Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
02 Haziran 2021

Demir Kafes 8. Plan değişikliğinde bilirkişi raporu yayınlandı,  hukuksuzluk ve kent suçu bir kez daha ortaya kondu

Bilirkişiler: Özel imar hakkı içeren plan değişikliği kamu yararına aykırıdır 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucunda kent suçu olduğu tescillenen, Demir Kafes alanına YDA Center yapılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı A8. Plan değişikliğine dair bilirkişi raporu yayınlandı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi Başkanlığına sunulan raporda,”Parçacıl planlama yaklaşımı ile hiçbir bilimsel ve teknik etüt çalışması yapılmadan, hukuka aykırı yapılaşmanın devamını sağlamaya yönelik bir plan değişikliği olarak yapı yoğunluğu ve yüksekliği ile Eskişehir Yolu’na paralel bir yüksek duvar oluşturarak kent siluetine de olumsuz etki yapmaktadır. ‘Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma olmaz’  hükmü ile de bağdaşmaktadır’’ denildi.

AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma olmaz’  hükmü ile de bağdaşmaktadır’’

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’ Demir Kafes alanına yapılan YDA Center hukuksuzluk anıtıdır ve kent suçudur. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 8. Plan değişikliğini yaparak kent suçunda ısrar etmiştir. Açtığımız davalar sonucunda 7 plan değişikliği de iptal edilmiştir. Hukuksuzluğu  7  kez yargı kararı ile ortaya konulan alanda 8.plan değişikliği yapılmış ve Gökçek döneminde olduğu gibi inşaata devam edilmiştir. Rant ısrarına karşı kamu yararı ısrarımızı sürdürerek 8.plan değişikliğine dava açmıştık. Bilirkişiler mahkemeye sundukları raporda Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde konut,  ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamayacağını vurgulamıştır. Bilirkişiler 8. Plan değişikliğinin özel imar hakkı tanıdığını ve kamu yararına aykırılığını da ortaya koyarak haklılığımız tescil etmiştir’’ dedi.

Özel imar hakkı tanıyan plan değişikliği kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırıdır

Candan, bilirkişi raporunda yer alan ‘’Dava konusu plan değişikliğinin yapı yoğunluğunu arttırıcı bir nitelik taşıması, aynı yolda cepheli diğer parsellerden farklı olarak yola yaklaşma sınırını ihlal etmesi, alana özel imar hakları niteliği taşıması sebebiyle, şehircilik ilke esasları ile mevzuatta belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanları için belirlenen standartlara ve kamu yararına aykırı olduğu düşünülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 12.10.2020 gün ve 1347, 1348 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri, yoğunluk atışı getiren, artan yoğunluğuna karşı altyapı sorunlarının giderilmediği, dava konusu parselde ilave kullanıcı ve araç yoğunluğunun artmasına rağmen mevcut teknik altyapının değişmemesi nedeniyle ortaya çıkacak sorunlara çözüm üretilmediği, yoğunluk ve kullanım değişikliklerinin çevre fonksiyonlarla ilişkisinin kurulmadığı parsel sahiplerinin lehine olacak şekilde imar haklarının tespit edilmiş olup, üst ölçekli planlarda yer alan planlama kararlarının, alt ölçekli planlara hiyerarşik olarak aktarılması ilkesi ve planların kademeli birlikteliği esasına aykırı olduğu, sebepleri ile çevreye etkilerine dair analiz yapılmadığı, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçenin ortaya konulmadığı, hukuka aykırı yapılaşmanın devamını sağlamaya yönelik özel imar hakları sağlayan nitelikte özel düzenleme içerdiği için kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkeleri ile imar planlarındaki eşitlik ve genellik ilkesine uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır’’ ifadelerine dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1392
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları