Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
07 Ocak 2021

Yargı Sincan’da kamu yararına aykırı plan değişikliğini iptal etti

Yargıdan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, rant odaklı kamu yararına aykırı plan değişikliklerine ilişkin açtığı davalarda bir bir iptal kararları geliyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Ankara 3. İdare Mahkemesi, Sincan İlçesi, Yenikent Çoğlu Mahallesi, Kd. 106 ada 18 ve 24 parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onayına dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2018 tarihli ve 1561 sayılı kararına ilişkin işlemi iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Açtığımız davalarda peş peşe iptal kararları alıyoruz. Sincan’da söz konusu alandaki plan değişikliği,  üst ölçekli plan hükümlerine aykırıdır.  Plan değişikliği, plan kararları ile belirlenen hedef ve amaca uygun olmadığı gibi planlama, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırıdır ve bilimsel teknik bir gerekçeye dayanmamaktadır. Açtığımız dava sonucu yargı bu plan değişikliğini iptal etmiştir’’ dedi.

Candan, mahkeme gerekçesinde  ‘’Onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının sosyal donatı alanları yeterliliği bakımından güncel mevzuat hükümlerine göre ‘Sosyal-Kültürel Tesis Alanı’

alan kullanımının plan dahilinde ayrılmadığı hususlarının tespit edildiği, dava konusu işlemin, mevzuatta yer alan düzenlemelere, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun olmadığı" görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilmiş olup davalı idare vekili tarafından sunulan itiraz dilekçesinde ileri sürülen hususlar raporu kusurlandırıcı nitelikte görülmeyerek rapor hükme esas alınabilir nitelikte bulunmuştur. Bu durumda, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan rapor ve dosyada yer alan diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemle onaylanan imar planı değişikliği ile yeterli sosyal donatı alanı ayrılmadığı görülmekle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2018 tarihli ve 1561 sayılı kararında şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır’’ denilerek  haklılığımız tescillenmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi


Okunma Sayisi : 1995
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları