Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
17 Haziran 2021

Atatürk Orman Çiftliği alanlarında askeri alana ve yapılaşmaya yargıdan izin yok

Yargı, Etimesgut’taki AOÇ alanında yapılaşmaya dur dedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi hukuk kazanımlarıyla devam ediyor.  Yargı,  Etimesgut’ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırlarındaki alanın askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına izin vermedi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi,  Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin yürütmesini durdurdu.

 

Uzun erimli yürüttüğümüz AOÇ mücadelemizde bu karar çok önemlidir, mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarından parçacıl plan değişikleri ile talan süreci devam ederken bir plan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. AOÇ alanlarında Özel Kuvvetler Komutanlığı Konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanmasına ilişkin kiralanan alanın askeri alan ilan edilerek yapılaşmaya açılmasını yargıya taşıdık. Atatürk Orman Çiftliği alanları kamusaldır kamuya kapalı olamaz. Yargı bir kez daha AOÇ Alanları askeri alan olamaz ve yapılaşmaya açılamaz diyerek yürütmeyi durdurma verdi. Uzun erimli yürüttüğümüz AOÇ mücadelemizde bu karar çok önemlidir, mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir. Bilimden ve teknikten aldığımız güçle Atatürk’ün bize emanet ettiği toprakları korumaya devam edeceğiz” dedi.

Candan şöyle devam etti:

“Mahkeme gerekçesinde, ‘ 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtilen kamuya kapalı pasif yeşil alan kullanımından -askeri alan- kullanım türüne dönüştürülmesinin üst ölçekli plana aykırı olduğu, ayrıca askeri kullanım alanına ilişkin bu yerin de neden seçildiğinin plan açıklama raporunda yer verilmediği hususları göz önüne alındığında, tesis edilen plan değişikliği işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve ayrıca şehircilik ilke ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, işlemin yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir’ ifadeleriyle bunu ortaya koymuştur.”

Atatürk Orman çiftliği kamuya açık olmalıdır. Askeri alan kullanımı kamuya kapalı pasif yeşil alan içermektedir

“Telafisi imkansız zararlar doğmadan söz konusu dava konusu plan değişiklikleri iptal edilmelidir” diyen Candan sözlerine şöyle devam etti:

“Kamu yararı gözetilmeksizin askeri alan vasıflı plan değişikliği yapıldığı, koruma kararı olan bir yer için bu şekilde plan değişikliği yapılması kabul edilemez bir durumdur. Yargı da bilirkişi raporunu esas alarak, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bilirkişi raporunda da, ‘Üst ölçekli planlar genel ilke ve kararları veren üzerinden ölçü alınmayan ancak yönlendirici olması nedeniyle alt ölçekli planları şekillendiren planlar olduğu, dava konusu plan değişikliğinin yapıldığı alan 16.02.2017 tarih ve 252 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına göre; -Diğer Başkentlik İşlevleri ve Atatürk Orman Çiftliği Doğal ve Tarihi Sit Alanı'' notasyonunda bulunduğu,.. 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına göre -kent içi açık yeşil sistem açısından Atatürk Orman Çiftliği tarihsel ve kültürel açıdan önemli bir değer olarak görüldüğü, Atatürk Orman Çiftliğinin planlama ilkesi doğrultusunda korunup, geliştirilmesi temel esas alınan üst ölçek plan hükümlerine göre alt ölçek planlarını şekillenmesinin gerektiği, -askeri alan- kullanımını açık yeşil alan kullanım türünden farklı kamuya kapalı pasif yeşil tanımı içerdiği, böyle bir kullanım türünün Atatürk Orman Çiftliği alanı Koruma Amaçlı İmar Planı genel hükümlerinden de farklı bir içeriğe sahip olması nedeniyle üst ölçek plan kararlarına aykırı olduğu,( ...) Plan değişikliği açıklama raporunda dava konusu alanın Özel Kuvvetler Komutanlığı Konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığına kiralanan 3257 ada 5 numaralı parselin 25 ha'lık kısmının ihtiyaçları doğrultusunda askeri alan olarak planlandığı, askeri tesislerin kent dışına çıkarılması planlanmakta iken kent merkezinde yeniden askeri alan ilan edilmesinin çelişki yarattığı ve plan değişikliği ile askeri alan kullanımın yer seçiminin plan açıklama raporunda belirtilmediği, keşif esnasında Etimesgut havaalanına yakınlığı nedeniyle seçildiğinin sözlü olarak belirtildiği, sözü edilen yer seçimi gerekçesinin kamusal yararının Mahkemenin takdirine bırakıldığı, dava konusu imar planı değişikliğinin üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı hükümlerine ve temel ilkelerine uygun olmadığı, kullanım kararları bakımından üst ölçekli planlar ile plan hiyerarşisini sağlamadığı ve dolayısıyla plan değişikliğinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı’ yönünde görüş bildirilmiştir.”

Candan, “Bilirkişi raporuyla da söz konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılığı gözler önüne serilmiştir. Telafisi imkansız zararlar doğmadan söz konusu dava konusu plan değişiklikleri iptal edilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1047
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları