Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
25 Şubat 2021

Yargı, Bartın’da yapılmak istenen termik santrale geçit vermiyor

Hema Termik Santraline ilişkin yürütmeyi durdurma kararına yapılan bakanlık itirazı da reddedildi

Mimarlar: “Bu ülkenin toprakları sermayeye değil, halka aittir, plan acilen iptal edilmelidir” 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hinterlandında bulunan Bartın’da halkın iradesine ipotek koyarak yapılmak istenen ve ekolojik yaşama büyük zararlar verecek olan Hema Termik Santrali mücadelesini sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ilişkin işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı ve Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.  Çevre Şehircilik Bakanlığı, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını isteyerek, karara itiraz etmişti.  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, bakanlığın itirazını reddetti.

Doğa katliamına yol açacak ve telafisi imkânsız zararlar verecek plan değişikliği acilen iptal edilmelidir

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Bartın’daki Hema Termik Santrali’ne ilişkin Bartın Platformununi bölge halkının mücadelesinin yanındayız. Hattat Holding tarafından yapılmak istenen Hema Termik Santrali’nin ÇED olumlu raporuna karşı Bartınlılar 7 Kasım’da 2 bin 119 kişi tarafından dava açarak termik santralın yapımına itiraz etmişti. Dava açıldıktan bir gün sonra, ‘Zonguldak – Bartın – Karabük’ illerini kapsayan Çevre Düzeni Planı değiştirilerek termik santralın yapımına olanak sağlanmıştı.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğini yargıya taşıdık ve Danıştay 6. Daire dava konusu işleme ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hakim yürütmeyi durdurma gerekçesinde, termik santralin yapılabilmesi amacıyla çevre düzeni planı değişikliğine konu edilen alanın yüzde 90 oranında orman alanına isabet ettiğini vurgulamıştı. Çevre düzeni planı değişikliği ile doğal orman alanının kaldırılarak termik santral alanının önerilmesinin yanlışlığına dikkat çekmiş, bu değişikliğin bir çevre düzeni planında olması beklenen ekolojik duyarlılık, çevresel koruma, orman alanlarının bütünlüğünün sağlanması gibi ilkelerle bağdaşmadığını dile getirmişti.  Bunun üzerine bakanlık karara itiraz etti, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, bakanlığın itirazını reddetti. Doğa katliamına yol açacak ve telafisi imkansız zararlar verecek plan değişikliği acilen iptal edilmelidir.” 

Hattat Holding’e özel değişiklik yapılmasını sağlayan plana geçit vermemiştir

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

Amasra tarihi ile arkeolojisi ve doğal tüm varlıkları ile halkındır, halkın kalacaktır. Bu yolda Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Bartın Platformu ile dayanışma halindeyiz. Termik santrali halk istemediğini rekor imza ile dava açarak göstermiştir.  Yargı, orman alanının katline yol açan, Amasra’nın turizm, kent, tarih kültürüne ve kamu yararına aykırı olan, Hattat Holding’e özel değişiklik yapılmasını sağlayan plana geçit vermediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Mahkeme Hattat Holding istedi diye Çevre Düzeni planı değiştirilemeyeceğini de gözler önüne sermiştir. Bu ülkenin toprakları sermayeye değil, halka aittir.” 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 230
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.04.2021 - 21:47:05
Şu an 55 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları