarılmaması da planlama disiplini ile uyuşmamaktadır’ ifadelerine  yer verilmiştir”

Merkez Ankara rant projesinin satışının artırılması ve Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesi için planlandığı çok açık

“Ankara’da 5 bölgeden oluşan Atatürk Kültür Merkezi alanlarında 1.etabında başlayan, 398.5 milyon liraya ihale edilen, ihalesi de, içeriği de, yeri de tartışmalı olan millet bahçesi, halk için değil EGO hangarlarının yerine yapılan devasa Merkez Ankara adı altında ki büyük ölçekli rant projesinin satışının arttırılması ve Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesi için planlandığı çok açıktır” diyen Candan, bilirkişi raporunda yer alan, şu ifadelere de dikkat çekti:

 “Halen yürürlükte olan 1/25000 ölçekli Başkent Nazım İmar Planında AKM Başkente özgü özel alanlar olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlar için nitelik ve potansiyellerine özgü, özel planlama ve projelendirme çalışması yapılması ve özgün müdahale biçimleri geliştirilerek, Başkent kimliği ve vurgusu üzerine hassasiyet gösterilmesinin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Başkente özgü ve özel alan tasarımın temel vizyonu olması gerekirken dava konusu planda bu vizyon da yer almamaktadır.  1/25000 ölçekli üst plana göre AKM alanının bütünü Başkent Ankara’nın tarihsel ve siyasi yükümlülükleriyle bağdaşacak bir biçimde kültü ve sanat aksı olarak ele alınması gerekmektedir. Her bir bölge birbirini tanımlayarak düşünülmelidir. Oysa dava konusu Millet Bahçesi ne diğer 4 bölge ile ilişkilendirilmiş ne de kendi içindeki yapılarla bütünleştirilmiştir.  Planlama alanı içinde Cumhuriyetin ilk yıllarından birçok referans bulunmaktadır. Bu referans yapılar ‘korunacak yapılar’  olarak belirlenmiştir. Oysa bu yapılar bir ulusun gelişim sürecini aydınlatmaktadır. AKM alanı eski ismiyle Millî Stad (Ankara 19 Mayıs Kompleksi)törenlerde ve milli bayramlara ulusal hisleri güçlendiren gösterilere sahne olan mekanlardır. Cumhuriyetle birlikte ulusunun gelişimini izlediği bir gösteri alanı olarak da AKM alanı her bireyin parçası olmaktan gurur duyduğu bu ülkenin mekânsal hafızasıdır. Diğer okunuşu AKM alanının yine kimliğine yöneliktir. Tasarım ilkelerindeki alan içindeki mevcut yapıların tasarımı nasıl etkilediğinden bahsedilmemektedir. Oysa korunan yapılar Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kalmıştır. Mekan ve hafıza ilişkisinin bu yapılar ile birlikte sağlanması gerekmektedir. Bu yapıları korumak şüphesiz önemlidir ancak tasarımın bir parçası olarak ele almak dana önemlidir. Aynı zamanda AKM binası ‘Anadolu’dur. Yine belli zamanlarda sıklıklara Anadolu'nun dört bir tarafından kültür geçişleri düzenlenmektir.  Anadolu'nun yemek kültürü el sanatları başkente taşınmaktadır Bu özellikleri tarih, kültür ve peyzajdır. Dava konusu planlamalarda yere özgün tasarım kriterlerinin olmaması bir diğer sorunu göstermektedir. Mekan ve hafıza ilişkisini yok saymak planlama disiplininde yer almamaktadır. Plan açıklama raporunda yer almayan otoparkın varlığı davalı bakanlığın yanıt yazısından anlaşılmaktadır. 1136 araç ve 57.534 metrekarelik otoparkın varlığı bilinse de giriş çıkış yönleri planda gösterilmemektedir. Her yönde yoğun trafik akımı olduğu için otopark ulaşımı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu büyük otoparkın hangi talebe karşılık yapıldığı da plan açıklama raporundan anlaşılmamaktadır”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1336
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları