Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
07 Ocak 2021

Yargı Sincan’da kamu yararına aykırı plan değişikliğini iptal etti

Yargıdan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, rant odaklı kamu yararına aykırı plan değişikliklerine ilişkin açtığı davalarda bir bir iptal kararları geliyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Ankara 3. İdare Mahkemesi, Sincan İlçesi, Yenikent Çoğlu Mahallesi, Kd. 106 ada 18 ve 24 parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onayına dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2018 tarihli ve 1561 sayılı kararına ilişkin işlemi iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Açtığımız davalarda peş peşe iptal kararları alıyoruz. Sincan’da söz konusu alandaki plan değişikliği,  üst ölçekli plan hükümlerine aykırıdır.  Plan değişikliği, plan kararları ile belirlenen hedef ve amaca uygun olmadığı gibi planlama, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırıdır ve bilimsel teknik bir gerekçeye dayanmamaktadır. Açtığımız dava sonucu yargı bu plan değişikliğini iptal etmiştir’’ dedi.

Candan, mahkeme gerekçesinde  ‘’Onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının sosyal donatı alanları yeterliliği bakımından güncel mevzuat hükümlerine göre ‘Sosyal-Kültürel Tesis Alanı’

alan kullanımının plan dahilinde ayrılmadığı hususlarının tespit edildiği, dava konusu işlemin, mevzuatta yer alan düzenlemelere, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun olmadığı" görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilmiş olup davalı idare vekili tarafından sunulan itiraz dilekçesinde ileri sürülen hususlar raporu kusurlandırıcı nitelikte görülmeyerek rapor hükme esas alınabilir nitelikte bulunmuştur. Bu durumda, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan rapor ve dosyada yer alan diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemle onaylanan imar planı değişikliği ile yeterli sosyal donatı alanı ayrılmadığı görülmekle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2018 tarihli ve 1561 sayılı kararında şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır’’ denilerek  haklılığımız tescillenmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi


Okunma Sayisi : 186
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 26.02.2021 - 15:27:36
Şu an 47 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları