Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
28 Eylül 2021

Mimarların açtığı dava sonucunda Demir Kafes’in 8.kez kent suçu olduğu tescillendi

Mimarlar: YDA’nın Büyükşehir’in yanında müdahil olduğu davada Demir Kafes planı 8.kez iptal edildi.

Başkentte yapımı da sökümü de ciddi kamu israfına yol açan "Demir Kafes" alanına ilişkin 7 plan değişikliğini açtığı davalar sonucu iptal ettiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, yargı 8. plan değişikliğine izin vermedi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucunda kent suçu olduğu tescillenen,  Demir Kafes alanına YDA Center yapılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı 8. plan değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.

Ankara‘da kent suçunda ısrar etme arzusuna, yargı gereken cevabı yine vermiştir

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Demir Kafes alanındaki  YDA Center'ın,  Eskişehir yolu üzerinde ve Ankara kenti üzerindeki kent suçu baskısına acilen son vermeli” dedi.

Candan,Büyükşehir Belediyesi’ne YDA Center’ın  kısmen verilen iskanların ve işyeri açma izinlerinin  iptal edilmesi, YDA Center’ın ivedi mühürlenmesi için çağrıda bulundu.

Candan, şunları söyledi:

“Yargı, Ankara’da Gökçek döneminin kentsel kamburlarına  her dönemde izin verilemeyeceğinin altını 8.kez çizmiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesi, kamu yararına gözeterek,  ranta geçit vermemiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesi, söz konusu Çankaya İlçesi, 29096 ada 10 nolu parseline ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2020 tarih ve 1347 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1348 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.   7 kez kent suçu olduğu ortaya çıkan Anıtkabir siluetini bozan ve  Atatürk Orman Çiftliği alanında hukuksuzca yapılan Demir Kafes alanındaki YDA Center’in 8. kez kent suçu olduğu tescillenmiştir. Mahkeme 8. planı da iptal etmiştir. Büyükşehir Belediyesi, yargı kararlarını uygulamalı ve kent suçu olduğu tescillenen Demir Kafes alanında 9. plan değişikliği yapmaya son vermelidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kamu yararına aykırı ve rantı gözeten plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam edeceğiz”

 

Özel imar hakkı tanıyan plan değişikliği, kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı

Candan, “Bilirkişiler, daha önce mahkemeye sundukları raporda,  Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde konut,  ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamayacağını vurgulamıştır. Bilirkişiler raporda 8. plan değişikliğinin özel imar hakkı tanıdığını ve kamu yararına aykırılığını da ortaya koyarak haklılığımızı tescil etmiştir. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak kamu yararının yanında durmuştur” dedi.

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan “Ankara İli, Çankaya İlçesi, 29096 ada 10 nolu parseline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği işlemleri ile yoğunluk artışı getirildiği, artan yoğunluğa karşı altyapı sorunlarının giderilmediği, dava konusu alanda ilave kullanıcı ve araç yoğunluğunun artmasına rağmen mevcut teknik altyapının değişmemesi nedeniyle ortaya çıkacak sorunlara çözüm üretilmediği, yoğunluk ve kullanım değişikliğinin çevre fonksiyonlarla ilişkisinin kurulmadığı, parsel sahiplerinin lehine olacak şekilde imar haklarının arttırıldığı, bu haliyle dava konusu imar planı değişikliklerinin üst ölçekli planlarda yer alan planlama kararlarının, alt ölçekli planlara hiyerarşik olarak aktarılması ilkesi ve planların kademeli birlikteliği esasına aykırı olduğu, sebepleri ile çevreye etkilerine dair analiz yapılmadığı, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçenin ortaya konulmadığı, hukuka aykırı yapılaşmanın devamını sağlamaya yönelik, özel hakları sağlayan nitelikte özel düzenleme içerdiği için kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkeleri ile imar planlarındaki eşitlik ve genellik ilkesine uygun olmadığı anlaşıldığından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarih, 1347 ve 1348 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1462
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları