Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
30 Aralık 2021

Candan’dan “Kanunsuz Emiri” uygulayan Mülkiye Başmüfettişi Uğur Kılıç hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanlığını yürüten Tezcan Karakuş Candan’ın hakkında,  Sinan Aygün’ün   Togo İkiz Kuleleri davasında hukuksuz bulunması  ve mühürlenmesinin ardından verdiği şikayet dilekçeleri üzerine, Çankaya Belediyesi’nde ön inceleme yapmak üzere  İçişleri Bakanlığı tarafından   görevlendirilen Mülkiye başmüfettişi Uğur Kılıç hakkında, Candan’ın avukatları  suç duyurusunda bulundu.   

Suç duyurusunda şu ifadelere verildi:

“ I. Tezcan Karakuş Candan Anayasanın 135.maddesi uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkanıdır. Hiçbir ücret almadan yürüttüğü bu kamusal görevinin haricinde müvekkil Çankaya Belediyesinde 1993 yılından bu yana mimar olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmaktadır.

II. Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo ikiz kulelerine ilişkin hukuksuz imar planı süreçleri ve Mimarlar Odası Ankara Şubesinin açtığı davalarda verilen kararlar kamuoyu gündeminde de geniş yer bulduğu üzere, Odanın açtığı davalar neticesinde Togo ikiz kulelerinin hukuka aykırı olarak inşa edildiği kesinleşen mahkeme kararları ile sabit olmuş ve inşaat mühürlenmiştir. Anılan süreç karşısında Sinan Aygün, Mimarlar Odası Ankara Şube başkanı olan müvekkile kişisel husumet beslemiş ve defalarca müvekkil hakkında Çankaya Kaymakamlığı’na şikayet başvurularında bulunmuş ve bir netice de alamamış, soruşturma izni verilmemiştir. Soruşturma izni verilmemesi kararı Belediye Başkanının da şikayet edildiği gerekçesiyle usulen kaldırılmış, yeniden müvekkil için disiplin soruşturması başlatılmıştır.

III. Sinan Aygün’ün haksız ithamlarına yönelik İçişleri Bakanlık Makamının 03.12.2021 tarihli onay ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 06.12.2021 tarih ve 202 sayılı görev emirleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca disiplin soruşturması açıldığı ifade edilerek, müşteki M.Uğur Kılıç tarafından müvekkilin savunması istenmiştir.

Oysa ki; 30.04.2021 tarihinde 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (a) bendine göre ‘’Cumhurbaşkanı, tüm kamu idarelerinde’’, (f) bendine göre ise ‘’Belediye başkanları, belediye ve bağlı kuruluşlarında’’ görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir. Disiplin soruşturması, yetkili disiplin amiri tarafından verilecek bir soruşturma onayıyla açılır.  Anılan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre İçişleri Bakanlığı müvekkilin disiplin amiri değildir. Müvekkil hakkında disiplin soruşturma emrinin bizzat Cumhurbaşkanı ya da Belediye başkanı (Belediye Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile yetkilendirilen amirler) tarafından verilmesi gerekirken, Mülkiye Başmüfettişi tarafından başlatıldığı ifade edilen disiplin soruşturması hukuka aykırıdır.

“Kanunsuz emir” başlıklı Anayasanın 137.maddesi uyarınca “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” denilmektedir. Şikayet edilen Mülkiye Müfettişi müvekkilin disiplin amiri İçişleri Bakanlığı olmamasına rağmen disiplin soruşturması başlatarak Anayasanın 137.maddesine aykırı davranmış ve görevini kötüye kullanmıştır.

T.C. Anayasası, Ceza Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat gereği açıklanan ve resen soruşturulacak nedenlerle, TCK m.257 uyarınca görevi kötüye kullanma suçu işleyen şüpheli ve tespit edilecek diğer şahıslar hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1401
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları