Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
22 Eylül 2021

Bilirkişiler,  mimarların Hacıkadın Vadisi’nin yapılaşmasına karşı açtığı davada, bilim dersi verdi

Bilirkişiler: Hacıkadın Vadisi’nde yapılaşma kamu yararına ve planlama esaslarına aykırı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Başkent’in en önemli hava koridorlarından biri ve ekosistem servis alanı Keçiören’deki Hacıkadın Vadisi’nin yapılaşmaya açılmasına karşı açtığı davada, bilirkişi raporu yayınlandı.

Bilim insanları, Ankara 16. İdare  Mahkeme  Başkanlığı’na sunulan  raporda adeta bilim ve teknik dersi verdi.  Bilirkişiler, söz konusu Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 gün ve 801 sayılı kararı ile onaylanan “Keçiören İlçesi Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm  ve Gelişim Alanına ilişkin  1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın dava konusu nazım ve uygulama  imar planı (revizyonu)  işlemlerinin,  imar mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş  bildirdi.

Bilirkişi raporu haklılığımızı ortaya koydu

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,      “Ankara’da kentsel ölçekte vadiler üzerinden rant kararları sürdürülüyor.  Kamu yararına aykırı plan değişiklikleriyle bütün kentlilerin haklarını gasp eden bir yaklaşımla vadiler yapılaşmaya açılıyor ve Ankara vadilerini kaybediyor. Topografyada yaklaşık en yüksek rakım güneybatı civarında 1100 m.en düşük rakım ise 900 m. civarında olan Hacıkadın Vadisi dik ve çok dik eğimli topografik bir yapısı ile 52 familyaya ait 197 cins, 338 tür, 3 alt tür ve 3 varyeteye sahip florası ile  Ankara’nın  en önemli hava koridorlarından biri olup, ekosistem servis alanı olarak varlığını halen korumaktadır. Vadiler yapılaşmaya açıldığında yaşanan felaketler ortadadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kamu yararına aykırı Keçiören İlçesi Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm  ve Gelişim Alanına ilişkin  1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı  yargıya taşıdık. Bilirkişi raporu yayınlandı ve bilirkişiler yaptıkları tespitlerde haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu” dedi.

 Hacıkadın Deresi  yaklaşma mesafesine aykırı düzenleme yapılmış

Candan,  bilirkişi raporunda yer alan, “Hacıkadın Deresi’nin plan üzerine işlenmediği ve üst ölçekli plan ile stratejiye aykırı olarak dere yataklarına yaklaşma mesafesi içerisinde  yapılaşmaya izin verecek şekilde düzenleme yapıldığı görülmektedir. Hacıkadın   KDPGPA 1/5000 ölçekli nazım imar planını (revizyon)ile 1/1000 ölçekl uygulama imar planının (revizyonu) plan nüfusunu yaklaşık iki kat artırdığı bu durumun dava konusu planın onaylandığı dönemde yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli Ankara 2038 Çevre Düzeni Planının (ÇDP) planlı alanların nüfusunu düşürmeye yönelik politika ve stratejisine aykırı olduğu,  dava konusu planın 1/25.000 ölçekli 2023 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı tarafından oluşturulan ve alt ölçekli planlarda dikkate alınması gereken Hacıkadın Deresi  yaklaşma mesafesine aykırı düzenleme yaptığı, böylece vadi tabanlarının yerleşim  dışında tutulması gerektiğini belirleyen kentsel  politika ve stratejilerle ters düşen bir plan oluşturulduğu, ayrıca bu planın Hacıkadın Vadisi özel proje alanı olarak tanımlandığı, özel olarak ele alınması gereken dava konusu planların geleneksel  (klasik) yaklaşımla ele alındığı, bunun da üst ölçekli plan kararlarıyla  uyumlu olmadığı, dava konusu nazım ve uygulama imar planının (revizyonunun) planların kademeli birlikteliği ilkesine de aykırı olduğu, kamu yararı açısından, Hacıkadın Vadisinin bir önceki planın iptaliyle,  plansız kaldığı, aynı zamanda üstü ölçekli  plan kararlarında yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde imar planının yeniden değerlendirilmesinin bir zorunluluk olduğu, bu açıdan imar planlarının (revizyonlarının) kamu yararına uygun olmadığı, dava konusu planın öngördüğü nüfus için  yeterli sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, sosyal ve teknik altyapı alanlarının hizmet etki alanlarının yetersiz olduğu, ayrıntılı jeoteknik etüt yapıldıktan sonra yerleşime uygunluk değerlendirmesi, yapılacak alanların yerleşime açıldığı,  diğer  bir ifade ile jeoljik-jeoteknik etüt değerlendirmesi yapılmayan alanların plana dahil edildiği,  kurum görüşlerinin eksik toplandığı, DSİ tarafından verilen kurum görüşünün plana yansıtılmadığı” ifadelerine dikkat çekti.

Candan, “Bilirkişiler raporda, dere yataklarına yapılaşmanın yanlışlığına, vadi tabanlarının yerleşim dışında tutulmasının gerekliliğine  işaret etmişlerdir. Bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda bu plan değişiklikleri acilen iptal edilmeli ve Hacıkadın Vadisi yapılaşmaya açılmamalıdır” diyerek sözlerin sonlandırdı. 

TMMOB Mimarlar  Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1407
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları